OZ 2010/4

156 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 4 bilo še zanimivo raziskovati. Uporabniki menijo, da je servis premalo promoviran in viden v vsakdanjem življenju. Z ustrezno promocijo servisa in izboljšanim ter privlačnejšim vmesnikom bi servis uporabljalo več uporabnikov. V prihodnosti so mogoče še razne raziskave v povezavi z referenčnim servisom Vprašaj knjižničarja. Možnost bi bila, da bi o poznavanju in uporabi referenčnega servisa opravili obsežnejšo raziskavo z zaposlenimi knjižničarji in uporabniki v splošnih, specialnih, šolskih in visokošolskih knjižnicah. Referenčni servis je vsekakor dobrodošel in pomemben element približevanja referenčne službe uporabnikom, ki ne pridejo v knjižnico, in pomoč pri uveljavitvi pomembnega bibliotekarskega informacijskega znanja. Reference [1] CTK (2010). Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Dostopno na: http://www.ctk.uni-lj.si/ (zadnji ogled 29. 10. 2010). [2] IZUM (2010). Referenčni servis Vprašaj knjižničarja. Institut informacijskih znanosti. Dostopno na: http://home.izum.si/izum/ qp/ (zadnji ogled 3. 11. 2010). [3] KALIN, D. (2001). Elektronski referenčni servis "Vprašal bom knjižničarja". Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [4] KANIČ, I. (2004). Vprašaj knjižničarja – sodelovanje slovenskih knjižnic v sistemu elektronskih storitev. V: Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije, vzpostavljanje učinkovitih partnerstev, 73–81. Dostopno na: http://publikacije.zbds-zveza.si/zborniki2005-01/kanic.pdf (zadnji ogled 5. 11. 2010). [5] Kosovelova knjižnica Sežana (2010). Dostopno na: http://www. sez.sik.si/ (zadnji ogled 2. 11. 2010). [6] MAJCENOVIĆ, D. (2004). Tipologija referenčnih vprašanj in struktura podatkovne zbirke referenčnih vprašanj: z vidika elektronskih referenčnih servisov. Diplomska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [7] MUHVIČ ŠUMANDL, R. (2005). Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI . Organizacija znanja (1), 4. Dostopno na: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2005_4/html/ clanek_19.html (zadnji ogled 29. 10. 2010). [8] Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (2005). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. [9] SELJAK, M. (2002). Online referenčna služba. Organizacija znanja (7), 3–4. Dostopno na: http://splet02.izum.si/cobiss/Co- bissNews.jsp?apl=/2002_3-4/ar02.jsp (zadnji ogled 29.10.2010). [10] ZUPANIČ, S. (1996). Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa. V: Branka Badovinac, Knjižnica, 79–103. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica. [11] SELJAK, M., REČNIK, J., ŠOBOT, P., BRAČKO, D., MAROLT ZUPAN, A. (2005). Referenčni servis Vprašaj knjižničarja v sistemu COBISS.SI. V: Dnevi slovenske informatike, Informatika kot temelj povezovanja , 690–696. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. Margon, Rebov, Švab, Petek: POZNAVANJE REFERENČNEGA SERVISA VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5