OZ 2010/3

M 91 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 doi:10.3359/oz1003091 Donald Gotterbarn Ethics Research Institute East Tennessee State University Kontaktni naslov: gotterba @ etsu.edu UVOD Organizacija združenih narodov je razglasila 17. maj za Svetovni dan informacijske družbe, da bi usmerila pozornost na možnosti, ki jih družbam in ekonomijam ponuja uporaba interneta in drugih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, in da bi prispevala k premoščanju digitalnega razkoraka v svetu. Obravnaval bom pomen etike v informacijski družbi. Nastanek informacijske družbe namreč predstavlja številne prednosti za nas vse. Naša odvisnost od informacij je iz dneva v dan večja, pri čemer pa uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prinaša odločilne prednosti. Močno vpliva na način našega življenja, delo, socializacijo, učenje, medsebojno sodelovanje in zabavo. Tega se morajo zavedati tako razvijalci programske opreme kot njeni uporabniki. "ETIZIRANJE" V INFORMACIJSKI DRUŽBI TVEGANJE ZARADI POMANJKLJIVE USPOSOBLJENOSTI Izvleček Pozitivni obeti tehnologije za izpolnitev najboljšega v človeku se lahko končajo z nepričakovanimi polomi ali uporabnimi sistemi. Ko programsko opremo razvijajo zlobni ljudje, so škodljivi rezultati razumljivi. Na nesrečo pa se zelo pogosto dogaja, da takšni rezultati nastanejo tudi v primerih, ko sisteme razvijajo dobronamerni ljudje. Enaki problemi so lastni tudi razvoju in uporabi konvergenčnih tehnologij. Srčni spodbujevalnik, ki ga preoblikuje maščevalni heker, ima čisto drugačne posledice kot razgradnja glasbene mape v računalniku. Glavni razlogi, da tudi dobri ljudje oblikujejo sisteme s škodljivimi posledicami, so povezani z načinom, kako razvijamo programsko opremo, kako upoštevamo vse deležnike in na katero vrsto tveganja se osredotočimo. Ključne besede "etiziranje", konvergenčne tehnologije, etika učenja, etični kodeks Abstract Tecnology’s positive promises for fulfillment of what is best in humankind often result in unexpected disasters or usable systems. When malevolent people develop software such adverse outcomes are undestandable. Unfortunately, too frequently, even the systems developed by good well-intentioned people have similar negative results. These problems are compounded in the development and use of convergent technologies. A pacemaker which can be modified by a vengeful hacker has more significant consequences than the deletion of my song files. Major causes of harmful consequences of systems designed by good people are related to: the way in which we develop software, the kids of stakeholders considered, and the types of risks we fokuse on. Keywords "ethicing", convergent technology, ethics of learning, code of ethics Trdno verjamem v pozitivni doprinos računalništva. Sam lahko danes prav zaradi sodobne medicinske tehnologije spet fotografiram, čeprav sem skoraj oslepel. Konvergenco tehnologij razumem kot nadaljnji celovit korak v razvoju računalništva. Ko to trdim, imam v mislih tudi določene omejitve, znotraj katerih to drži in jih bo treba upoštevati tudi v prihodnosti. Gre za splošno teorijo in družbeni model, s katerima moramo računati pri razvoju računalništva kot tudi pri konvergenci tehnologij. Prihodnji razvoj je v veliki meri odvisen od tega, kako ju razumemo, in to bo v središču pozornosti mojega prispevka. STOPNJE DRUŽBENO-KULTURNEGA RAZVOJA Za izhodišče sem si izbral ugotovitve Margaret Mead, sociologinje, ki raziskuje vzorce procesov učenja in akulturacije ter še posebej etičnega dozorevanja. Njeni

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5