OZ 2009/3

M T 105 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 nosti, zasnovani na storitveno usmerjeni arhitekturi (SOA – service-orineted architecture), zbiranju podatkov, ki jih zagotavljajo uporabniki, in na novih vrstah servisov. Postopke dela bo možno prilagoditi novostim RDA. Prin- cip sodelovanja in izbire temelji na ločitvi bibliografskih podatkov od podatkov o zalogi z uvedbo območja podat- kov knjižnice (angl. library zone ) in območja podatkov skupnosti (angl. community zone ), ki so centralizirani. V območje podatkov skupnosti bo knjižnica lahko povezala tudi podatke o zalogi, ki bodo v postopkih nabave vidni tudi drugim knjižnicam. Peter Murray (Ohio Library and Information Network) in Carlen Ruschoff (University of Maryland) sta pred- stavila projekt odprtega knjižničnega okolja (Open Li- brary Environment – OLE). V okviru projekta sodelujejo knjižnice iz več držav, financira pa ga The Andrew W. Mellon Foundation. Cilj projekta je razviti alternativo za obstoječe integrirane knjižnične sisteme komercial- nih ponudnikov. V primerjavi z obstoječimi lastniškimi rešitvami bo zasnova OLE temeljila na odprtokodnih rešitvah. Iz predstavitev OCLC-ja kot vodilne bibliografske knjižnične mreže, Ex Librisa kot vodilnega ponudnika lastniškega knjižničnega sistema in različnih razvijal- cev odprtih rešitev je razvidno približevanje razvojnih aktivnosti, brisanje meja med lokalnimi aplikacijami in aplikacijami bibliografskih mrež ter izrazita konkurenca med vodilnimi nosilci razvoja. ZAKLJU^EK KONFERENCE V okviru zaključka konference (ALA Closing Session) je nastopil Steve Lopez , kolumnist pri Los Angeles Times in avtor knjige The Soloist: A Lost Dream, An Unlikely Friendship, and the Redemptive Power of Music (Solist: izgubljene sanje, neobičajno prijateljstvo in odrešilna moč glasbe). Zelo doživeto je predstavil svojo življenjsko izkušnjo, ki jo je opisal v svoji knjigi in po kateri je bil posnet tudi film. Reference [1] Ferguson, C. (2009). E-Book Acquisition from Start to Finish. Predstavitveno gradivo s predkonference ALCTS. Streaming Media and Proliferating E-Books: Acquiring and Managing Emer- ging Formats. Chicago, 9. julij 2009. [2] Robertson, N. D. M. (2009). Licensing and Copyright. Predsta- vitveno gradivo s predkonference ALCTS. Streaming Media and Proliferating E-Books: Acquiring and Managing Emerging For- mats. Chicago, 9. julij 2009. [3] Tillett, B. (2009). FRBR. Predstavitveno gradivo s predkonferen- ce ALCTS. RDA, FRBR, and FRAD: Making the Connection. Chicago, 10. julij 2009. [4] Maxwell, R. L. (2009). The Entity-Relationship Model. Pred- stavitveno gradivo s predkonference ALCTS. RDA, FRBR, and FRAD: Making the Connection. Chicago, 10. julij 2009. [5] Patton, G. E. (2009). Get to Know FRAD. Predstavitveno gradivo s predkonference ALCTS. RDA, FRBR, and FRAD: Making the Connection. Chicago, 10. julij 2009. [6] Delsey, T. (2009). FRBR and FRAD as Implemented in RDA. Predstavitveno gradivo s predkonference ALCTS. RDA, FRBR, and FRAD: Making the Connection. Chicago, 10. julij 2009. [7] Delsey, T. (2009). RDA Compared with AACR2. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [8] McCallum, S.H. (2009). RDA in MARC. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [9] Espley, J. (2009). RDA and an ILS; RDA Implementation Scena- rios. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [10] Espley, J. (2009). RDA and an ILS; RDA Implementation Scena- rios; Continued from Part 1. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [11] Espley, J. (2009). RDA and an ILS; RDA Implementation Scena- rios; Continued from Part 2. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [12] Bushman, B. (2009). Testing Resource Description and Access (RDA). Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [13] OCLC (2009). What’s New at OCLC. Predstavitveno gradivo s konference ALA. July 2009. [14] Younger, J. (2009). Record use policy update and open discussi- on. Predstavitveno gradivo za OCLC Members Council. May 18, 2009. [15] Calhoun, K. (2009). Online Catalogs: What Users and Librari- ans Want. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [16] Dimmock, N. (2009). User Research at the University of Roche- ster’s River Campus Libraries. Using an Anthropological Appro- ach to build better catalog Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. [17] Thomsett-Scott, B. (2009). Competitive Usability. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Chicagu, 9.–15. julij 2009. Marta Seljak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5