OZ 2010/1-2

UVODNIK Srečna okoliščina je, da imamo med sodelavci Izuma dobre poznavalce slovenskega in angleškega jezika ter jezikov, ki so nekoč sestavljali t. i. srbohrvaški jezik, kar nam omogoča korektno večje- zičnost časopisa. To kakovost bomo negovali in jo poglabljali, kot se bo širil Cobiss na nova jezi- kovna področja in bo Izum za njih zagotavljal tudi prevajalsko službo. Nov letnik prinaša uredniško novost: rubriko “razgovor” nadomeščamo s “kroniko”, ki bo zajema- la krajše sestavke v manj formalizirani obliki od članka, a še zmeraj na temo pomembnih mejnikov v stroki. S tem se nismo povsem odrekli intervjujem, želimo pa zagotoviti prostor za zanimivo gradivo, ki se je nabralo v uredništvu, pa se ni prilegalo v dosedanjo strukturo časopisa. Seveda spremljamo in primerjamo odzivnost bralcev na oba formata časopisa: tiskanega in elek- tronskega. Odločeni smo prenehati s tiskanjem, ko bo prevladala uporaba elektronske izdaje. Ta trenutek pa se ne približuje tako naglo, kot so predvidevali, ker je preusmeritev bralcev počasnejša in ker skupaj s Cobissom vstopamo v nova okolja, za katera je tiskana verzija prednostna. Primerno je, da se kot urednik zahvalim številnim sodelavcem doma in v tujini. Še posebej sem hvaležen “tehnični” ekipi, ki ob številnih drugih poklicnih zadolžitvah s požrtvovalnostjo omogoča izid številk. In odločilno je, da imamo vseskozi tudi podporo vodstva inštituta, ki se zaveda, da eden največjih tovrstnih razvojnih in raziskovalnih centrov v Evropi mora imeti tudi strokovno publikacijo; taka publikacija namreč podpira njegovo delovanje, kaže njegov strokovni profil in razkriva njegove ambicije. Vabimo nove sodelavce, da se nam pridružijo pri oblikovanju še vedno relativno novega in inter- disciplinarnega strokovnega področja (O)rganizacije znanja, ki zna biti zanimivo in čarobno, kot se za OZ spodobi. Franci Pivec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5