OZ 2008/3

132 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 3 Prednosti Slabosti • hitro nameščanje aplikacij • enostavna konfiguracija • integrirana Spring in Hibernate • lepa izdelava šablon • počasen v primerjavi z osnovnimi ogrodji Google Web Toolkit (GWT) Vrsta uporabe: visoko interaktivna Prednosti Slabosti • enostavnost, podobno Swing/SWT • veliko vgrajenih gradnikov • močna povezava med javo in javascriptom • projektna zasnova • težavno nadzorovanje razredov css • vgrajene samo osnovne komponente (rešeno z GWT-Ext) • trenutno ni podpore za Javo 5/6 Struts 2 Vrsta uporabe: poglej/napiši, visoko interaktivna Prednosti Slabosti • prvorazredna podpora za Ajax • integracija z vsebnikom Spring • kontrolerji POJO ne zah- tevajo dedovanja • še zmeraj uporablja ve- liko konfiguracije XML • mapiranje v XML ostaja tekoče Tapestry Vrsta uporabe: poglej/napiši, visoko interaktivna Prednosti Slabosti • uporablja označene šablo- ne HTML • učinkovito nameščanje • enostavna konfiguracija • prvorazredna podpora Ajaxu • lep graditelj form • dokumentacija ne zajema realnih problemov • ni združljivosti za nazaj med glavnimi verzijami Wicket Vrsta uporabe: visoko interaktivna Prednosti Slabosti • uporablja šablone označe- ne HTML • odlična dokumentacija • komponente so razširljive • vse narejeno v javi • vse narejeno v javi Grovy/ Grails Google Web To- olkit Struts 2 Tape- stry Wicket Podpora Ajax da da da razšir- jena razšir- jena Jeziki java, Gro- ovy java - gene- rirana JSP, OGNL OGNL, Prop OGNL Delovanje push pull push pull pull Zrelost sorazmerno mlad mlad mlad zrel zmerna Skupnost majhna, vendar raste majhna srednja velika, aktivna srednja, aktivna Podpora tritirnosti da ne da da da Prijazni URL-ji ne da (z malo dela) niso vgrajeni da da Tabela 1: Primerjava razvojnih ogrodij za spletne aplika- cije SPLETNE STORITVE RESTFUL Na področju spletnih storitev imamo različne arhitekturne pristope. Na eni strani je to storitvena arhitektura (SOA), na drugi pa arhitektura virov (ROA), ki temelji na modelu REST (REpresentational State Transfer). Kljub temu da model REST ni nekaj novega, šele v zadnjem času pridobi- va na popularnosti. V okviru procesa skupnosti java se pod oznako JSR 311 (JAX-RS: The Java API for RESTful Web Services) razvija specifikacija, ki določa aplikacijski vmes- nik za spletne storitve REST. V razvoju so implementacije Restlet, JBoss RESTEasy, Apache CXF, Jersey ... REST v petih korakih: 1. Viri imajo svoj ID, ki je kar URI (npr. http://example. com/widgets/foo). Vir je neki objekt, ki ga želimo nasloviti. Pomembno je, da naslov resnično vsebuje podatke in da imajo le-ti predvidljivo strukturo. ID določimo z anotacijo @Path, relativno glede na na- mestitveni kontekst. Anotacije lahko uporabimo na razredih in metodah. Za spremenljive dele uporabimo parametre. @Path(“orders/{order_id}”) public class OrderResource { @Path(“customer”) CustomerResource getCustomer(...) {...} } 2. Povezovanje virov. <order> <prop self= ”http://example.com/orders/101230 ”> <customer ref= ”http://example.com/customers/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5