OZ 2010/3

138 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 V prispevku predstavljamo članek avtorjev Annie Wu in Anne Mitchell z naslovom Mass Management of E-Book Catalog Records: Approaches, Challenges, and Solutions , ki je bil objavljen leta 2010 v publikaciji Library Resources & Technical Services , 54(3), 164–174. 1 Uporaba elektronskih knjig (e-knjige) se v zadnjih letih hitro povečuje (Amazon je pred kratkim objavil novico, da je prodaja e-knjig presegla prodajo trdo vezanih izdaj 2 ), kar postavlja knjižničarje in katalogizatorje pred zahtevno nalogo – omogočiti hiter, ažuren in učinkovit dostop do najnovejših vsebin ter hkrati zavarovati pravice uporabnika in avtorjev. Ob tem pa je seveda treba spoštovati licenčne pogoje v pogodbah z založniki, ki se trenutno zaostrujejo do nesmisla, 3 kar onemogoča prost razvoj vseh možnosti, ki jih knjigi daje digitalizacija, 4 in žal potrjuje nekatere zelo tehtne pomisleke uporabnikov. 5 Annie Wu, koordinatorka katalogizacije, in Anne M. Mitchell, vodja katalogizacije in metapodatkovnih servisov v univerzitetni knjižnici University of Houston Libraries (UHL), 6 v članku Mass Management of E-Book Catalog Records: Approaches, Challenges, and Solutions predstavljata postopke, povezane s katalogizacijo e-knjig. Na osnovi pregledane literature uvodoma ugotavljata, da obstaja širok konsenz o nujnosti vključevanja bibliografskih zapisov (bibl. zapisov) za e-knjige v lokalne kataloge. Veliko knjižnic se pri katalogizaciji velikih zbirk (nekaj desettisoč naslovov) zanaša na bibliografske zapise, ki jih ob nakupu zagotavljajo dobavitelji. In kot se med dobavitelji razlikujejo vsebine in formati njihovih zbirk, način dostopa in pravice uporabnikov, tako se razlikuje tudi vsebina posameznih polj v bibliografskih zapisih, ki jih ob tem zagotavljajo. Kljub razširjenemu vključevanju bibliografskih zapisov v lokalne baze pa so se priporočila za katalogizacijo e-knjig do sedaj osredotočala predvsem na vsebino posameznih polj in zapisov, na logistiko upravljanja zelo obsežnih paketov teh zapisov, ki imajo veliko fluktuacijo, pa se je pozabljalo. Poleti 2009 je delovna skupina v okviru mednarodnega projekta "Program for Cooperative Cataloging" (PCC) 7 izdala priporočila glede bibliografskih zapisov za e- knjige, neodvisnih od dobavitelja "Provider-Neutral E-Monograph MARC Record Guide: Guidelines and Metadata Application Profile (MAP). 8 Po mnenju avtoric članka pomenijo priporočila velik korak naprej v standardizaciji katalogizacijske prakse za e-knjige, vendar pa ugotavljata, da je (ponovno) premalo pozornosti namenjene integraciji obsežnih zbirk bibliografskih zapisov različnih dobaviteljev. Glavni izzivi, s katerimi se pri postopku vključevanja bibliografskih zapisov soočajo knjižnice UHL, so: • paketno urejanje bibliografskih zapisov, • združevanje podvojenih bibliografskih zapisov, • načrtovanje in sledenje posodobitvam posameznih zbirk, • pridobivanje in vzdrževanje znanja in veščin katalogizatorjev, ki opravljajo te naloge. Avtorici v posameznih poglavjih predstavita trenutni potek katalogizacije e-knjig v UHL – odločitve pri lokalni "paketni" katalogizaciji, uporaba odprtokodnega orodja "MarcEdit" 9 za upravljanje z bibliografskimi zapisi v formatu MARC, uporaba programskega segmenta "MARC service for e-books" SerialsSolutions« in koordinacija procesa paketnega upravljanja z zapisi. Razvoj trga e-virov je prinesel dostopnost širokega nabora monografskih e-vsebin – referenčnih del, akademskega in tehničnega gradiva ter literarnih in primarnih virov. Podobno raznolik je način nabave teh vsebin – nabava posameznih naslovov, paketi založnikov in drugih dobaviteljev ter predlogi uporabnikov. Avtorici ugotavljata, da največja težava ob tem ni sama katalogizacija, temveč učinkovito upravljanje celotnega procesa obdelave. Zbirke e-knjig se namreč zelo hitro spreminjajo, bibliografski podatki, ki jih spremljajo, pa prihajajo iz zelo različnih virov in so oblikovani na osnovi različnih standardov. Dodajmo, da ob tem postaneta ustrezno vzdrževanje in kvaliteta bibliografskih zapisov v lokalni bazi še pomembnejša. Nabava e-knjig lahko poteka na osnovi različnih modelov, posamezno ali v paketu, vsak model pa po svoje doi:10.3359/oz1003138 1.19: RECENZIJA, PRIKAZ KNJIGE, KRITIKA A. WU IN A. MITCHELL: MASS MANAGEMENT OF E-BOOK CATALOG RECORDS UPRAVLJANJE S PAKETI BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV ZA E-KNJIGE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5