OZ 2010/3

114 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 Spletna mesta sestavljajo spletne strani in interaktivna orodja. Več spletnih mest sestavlja spletni prostor ponudnika. Spletno mesto je točka digitalnih komuni- kacijskih aktivnosti organizacije in je sestavljeno iz več spletnih strani ter interaktivnih storitev. Kakovostno zadovoljevanje potreb, ki jih imajo posamezne ciljne skupine uporabnikov spletnih mest, je posledica dobrega načrtovanja uporabniških izkušenj in vizualnega oblikovanja uporabniškega vmesnika ter vsebin. Naučili smo se, kako razmišljati o vsebini na drugačen način, kako uporabljati različne vrste vsebin ter predvideti, kakšne so zmogljivosti in možne razsežnosti na spletnem mestu. Uporabili smo študije primerov, s katerimi smo opredelili možnosti za ponovno uporabo vsebine na svojem spletnem mestu. Skozi praktične primere smo spoznali, kako izbrati pravo vsebino za prenos, ki ima pomen, izpolnjuje poslovne zahteve in zagotavlja boljšo uporabniško vrednost, in kako jo učinkovito upravljati. Predkonferenčni dan smo zaključili z izmenjavo izkušenj na idilični vožnji z ladjico po reki Seini. KONFERENCA Z uvodnim pozdravom, dobrodošlico ter zahvalo predavateljem in sponzorjem sta konferenco odprla predsednica STC TransAlpine CJ Walker [5] in predsednik STC France Stuart Culshaw [6]. Uvodno predavanje z naslovom Content Strategy: A Framework for Managing Content throughout its Lifecycle je imela Rahel Anne Bailie . Za upravljanje z vsebinami so potrebne določene meje oz. ustrezne smernice skozi celoten življenjski cikel. Vsebinska strategija je razmeroma mlada disciplina (pravzaprav je še v nastajanju) in zato je še vedno zelo odprta za interpretacijo. Zelo hitro se razvija in "obljublja", da bo spremenila naše poglede na vseh pomembnih področjih. Le s pravilnim definiranjem vsebinske strategije bomo razvijali in bolje definirali komponente, ki sestavljajo okvir vsebine. Medtem ko DITA 1 ni sama po sebi vsebinska strategija, bi lahko njene pojme zelo dobro vključili v vsebinsko strategijo. Ugotovili smo, da je vsebinska strategija presečišče analize poslovanja, uporabniških izkušenj in razvoja vsebin, kar prinaša velike spremembe v načinu, kako z njo ravnamo. Ko razmišljamo o vsebini z vidika potrošnikov in koristi podjetij, moramo nanjo gledati kot na neizkoriščene možnosti in razsežnosti, ki se nam ponujajo. Nato so potekala hkrati po tri različna dopoldanska predavanja. Prispevek z naslovom Evaluating Content: It’s a Corporate Essential and a Content Strategy Foundation Stone je imela Clare O’Brien iz Anglije. Je generalna direktorica CDA 2 [7], strokovnjakinja na področju trženja in komunikacij ter digitalnih komunikacij in vsebinske strategije. Pred uporabo interneta je bila vsebina predvidljiva in obvladljiva, vedno pod lupo specialistov, ki so upravljali z njo. V današnjem času, ko se internet naglo širi, smo se začeli zavedati, da vsebina na internetu ne deluje na enak način, kot je nekoč in da so uporabniki drugačni, da reagirajo drugače, da nimajo izkušenj in da ni mogoče z nobeno natančnostjo napovedati, kam vse to vodi. Še bolj kritično pa je, da vsebinska vrednost na internetu narašča in je dosegljiva široki množici uporabnikov. Pogosto se zdi, da jo uporabniki ustvarjajo sami in da ima vrednost, ki jo cenijo le oni sami. Vendar se pri tem pojavlja vprašanje, kako naj se oceni, kaj je prav in kaj narobe, kaj deluje in kaj ne, kaj je pomembno za investicije in kako jih je treba načrtovati. Predstavila je metodologijo in pristop CDA, ki omogoča, da pridobimo resnični vpogled v naravo vsebine in vpogled v razmerje vsebine s ciljno publiko. To lahko kasneje odločilno vpliva na kakovost in vrednost vsebine na spletnem mestu. CDA zagotavlja kvantitativna merila, ki omogočajo organizacijam, da ocenijo spletne vsebine, ter pomoč in podporo pri upravljanju proračuna. V zaključku je še predstavila nadaljnji razvoj CDA in orisala prihodnje vloge za strokovnjake vsebinske strategije. Jonathan Kahn iz Anglije je spletni razvijalec, oblikovalec in strateg z uporabniškimi izkušnjami, ki piše za revijo A List Apart [8]. Je velik zagovornik spletnih standardov, uporabniško orientiranega načrtovanja in vsebinske strategije. Prispevek z naslovom A "Do It Yourself" Guide to Content Strategy je bil namenjen predvsem spletnim strokovnjakom, kot so oblikovalci, razvijalci, arhitekti in strategi. Na spletu je več različnih tipov spletnih mest (medijsko in kadrovsko mesto, forum …). Zaradi različnih potreb organizacije je za različne ciljne skupine namenjenih tudi po več spletnih mest. Spletni prostor posamezne organizacije sestavlja več različnih spletnih mest in drugih digitalnih komunikacijskih rešitev. Spletna ekipa je uspešna le z ustrezno strategijo in disciplino. Kljub uporabniškim izkušnjam in načrtovanjem, ki temeljijo na standardih za razvoj in pravilnem vodenju projektov, se pogosto zgodi, da je s projektom nekaj narobe, saj uporabniška izkušnja sama po sebi ne izpolnjuje našega pričakovanja. Najpogosteje je problem v vsebini oz. nepopolni strategiji in neupoštevanju spletnih standardov. POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5