OZ 2012/3

124 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 3 Vesna Crnkoviæ Narodna biblioteka "Radislav Nik~evi}" Jagodina Kontaktni naslov: nbjag @ ptt.rs Nova uloga seoskih biblioteka u savremenom bibliotekarstvu Apstrakt U radu se ukazuje na stanje u srpskim seoskim bibliotekama, ukazuje se na to da seoske biblioteke ne prate razvoj bibliotečko-informacione delatnosti biblioteka u Srbiji i da seoske, kao i javne biblioteke u gradovima, imaju mali broj korisnika poljoprivrednika. Na osnovu podataka iz anketa i upitnika kojima je ispitivano seosko poljoprivredno stanovništvo sela jagodinske opštine (Srbija), došlo se do saznanja o potrebi poljoprivrednih proizvođača za korenitim promenama. U selima u Srbiji nailazimo na situaciju da većina poljoprivrednika nema kod kuće računar i pristup Internetu, a zbog loše materijalne situacije nemaju mogućnost da se stručno obrazuju, kao ni da posećuju sajmove, seminare i stručna predavanja. Narodna biblioteka "Radislav Nikčević" u Jagodini prepoznala je mogućnost da seoske biblioteke preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju promena u lokalnoj zajednici. Potreba za modernizacijom poljoprivredne proizvodnje nametnula je potrebu za modernizacijom seoskih biblioteka. Narodna biblioteka "Radislav Nikčević" u Jagodini je 2010. godine, po uzoru na savremene biblioteke, osmislila koncept moderne seoske biblioteke i revitalizovala četiri seoske biblioteke u jagodinskoj opštini zahvaljujući sredstvima neprofitne nevladine organizacije EIFL (Electronic Information for Library), koja pomaže inovativne ideje bibliotekara u zemljama u razvoju. Osavremenjen je enterijer seoskih biblioteka, kupljene su aktuelne knjige i aktuelna literatura, literatura i časopisi iz oblasti poljoprivrede, uveden je Internet a, osim radionica za decu i književnih večeri, organizuju se i stručna predavanja iz oblasti poljoprivrede u zavisnosti od potreba i interesovanja poljoprivrednika. Takođe se organizuje IKT obuka za seoske bibliotekare i poljoprivrednike. Cilj projekta AgroLib-Ja (Agricultural Libraries in Jagodina) jeste promocija seoskih biblioteka kao informaciono-komunikacionog centra lokalne zajednice, koje, osim tradicionalnih bibliotečkih usluga pružaju i pomoć poljoprivrednicima da brzo i efikasno dođu da željenih informacija o subvencijama i projektima države, kao i novinama i olakšicama u poljoprivrednoj proizvodnji, a posredstvom sajta www.agrolib.rs/pijaca (AgroLib pijaca) mogu da kupuju i prodaju proizvode preko Interneta. Krajnji cilj projekta je poboljšanje socijalno- ekonomskog statusa poljoprivrednika. Nakon godinu dana finansiranja AgroLib-Ja projekta sredstvima EIFL, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije prepoznalo je značaj revitalizacije seoskih biblioteka u Srbiji i nastavilo finansiranje pojedinih aktivnosti iz pomenutog projekta. Ovim radom se želi pokazati da je inovativni koncept rada u seoskim bibliotekama dobar model za obrazovanje i povezivanje poljoprivrednika, kao i za agrobiznis i marketing. Takođe se želi pokazati da se inovativni koncept rada u seoskim bibliotekama, prilagođen potrebama lokalne zajednice, može primeniti i na biblioteke u svetu, što će za godinu dana pokazati bibliotekari iz Letonije, Litvanije i Makedonije koji su projekat AgroLib-Ja prilagodili potrebama svoje lokalne zajednice realizujući ga u svojim bibliotekama. Klju~ne re~i seoske biblioteke, nove bibliotečke usluge, poljoprivrednici, projekat AgroLib-Ja Izvle~ek V prispevku je prikazano stanje v srbskih vaških knjižnicah. Prikazano je, da vaške knjižnice ne sledijo razvoju knjižničnih in informacijskih dejavnosti v Srbiji ter da vaške, tako kot tudi splošno-izobraževalne knjižnice v mestih, med uporabniki nimajo veliko kmetovalcev. Rezultati anket in vprašalnikov, s katerimi so raziskovali kmečko prebivalstvo v vaseh občine Jagodina (Srbija), kažejo, da so potrebne korenite spremembe. V srbskih vaseh večina kmetov nima računalnika in dostopa do Interneta, zaradi slabih materialnih pogojev pa tudi nimajo možnosti za strokovno usposabljanje ali obiske sejmov, doi:10.3359/oz1203124

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5