OZ 2010/3

M 129 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 Dne 7. junija je v Ljubljani v organizaciji Slovenskega inštituta za standardizacijo potekal seminar z naslovom Uvod v ISO/IEC 15504 – SPICE , Mednarodni standard za ocenjevanje in izboljševanje procesov pri izdelavi programske opreme . Seminar je vodil Damjan Ekert , sodelavec mednarodnega podjetja ISCN 1 s sedežem na Irskem in v Avstriji. Podjetje ISCN že 15 let svetuje podjetjem v izboljševanju procesov pri izdelavi programske opreme in pri vpeljevanju standarda ISO/IEC 15504. Podjetje je tudi organizator številnih konferenc EuroSPI in ECQA, uradni ocenjevalec za ISO/IEC 15504/Automotive SPICE © ustanovni član S 2 QI (System and Software Engineering), iNTACS (Internatonal Assessor Certification Scheme), moderator nemške delovne skupine Soqrates (Sotware Quality Rates Maturity). Podjetje ISCN v glavnem svetuje mnogim velikim podjetjem: Magna, Delta, Continental, ZT, T Systems, Saxonia Systems … Predavatelj je predstavil strukturo standarda, ga v nadaljevanju primerjal z drugimi sorodnimi standardi, govoril o dimenziji procesov, izboljšavi procesov, ocenjevanju ter nazadnje predstavil praktični primer ocenjevanja procesa. PREGLED STANDARDA Standard ISO/IEC 15504 je mednarodni standard za ocenjevanje in izboljšanje procesov pri izdelavi programske opreme. Leta 1991 je izšla prva študija o ocenjevanju procesov. Leta 1993 je standard dobil delovno ime SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination), leta 1998 pa je bil izdan kot ISO/IEC TR 15504. V letih 2003 in 2004 je bila objavljena revizija standarda, do danes pa je bilo objavljenih pet veljavnih delov standarda, 6., 7. in 8. del pa so v razvoju. Za razvoj omenjenega standarda je pomembna konferenca EuroSPI – European System&Software process Improvement and Innovation. Letošnja, že 17. konferenca je bila v Grenoblu v Franciji. Za ta standard ne obstaja certifikacija, podjetja lahko samo delujejo v skladu s priporočili standarda ter so ocenjena na njegovi podlagi. Na seminarju smo se osredotočili na izdane veljavne standarde, in sicer bolj podrobno na 2. in 5. del standarda. Standard ISO/IEC 15504 sestavljajo naslednji deli: • ISO/IEC 15504-1:2004 Information technology – Process assessment – Part 1: Concepts and vocabulary V tem delu so podani koncepti in uvodne smernice, opisano pa je tudi, kako so komponente tega standarda med seboj povezane in kako jih moramo uporabljati. • ISO/IEC 15504-2:2003 Information technology – Process assessment – Part 2: Performing an assessment V tem delu je opisan referenčni model, na osnovi katerega oblikujemo ocenitveni model. Ta del definira minimalno množico zahtev za zagotovitev, da so izhodi ocenitve nepristranski, pravični, dosledni in ponovljivi. Podane so tudi minimalne zahteve, kakšen mora biti ocenjevalec. • ISO/IEC 15504-3:2004 Information technology – Process assessment – Part 3: Guidance on performing an assessment Ta del razlaga 2. del standarda. Opisuje postopek ocenjevanja in je namenjen ocenjevalcem in sponzorjem. • ISO/IEC 15504-4:2004 Information technology – Process assessment – Part 4: Guidance on use for process improvement and process capability determination Vsebuje napotke za uporabo rezultatov ocenjevanja za izboljšavo procesov (Process Improvement – PI) ter določanje zmožnosti procesov (Process Capability Determination – PCD). • ISO/IEC 15504-5:2006 Information technology – Process Assessment – Part 5: An exemplar Process Assessment Model Model, opisan v tem delu standarda, je primer kompatibilnega ocenitvenega modela, ki sloni na standardu ISO/IEC 12207. Model je sinonim za standard SPICE. Uporablja se za izboljšavo procesov pri izdelavi programske opreme. SEMINAR UVOD V ISO/IEC 15504 – SPICE doi:10.3359/oz1003129 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5