OZ 2010/1-2

M T 41 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 1 – 2 se uporabljajo virtualna učna okolja, in sicer le v 43 % primerov. Januarja 2010 objavljeni Evrostatovi podatki o uporabi IKT v Sloveniji v podjetjih v letu 2009 [13] nam kaže spodbudno sliko, saj je delež slovenskih podjetij z internetom, širikopasovno povezavo in mobilnim internetom v samem vrhu glede na povprečje držav članic EU. Raziskave tako kažejo, da so slovenske šole, tako osnovne kot srednje, v primerjavi z EU nadpovprečno opremljene z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (LAN, širokopasovni dostop, računalniške učilnice, šole s spletno stranjo). Prav tako so učitelji nadpovprečno motivirani za uporabo IKT pri poučevanju. Kljub temu pa se IKT uporablja pri poučevanju v bistveno manjši meri kot v EU. Eden od razlogov je morda razmerje učencev in računalnikov, kjer zaostajamo za EU. Hkrati so tukaj še drugi razlogi, ki se nanašajo predvsem na učitelje, saj zaradi pomanjkanja časa za razvijanje dejavnosti, pomanjkanja pedagoške usposobljenosti ter veščin za delo z IKT in pomanjkanja potrebne infrastrukture zapostavljajo tovrsten način izobraževanja. [10] Opombe 1 Googlov spletni iskalnik ima na trgu iskanja skoraj monopol, to je 80-odstotni delež. 2 Podcasti so avdio in video datoteke v mp3, mpeg4 ali podobnem formatu, ki se samodejno naložijo na vaš računalnik takoj, ko so objavljene na spletu. 3 Flickr je online orodje za upravljanje s fotografijami in aplikacijami. 4 Viki je kolektivna spletna stran, katere vsebino lahko ureja vsak obiskovalec spletne strani. Reference [1] Maurer, Hermann (2009). Knowledge gathering as it changes with new technologies.V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e- learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. xxv-xxxii. [2] Salman Khan, Muhammad, Maurer, Hermann (2009). Discovering Trends in the Field of e-Learning from 2003 to 2008 Using Visualization. V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e- learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. 88–97. [3] Carvalho, Ana, Nelson Areal, Joaquim Silva, (2009). Blackboard vs. Moodle: Student’s Perception of Alternative Learning Management Systems. V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e-learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. 115–119. [4] Adzgauskiene, Daiva Vitkute, Edita Butrime, Vaiva Zuzeviciute (2009). Impact of Web 2.0 on e-Learning as a socio-cultural system. V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e-learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. 249–252. [5] Panagiotis Kalagiakos, Georgia Ikonomou (2009). New Web- Based educational approaches. V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e-learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. 271–278. [6] Lasić-Lazić, Jadranka, Sonja Špiranec, Mihaela Banek Zorica (2009). New information literacy for new learning environments: The impact of teh Web 2.0. V: Baptista Nunes, Miguel and McPherson, Maggie, Proceedings of the IADIS international conference: e-learning. [CD-ROM] Algarve, Portugal. 95–99. [7] iProm (2009). V Sloveniji že 78 odstotkov dnevnih uporabnikov spleta. Dostopno na: http://www.iprom.si/index.php?mact=News, cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1546&cntnt01origid=15&cntnt 01lang=sl_SI&cntnt01returnid=25. [8] RIS – Raba interneta v Sloveniji (2010). RIS poročilo: 24ur. com in najdi.si se ne moreta kosati z Googlom. Dostopno na: http://www.ris.org/2010/04/Raziskave/RIS_poro- cilo_24urcom_in_najdisi_se_ne_moreta_kosati_z_Googlom/ ?&cat=860&p1=276&p2=285&p3=1354&p4=1488&id=1488. [9] N. Brečko, Barbara (2009). Šolajoči in uporaba IKT. V: Center za metodologijo in informatiko. Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Dostopno na: http://www.ris.org/uploadi/ editor/1234334172solajoci%20in%20ikt%2011.2..pdf. [10] N. Brečko, Barbara; Vehovar, Vasja (2008). E-izobraževanje v Sloveniji, stanje in ovire (pregled stanja v Sloveniji). Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Dostopno na: http://tvu.acs. si/datoteke/AK/2008/Predstavitev_Brecko.pdf. [11] Arh, Tanja; Kovačič, Matjaž, Jerman-Blažič, Borka (2006). Struktura ponudbe e-izobraževanja v Sloveniji. V: Organizacija: revija za management, informatiko in kadre. 393–401. Dostopno na: http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/ar- ticle/viewFile/117/116. [12] Eurostat (2009). Internet usage in 2009 - Households and Individuals. Statistical Office of the European Communities. Dostopno na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFF- PUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF. [13] Eurostat (2010). ICT usage in enterprises 2009. Statistical Office of the European Communities. Dostopno na: http://epp.eurostat. ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-001/EN/KS-QA- 10-001-EN.PDF. Miran Lešič, Renata Zadravec Pešec: E-UČENJE V OKOLJU SPLETA 2.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5