OZ 2013/1-4

18 ORGANIZACIJA ZNANJA 2013, LETN. 18, ZV. 1 – 4 Ema Dornik Kontaktni naslov: ema.dornik @ guest.arnes.si Uvod Obzornik zdravstvene nege (Obzor Zdrav Neg) je strokovno-znanstvena revija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene in strokovne članke, recenzije, poročila in novosti iz prakse zdravstvene in babiške nege (ZBN), kot tudi prispevke, ki v svojih znanstvenih, teoretičnih in filozofskih izhodiščih obravnavajo področja Obzornik zdravstvene nege Spletna metriKa 2009−2013 Izvle~ek Z razvojem informacijsko-komunikacijske tehnologije so se pojavili članki v elektronski obliki. Tudi Obzornik zdravstvene nege je pridobil še en medij za prenos informacij in v članku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo analizirali spletno vedenje uporabnikov in merili obiskanost spletne strani revije. V opazovanem štiriletnem obdobju 2009−2013 smo zabeležili 94.903 obiskov, od tega 51.692 edinstvenih obiskovalcev, ki v večini prihajajo iz Slovenije, in v povprečju 50 % novih obiskovalcev. Najpogosteje iščejo po ključni besedi Obzornik zdravstvene nege; najpogosteje uporabljajo spletni brskalnik Internet Explorer, narašča pa tudi raba Firefox in Chrome; najpogostejši operacijski sistem je Windows, spletni referenti pa so iskalniki. Predstavljamo tudi 50 najpogosteje (o)gledanih letnikov in številk. S prenovo spletne strani in izgradnjo digitalnega arhiva je uredništvo Obzornika zdravstvene nege doseglo večjo branost, prepoznavnost in dostopnost objavljenih vsebin na področju zdravstvene in babiške nege. K uveljavitvi Obzornika zdravstvene nege v domačem in mednarodnem prostoru pa bodo pripomogle prostodostopne vsebine celotnih člankov od leta 1954 dalje. Klju~ne besede periodika, spletne statistike, obiskanost spletnih strani Abstract Through the development of information and communication technologies, articles in electronic form have emerged. The journal Slovenian Nursing Review (Obzornik zdravstvene nege) also gained another media for transferring information, and this article presents the results of a study, in which users’ online behaviour was observed and the journal’s website traffic was measured. In the observed four-year  time period 2009–2013, a total of 94,903 visits were recorded, 51,692 among them were unique visitors, mostly from Slovenia, and 50% of new visitors on average. The keyword most commonly used for searching was Obzornik zdravstvene nege; Internet Explorer was the most frequently used web browser, even though the use of Firefox and Chrome is also increasing. The most frequently used operation system is Windows, while the most web referral traffic came from search engines. Also presented are the 50 most frequently viewed volumes and issues. By updating the website and creating a digital archive, the editorial board of the Slovenian Nursing Review  achieved a larger readership, more visibility and easier access to published contents in the area of nursing and midwifery. Free access to full-text articles from 1954 onwards will also contribute towards a larger national and international recognition of the Slovenian Nursing Review. Keywords periodicals, web statistics, website traffic analysis ZBN, ter spodbujajo zdravje posameznika, družine ali skupnosti, razvoj klinične prakse, izobraževanja in menedžmenta ZBN. Revija omogoča predstavitev novih področij v ZBN in njunih interdisciplinarnih področij ter razprave in odmeve, ki z interdisciplinarnostjo pomembno prispevajo k profesionalnemu razvoju [1]. Ima dolgoletno tradicijo in je izjemnega pomena za razvoj ZBN v Sloveniji. Obzor Zdrav Neg postaja doi:10.3359/oz1314018 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5