OZ 2010/3

M 117 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 Na 18. Generalni skupščini ISSN (od 27. do 28. aprila 2010) na sedežu Unesca v Parizu je bilo manj udeležencev kot običajno. Skupščine se je udeležilo okoli 25 pretežno vodilnih delavcev nacionalnih knjižnic, predstavnikov večjih uporabnikov Registra ISSN v vlogi opazovalcev (ABES, ES, IZUM …) in sodelavcev ISSN IC (Mednarodni center ISSN). Iz držav v mreži COBISS.Net je bil prisoten še gospod Ovčina (BIH). Po otvoritvi skupščine, potrditvi dnevnega reda in zapisnika prejšnje skupščine je Susann Solberg iz Nemčije podala poročilo kot predsednica Upravnega odbora. Na kratko je poročala o treh srečanjih Upravnega odbora v letih 2007 in 2008 ter o dveh srečanjih posvetovalnih skupin v letih 2009 in 2010. Na teh srečanjih so obravnavali uvajanje ISSN-L, širitev mreže, povečevanje števila zapisov v registru, zlasti za e-vire, ter rast prodaje izdelkov ISSN, posebej naročnine na portal. Sledilo je poročilo o aktivnostih Mednarodnega centra ISSN v letih 2008 in 2009, ki ga je podala direktorica Francoise Pellé. V teh dveh letih se je mreži pridružilo pet novih članic, imenovan je bil nov upravni odbor, organizirani sta bili dve uspešni srečanji direktorjev centrov ISSN v Tunisu in Pekingu. Mednarodni center ISSN je v tem obdobju več pozornosti namenil izobraževanju ter pripravi "standardov za storitve". Število zapisov v Registru ISSN se je povečalo v letu 2008 za 68.223, v letu 2009 pa za 75.831 novih zapisov, kar je odličen dosežek. Večji porast števila zapisov je predvsem rezultat polavtomatskega dodeljevanja številk ISSN in kreiranja zapisov v okviru projektov Nacionalnega centra ISSN Francije in agencije ABES ter Nacionalnega centra ISSN Nizozemske in družbe Elsevier. Register ISSN je najobsežnejši vir za e- publikacije, saj vsebuje preko 72.000 zapisov. Ažurnost registra se je izboljšala tudi s prehodom na programsko orodje VIRTUA, ki ga je konec leta 2009 uporabljalo 24 držav, ter z intenzivnejšim izobraževanjem, ki ga je izvajal Mednarodni center ISSN. Veliko aktivnosti je bilo povezanih z uvajanjem ISSN-L. Uvedli so nagrado ISSN, ki krije stroške za udeležbo enega od partnerjev na srečanju direktorjev ISSN. Za nagrado se lahko potegujejo posamezniki iz nacionalnih centrov ISSN, ki GENERALNA SKUP[^INA ISSN so v preteklem obdobju bistveno prispevali k izboljšanju Registra ISSN. Sodelavci Mednarodnega centra ISSN so sodelovali v več projektih in jih predstavljali na različnih mednarodnih konferencah; Francoise Pellé bo prevzela vodenje ISO/TC 46 (ISO Technical Committee 46). Prvič po ustanovitvi so se selili na novo lokacijo, kjer so prostori boljši in tudi stroški nižji. V diskusiji je bilo izpostavljeno vprašanje cene za uporabo Registra ISSN. Predstavnik agencije ABES je komentiral, da plačujejo previsok znesek in da bi moral Mednarodni center ISSN namesto podatkov zaračunavati storitve. Mednarodni center je imel nasprotno stališče, češ da je to bistven vir prihodkov, ki ga ni mogoče nadomestiti; sicer pa vse njihove storitve temeljijo na podatkih. Sledil je prispevek Françoisa-Xavierja Pelegrina o tem, kako bodo vplivala pravila RDA na delo v okviru mrež ISSN v letih 2010 in 2011 ( RDA: What are the Prospectus for the ISSN Network in 2010–2011? ). Po kratki predstavitvi pravil in modela FRBR se je osredotočil na nejasnosti in nedorečenosti pravil z vidika katalogizacije kontinuiranih virov. Ker pravila RDA ne vsebujejo definicije za kontinuirane vire, je z njihovo uporabo pri obdelavi serijskih publikacij in integrirnih virov še veliko neznank. Način uporabe pojmov "delo", "izrazna oblika" in "pojavna oblika" pri obdelavi kontinuiranih virov ni jasen, pravila RDA niso v celoti usklajena s pravili ISSN. Mednarodni center ISSN načrtuje, da se bo vključil v proces testiranja pravil RDA kot neformalni član, da bodo ugotovili razlike; v okviru mreže ISSN pa je že začel razpravo o skladnosti pravil. Že pred časom je bilo ugotovljeno, da teoretičnega modela FRBR v praksi ni možno uporabiti za serijske publikacije, zato v okviru Ifle razmišljajo o modelu FRBR za serijske publikacije. Sledili sta predstavitev identifikatorjev in semantičnega spleta ter obravnava kriterijev za dodeljevanje številke ISSN kontinuiranim integrirnim virom. Predstavili so stanje števila tiskanih in elektronskih serijskih publikacij, ko tiskana publikacija nima elektronskega ekvivalenta, ko ni e-povezave v registru itd., ter rezultate polavtomatskega dodeljevanja številk ISSN, doi:10.3359/oz1003117 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5