OZ 2009/1-2

UVODNIK KONFERENCA COBISS 2009 MINISTRSKA KONFERENCA O INFORMACIJSKI INFRA- STRUKTURI ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE Mnogi ste lani pogrešali konferenco COBISS, toda IZUM je iz nje postopoma ustvaril organizacijsko tako zahtevno mednarodno strokovno srečanje, da konfe- rence ni mogoče več prirejati vsako leto. Dvodnevna konferenca COBISS 2009 bo po dogovoru s soorganizatorji – Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve – no- sila oznako “ministrska konferenca”. To je povezano z odločitvijo, da v sklopu konference organi- ziramo: • Panel o informacijski podpori evalvaciji raziskovalne dejavnosti , s sodelovanjem ministrov za znanost in tehnologijo ter visoko šolstvo iz držav v regiji, in • Panel o knjižničnih informacijskih sistemih kot najbolj celovitih pregledih ustvarjalnosti , s sodelovanjem ministrov za kulturo iz držav v regiji. Obe panelni razpravi se navezujeta na “Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti” . Uvodna razmišljanja o obravnavani tematiki bosta prispevala Gregor Golobič (slovenski mini- ster za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) in Majda Širca (slovenska ministrica za kulturo). Vojko Volk (koordinator za Zahodni Balkan v slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve) pa bo govoril o podpori Slovenije Zahodnemu Balkanu pri približevanju Evropski uniji. Kot vedno na konferencah COBISS bodo tudi letos nastopili znani predavatelji: • Karen Calhoun je podpredsednica OCLC in bo v svojem predavanju naredila presek poteka- jočih tranzicij v svetovnem knjižničarstvu. • Marshal Breeding z univerze Vanderbilt v ZDA bo predstavil naslednjo generacijo uporabni- ških vmesnikov. • Stamenka Uvalić-Trumbić iz pariške centrale UNESCO bo govorila o kakovosti čezmejnega visokošolskega izobraževanja. Svoje izkušnje z razvojem evropske in slovenske raziskovalne in izobraževalne računalniške mre- že bosta v posebni sekciji predstavila Tomaž Kalin in Marko Bonač . In kot vedno bo tudi na tej konferenci močan blok prispevkov o aktualnih vprašanjih razvoja knjižničnih sistemov, o čemer bodo govorili Marta Seljak (Maribor), Primož Južnič (Ljubljana), Nadia Karachodjukova (Sofija), Vesna Stevanović (Beograd), Mirna Willer (Zadar), Zoran Krstulović (Ljubljana), Miro Kolarič (Maribor) in drugi. IZUM bo organiziral tudi kulturni in družabni program, saj sta medsebojno spoznavanje in prija- teljsko druženje knjižničarjev in informatikov vedno predstavljali pomembni sestavini naše konfe- rence. Dobrodošli v Habakuku pod Pohorjem! Mag. Tomaž Seljak doi:10.3359/oz0912001

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5