OZ 2011/4

140 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 4 • Namen, poslanstvo in cilji knjižnice, • Upravljanje in vodenje knjižnice, • Načrtovanje, poročanje in evalvacija knjižnice, • Prostori in oprema knjižnice, • Knjižnični delavci, • Financiranje in proračun knjižnice, • Knjižnična zbirka in drugi informacijski viri, • Knjižnične storitve, • Komuniciranje, sodelovanje in povezovanje. Pričakujemo seveda, da bo dokument čim prej sprejet in kasneje tudi uveljavljen v praksi. Posledica bi morala biti dopolnitev meril za prvo akreditacijo visokošolskih zavodov v okviru Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS) ter posodobitev pravilnika o pogojih za izvajanje javne službe v knjižničarstvu. Nujno je tudi, da se visokošolske knjižnice vpišejo v razvid knjižnic, ki izvajajo javno službo v knjižničarstvu. Čas je, da se vzpostavi ustrezna služba za visokošolske knjižnice na ministrstvu, ki je pristojno za visoko šolstvo. Prepričani smo, da bi moralo geslo "Drzna Slovenija", s katerim sta naslovljeni sprejeti dolgoročni strategiji visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, obveljati tudi v primeru visokošolskih knjižnic. Melita Ambrožič: "STANDARDI" ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5