OZ 2010/4

150 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 4 ZAKLJU^EK Zaradi večje razpoznavnosti slovenskih knjižnic in lažjega dostopa do njihovih podatkov o zalogi je IZUM v letu 2009 začel postopek vključevanja bibliografskih zapisov iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI v svetovni katalog WorldCat in prenosa podatkov o zalogi za 10 slovenskih knjižnic. Do sedaj je vključenih preko 3 milijone zapisov in preko 4 milijone podatkov o zalogi in že opažamo povečanje zahtevkov za medknjižnično izposojo bibliografskih enot, ki so vključene v WorldCat in imajo oznako slovenskega vzajemnega kataloga SILIS. Zaradi kompleksnosti postopka prenosa in vključevanja zapisov ter neustreznosti določenih bibliografskih enot iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB.SI po kriterijih, ki jih predpisuje OCLC, je pred popolno avtomatizacijo postopka potreben še dodatni razvoj in usklajevanje s postavljenimi zahtevami. V naslednjih iteracijah je najprej predviden prenos podatkov o zalogi že vključenih zapisov za večje število knjižnic ter bibliografskih zapisov za neknjižno gradivo. Sproti se bodo redigirali tudi bibliografski zapisi z napakami glede na kontrole, ki se izvajajo pred prenosom zapisov v vsaki iteraciji. Te kontrole bodo tudi dopolnjene glede na poročilo OCLC-ja o neustreznih zapisih, ki so jih zavrnili. Glede na to, da se je takoj po vključitvi zapisov povečalo zanimanje za gradivo iz slovenskega vzajemnega kataloga, lahko rečemo, da je cilj projekta dosežen, to je povečana prepoznavnost vzajemnega kataloga in knjižnic, ki so prispevale podatke o zalogi. Naslednji korak je uporaba spletnih servisov WorldCat, ki bodo vključevali tudi naše zapise. Že v naslednjo verzijo programske opreme COBISS/OPAC, V6, bodo vključene povezave do zapisov v WorldCat. Ker je zanimanje knjižnic za vključitev v WorldCat vedno večje, lahko IZUM s svojimi izkušnjami in modelom vključevanja pomaga knjižnicam oz. sistemom v mreži COBISS.Net pri prenosu zapisov iz njihovih vzajemnih bibliografskih baz v bazo podatkov WorldCat. Reference [1] OCLC announces agreements in Europe to extend coverage in WorldCat. OCLC. Dosegljivo na: http://www.oclc.org/us/en/ news/releases/200946.htm (20. 3. 2010). [2] OCLC, http://www.oclc.org . [3] IZUM, http://www.izum.si . [4] WorldCat.org , http://www.worldcat.org. [5] OCLC FirstSearch, http://www.oclc.org/firstsearch/. [6] COBISS/OPAC, http://www.cobiss.si. [7] MARC 21 Format for Bibliographica data. Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. Dosegljivo na: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html (20. 3. 2010). [8] Letno poročilo za leto 2009. Maribor: IZUM, 25. 2. 2010. [9] WorldCat Registry, http://www.worldcat.org/registry/Institutions. [10] UNIMARC manual, Bibliographic format. München, K. G. Saur, 2008. [11] COMARC/B format za bibliografske podatke. Maribor: IZUM, 2008. [12] ISSN International Centre, http://www.issn.org/. [13] COBISS2/Katalogizacija : priročnik za uporabnike. Maribor, IZUM, 2008. [14] ISO 2709:1996(E). Information and documentation – Format for information exchange. International Organization for Standardization, Geneva, 1996. [15] OCLC Electronic Data Exchange, http://www.oclc.org/edx/. Gordana Budimir: BIBLIOGRAFSKI ZAPISI IZ COBIB.SI V WORLDCAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5