OZ 2011/3

108 ORGANIZACIJA ZNANJA 2011, LETN. 16, ZV. 3 Od 28. do 30. septembra 2011 je v Kranjski Gori potekalo 20. mednarodno posvetovanje DOK_SIS 2011 Sistemi za upravljanje z dokumenti , ki ga je organiziralo društvo Media.doc. 1 PRVI DAN Posvetovanje se je začelo s slovesnostjo ob 20. obletnici posvetovanj. V uvodnem govoru je Erik Skočir predstavil zgodovino posvetovanj in pokazal številne publikacije, ki so jih izdali na posvetovanjih. S pozdravnimi govori so nadaljevali mag. Milan Selan, dr. Miroslav Novak, dr. Grazia Tató in dr. Peter Pavel Klasinc. Udeležence so pozdravili še predstavniki sponzorjev Microcop in CEI Central European Initiative ter častni gostje – Mišo Mirkovič (Združenje informatikov Beograd) in Jovan Popović (dolgoletni direktor Arhiva Jugoslavije). Prvi prispevek Ob 20. mednarodnem posvetovanju DOK_SIS je predstavil predsednik društva Media. doc Marjan Antončič . Opisal je začetne pobude za posvetovanje, organizacijo prvih posvetovanj in razvoj skozi obdobje dveh desetletij. Mag. Marin Silič (Ministrstvo za javno upravo) je s prispevkom Strategija slovenske e-Uprave s poudarkom na uresničevanju digitalne agende Sveta EU predstavil, kako se uresničuje strategija elektronskega poslovanja v javni upravi. Direktiva EU predpisuje, da je treba prečistiti vso zakonodajo in informatizirati procese. Digitalna agenda EU določa sedem prednostnih področij ukrepanja: • vzpostavitev enotnega digitalnega trga, • izboljšanje interoperatibilnosti, • povečanje zaupanja v internet in okrepitev internetne varnosti, • občutno povečanje hitrosti spletnega dostopa, • povečanje naložb v raziskave in razvoj, • širjenje digitalne pismenosti, znanja in vključevanja ter • uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij POSVETOVANJE DOK_SIS 2011 za odziv na družbene izzive, kot so podnebne spremembe in staranje prebivalstva. Pripravljen je bil akcijski načrt kot orodje za uresničevanje direktiv EU. Cilj do leta 2012 je uresničitev vsaj 25 % programa. Komisija vsake 3 do 4 mesece preverja stanje projektov. Napredek je majhen, celo nezadosten. Primer sta npr. projekta e-zdravje in e-sociala, ki sta realizirana samo 10-odstotno. Vlada RS je julija 2011 potrdila Načrt ukrepov (295 predlogov). Za dosledno uresničevanje ukrepov bi bila potrebna večja koordinacija vlade in Sveta za informatiko RS v javni upravi ter razrešitev problema financiranja informatike. Napredek pri projektih akcijskega načrta izvajanja strategije direktiv do sedaj ni bil zadosten. Potreben bi bil centralni resor za področje informatike, odgovorni za področje informatike pa niso bili pripravljeni sprejeti odločitev v tej smeri. Jean-Michel Birck (Alfresco 2 Software Inc., Velika Britanija) je v prispevku Vodilni odprtokodni sistemi predstavil podjetje Alfresco. Ustanovljeno je bilo leta 2005 in je vodilno podjetje z odprtokodnimi rešitvami za ECM (Enterprise Content Management). Takšen položaj daje podjetju privilegije za stalno komunikacijo in stike z vladami in korporacijami glede odprtokodnih strategij. Alfrescova programska oprema temelji na odprti kodi in je namenjena upravljanju dokumentov, upravljanju zapisov, rešitvam spletnih predstavitev, upravljanju spletnih vsebin, rešitvam za podjetja in vladne ustanove. Imajo več kot 2000 strank v 40-ih državah sveta. Njihovi proizvodi so integrirani s proizvodi drugih večjih ponudnikov, kot so npr.: SAP, IMB Lotus, MS Office, Share Point in Google Docs. Prednosti njihovih proizvodov so: nizki stroški, dobra tehnična podpora, mreža Alfresco, ki nudi pomoč končnemu uporabniku preko portala, lahka dostopnost do programske opreme Alfresco. Trenutno potekajo pogovori o akreditaciji tudi v Sloveniji. Naslednja je bila dr. Chiara Artico (Državni arhiv Trst, Italija) s prispevkom Portal podjetniških arhivov Ministrstva za kulturo Italijanske republike, sistem SAN . Že od leta 1990 je v Državnem arhivu potekal projekt doi:10.3359/oz1103108 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5