OZ 2010/3

M 125 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 Med 2. in 5. junijem 2010 je v Aalborgu na Danskem potekala 10. mednarodna konferenca CRIS 2010 (10 th International Conference on Current Research Information Systems) z naslovom Povezovanje znanosti z družbo: Vloga informacij o raziskovanju v družbi znanja (Connecting Science with Society: The Role of Research Information in a Knowledge-Based Society). Konference se je udeležilo okrog 90 udeležencev. V sodelovanju z Univerzo v Aalborgu jo je organizirala organizacija euro- CRIS, neprofitno združenje, ki na področju evropskega raziskovalnega prostora (ERA – European Research Area) povezuje strokovnjake s področja sistemov CRIS in je tudi skrbnik podatkovnega modela CERIF (Common European Research Information Format), format za sisteme CRIS v Evropski uniji. euroCRIS za svoje člane organizira srečanja, delavnice, seminarje in vsako drugo leto tudi konferenco. Kot napoveduje že sam naslov, je letošnja konferenca poskušala poudariti vlogo, ki jo igrajo informacijski sistemi o raziskovalni dejavnosti v odnosu med znanostjo in družbo (načrtovanje nadaljnjih raziskav, uporaba rezultatov raziskav, vrednotenje raziskovalcev, rezultatov raziskav in raziskovalnih področij itd.) PREDKONFEREN^NO SRE^ANJE Prvi dan je bilo v prostorih Utzon centra organizirano tudi predkonferenčno srečanje članov euroCRIS-a in CERIF Tutorial. Na srečanje članov euroCRIS so predstavili novo spletno stran euroCRIS, ki bo vsebovala več javno dostopnih informacij kot trenutna stran. Člani upravnega odbora euroCRIS in vodje delovnih skupin so v svojih poročilih izpostavili: • članstvo v organizaciji eroCRIS narašča in trenutno šteje 270 članov, • v program konference CRIS 2010 je vključen tudi Bussiness Session , kjer se bodo predstavile organizacije Thomson Reuters, Atira in Avedas, • v pripravi je nova verzija CERIF 2008,1.2; model bo enak kot v verziji 1.1, spremenila pa se bo semantika, KONFERENCA CRIS 2010 • poleg že obstoječih delovnih skupin ( CERIF , Best Practices , Projects , Institutional Repositories ) je ustanovljena nova delovna skupina CRIS Architecture and Development , ki jo vodi Maximilian Stemphuber. Na srečanju članov CERIF Tutorial pa je bil predstavljen podatkovni model baze CERIF 2008, 1.1. V modelu so osnovne entitete (oseba, organizacijska enota in projekt) ostale nespremenjene. Podatkovni model se je iz modela CERIF 2000 razširil predvsem na področje raziskovalnih rezultatov, ki so zajeti v entitetah publikacija, patent in proizvod. Zaradi obilice novih povezav med entitetami se je v nadgradnjo modela dodala entiteta semantičnih izrazov, ki vsebuje opise povezav in tipov. Trenutno se mnogo naporov vlaga v standardizacijo opisov povezav. Model so razširili s poljem »fraction«, ki opisuje delež povezave v odstotkih. Ugotovitve, pomembne za SICRIS SICRIS temelji na podatkovnem modelu CERIF 2000. Ker so entitete s področja raziskovalnih rezultatov, do katerih se SICRIS povezuje, del sistema COBISS, ki je večino semantičnih problemov uspešno razrešil, ocenjujemo, da podatkovni model CERIF 2000 zadostuje za potrebe SICRIS. Konferenco so otvorili Wolfgang Adamczak (do letos organizator euroCRIS konferenc), Keith Jeffery (do letos predsednik euroCRIS) in prorektorica Univerze v Aalborgu. Ključno predavanje drugega dne je imel Ton van Raan z najstarejše univerze na Nizozemskem (University of Leiden, Centre for Science and Technology Studies), ki je predstavil aktivnosti na področju bibliometrike. Med drugim je poudaril, da samo štetje citatov ni dovolj in da je pomembno, da se vrednotenja in primerjave izvajajo znotraj področij in za daljša časovna obdobja, da ne spregledamo dosežkov, za katere se šele čez "dolgo časa" izkaže, da so zelo dobri. V nadaljevanju so bile v okviru treh sekcij ( Science to Society , National Systems in Busines Session ) doi:10.3359/oz1003125 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5