OZ 2010/3

108 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 funkcioniranja človeških možganov, to samo po sebi še ne pomeni večje uspešnosti pri učenju in ustvarjanju, čeprav družbeni mediji v svojem bistvu odpirajo največ možnosti prav v tem pogledu. Reference [1] http://rajanand.biz [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 [3] http://www.spletnenovice.net/kaj-je-splet-2-0.html [4] B. J. Uri (2010). Social Media Marketing: Generating Business Leads, Optify Inc, Seattle , 2010 , Dosegljivo na: http://www. optify.net/social-media/social-media-marketing-generating-busi- ness-leads (22. 9. 2010). [5] D. Evans (2008). Social Media Marketing – An Hour a Day, V: Mesec Socialni mediji in drugi trendi v elektronskem poslovanju. Wiley Publishing inc. 2008, pogl. 3, 4. [6] http://www.ris.org/2010/09/RIS_porocila/Spletne_skupnosti_201 0/?&425[]=1010&fromgrid=1 [7] RIS (2010). Spletne skupnosti 2010. Dosegljivo na: http://www. ris.org/uploadi/editor/1284569149RIS_pletne_skupnosti_septem- ber_2010_AP.pdf. [8] B. Youngblood (2009). Right at Home, Social Networking Offers many Benefits for Seniors, Omaha 2009. Dosegljivo na: http:// www.scribd.com/doc/30347588/Social-Networking-Offers-Many- Benefits-for-Seniors-in-Northeast-Georgia (28. 9. 2010). [9] Hanifan, L. J. (1916). "The rural school community center". Annals of the American Academy of Political and Social Science 67: 130–138. Also see: Hanifan, L. J. (1920).The Community Center, Boston: Silver Burdett. Dosegljivo na: http:// en.wikipedia.org/wiki/Social_capital (18. 9. 2010). [10] P. Helminen, J. Cabrerizi, S. Dean (2009). Closer to You. A study on the Impact of Social Networking on Customer Relationships. Dosegljivo na: http://www.scribd.com/doc/20009535/Social-Net- working-for-Business (20. 9. 2010). [11] S. Hargadon (2009). Educationa Networking: The important role Web 2.0 will play in education, Elluminate, Calgary, Canada. [12] J. S. Brown, R. P. Adler (2008). Minds on Fire, Open education, the Long Tail, and Learning 2.0, EDUCAUSE review, january/ February 2008. [13] Social Media: How B2B Companies Can Connect, A marketing guide for fast-growth business and startups (summer 2009). Carabiner communications. Dosegljivo na: http://www.carabin - erpr.com. [14] A. Mehadžič (2009). 10 razlogov, zakaj naj bo podjetje prisotno v družbenih medijih (blog o družbenih medijih). Anej.si . Spletni viri • http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html • http://www.ris.org/2010/09/Novice/Socialna_omrezja_in_eposta_ najbolj_priljubljeni_internetni_aktivnosti_v_ZDA/ • http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&bid=9805&parent=26 &p1=276&p2=285&p3=1318&p4=1319&p5=1323&id=1323 • http://www.experian.com/marketing-services/register-2010-so- cial-networking-report.html • http://pewinternet.org/Reports/2010/Older-Adults-and-Social-Me- dia/Report.aspx • http://www.ris.org/2010/09/RIS_porocila/Spletne_skupnosti_ 2010/ • http://www.ris.org/index.php?fl=2&lact=1&bid=9805&parent=26 &p1=276&p2=285&p3=1318&p4=1319&p5=1323&id=1323 • http://www.ris.org/2010/07/Raziskave/Facebook_500_milijonov_ uporabnikov_8211_pregled_po_drzavah/ • http://homecaretwincities.com/from-lydia/social-networking-of- fers-many-benefits-for-seniors • http://techcrunch.com/2010/06/24/comscore-youtube-reaches-all- time-high-of-14-6-billion-videos-viewed-in-may/ • http://thenextweb.com/socialmedia/2010/02/22/twitter-statistics- full-picture/ • http://en.wikipedia.org/wiki/Community_language_learning • http://mashable.com/2010/08/02/stats-time-spent-online/ • http://www.articlealley.com/article_878118_64.html • http://www.socialmediatoday.com/SMC/204753 • http://techcrunch.com/2010/06/24/comscore-youtube-reaches-all- time-high-of-14-6-billion-videos-viewed-in-may/ • http://www.viralblog.com/research/youtube-statistics/ Sergej Lah: DRUŽBENI MEDIJI – ZABAVA ALI ORODJE?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5