OZ 2008/2

72 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 2 Svoj prispevek je končal s podatkom, da je v Ljubljani že 40 ambasad, kar kaže, da zanimanje za Slovenijo in slo- venski jezik ni nepomembno, to pa daje možnost za novo galaksijo, ki bo Slovencem morda bolj prijazna kot na prvi pogled izgleda. ZA KONEC Revija Stati inu obstati bo celotna besedila prispevkov s simpozija objavila v tiskani obliki, spletni časopis Locu- tio pa v elektronski obliki. Opombe 1 Zbirka slovenskih leposlovnih besedil: http://lit.ijs.si/leposl.html. 2 In še tega je prispevala Nemka Elizabeta Zajc (Ena dolga predgo- vur, besedilo s 56.000 znaki, ki je vir tudi za druga spletišča). 3 Glede na to, da “statistični” Slovenec na mesec pregleda 275 spletnih strani, na vsaki pa je vsaj nekaj besedila, lahko ta podatek uporabimo kot protiargument tezi, da internet ogroža bralno kul- turo, saj pri iskanju spletnih informacij pravzaprav veliko beremo. 4 Poskusni prevodi v slovenščino se glasijo: avtorjeva dolžnost (kot opozicija avtorski pravici), prosto kroženje informacij, opusti- tev avtorske pravice, prosta distribucija, licenca odprtih vsebin. Copyleft pomeni prosto uporabo avtorskega dela, saj predvideva odpoved materialnim avtorskim pravicam in prosto uporabo avtorskega dela pod pogojem, da so vse predelave in spremembe avtorskega dela podvržene enakemu načelu proste uporabe. 5 V prevodu ustvarjalne gmajne (gl. http://creativecommons.si/ ). 6 Običajno se misli, da je internet prostor vsesplošne kraje, kjer si lahko postrežemo z informacijo, saj je biti informiran temeljna človekova pravica. Projekti Wiki (Wikipedija ipd.) kažejo ravno nasprotno: občutljivost avtorja za pripadnost skupini se močno okrepi, natančno se navajajo viri, pridobijo se dovoljenja za obja- vo slik idr. in rezultat dela je takoj na na voljo javnosti. Trubar se je svojega prvenstva močno zavedal, dočim za avtorje pri Wiki- pedijskih projektih tega ne moremo reči. Čeprav je Wikipedija avtorska blagovna znamka (znana sta soustanovitelja – Jimmy Wales in Larry Sanger), živi povsem svoje življenje. Na Slovenskem obstaja že pet, šest let. Ob tem projektu izginja pregovorna privoščljivost slovenskega značaja. Od spletnih predstavitev Trubarja je Wikipedijski članek prvi za- detek, katerega avtor ni jezikoslovec, slavist, slovenist ali literat, temveč zgodovinar – Mariborčan Janez Grilc. Ta članek je bil potem preveden v druge jezike (najobsežnejši prispevek med temi je v nizozemščini). Sicer sodi članek o Trubarju med 200 najpo- gosteje prevajanih, redigiranih člankov na Wikipediji (imel je že 180 redakcij). Redakcije na Wikipediji opravijo posamezniki. Le ena tretjina redaktorjev se izkazuje z imenom in priimkom, drugi ostanejo anonimni. Zato so članki izpostavljeni tudi vandalizaciji in pri članku o Trubarju so recimo dvakrat zaplenili lokacijo. 7 Leta 1613 je prišel Anton Tomaž Hren v Maribor postavit temeljni kamen za kapucinski samostan. 8 Zanimiva je bila pripoved o mestu Mariboru v času protestanti- zma. Leta 1600, 6. januarja, je prišla vizitacijska komisija izprašat meščane o verski pripadnosti. Čeprav so baje dva dni zapored zaklenili v stolno cerkev, da bi premislili, se noben Mariborčan ni izrekel za protestantizem. Vizitacijska komisija je v znak svoje navzočnosti postavljala vislice. Na Betnavi so jih eno noč spodžagali, da so morali posta- viti nove. V povračilo so razdejali cerkev, šolo in pokopališče na Betnavi. Protestanti so tako morali svoje mrtve voziti v Prekmurje 9 Knjiga je imel za nosilko izvirnega besedila, prevoda ali prired- be; učbenik, pesniška zbirka in pesmarica; pridigarski priročnik; razširjevalka verskih in leposlovnih besedil; posredovalka teolo- škega traktata; kodeks zakonodajnih in pravnih predpisov; zbirka strokovnih opisov; koledar; prostor za nagovarjanje itd. 10 Tudi prva angleška knjiga je bila natisnjena v tujini, sedem dese- tletij pred slovensko. 11 Prevajalniki znajo prevesti enostavne stavke, kot je Danes je lepo vreme , imajo pa težave z zapletenimi stavki. Prevajalnik na primer stavek Gori na gori gori prevede v angleščino kot He burns on mountain , ponovni prevod v slovenščino pa je še manj primeren Prismodil se je na gori . 12 Gl. o projektu OLPC na spletnem naslovu: http://laptop.org/ in http://www.laptopgiving.org/en/index.php. 13 Statistika o jezikih se ujema z regionalno razporeditvijo internet- nega dostopa. Tako je med prvimi 10 jeziki na spletu kitajščina na 2. mestu, pri tem pa ima Kitajska tako rekoč nacionalni intranet, zaprto in cenzurirano omrežje. 14 Spletni naslov Minerva Knowledge base (Digitising content together): http://www.minervaeurope.org/. 15 Spletni naslov Evropske knjižnice: http://www.theeuropeanli- brary.org/portal/index.html. 16 Unescova deklaracija (UNESCO Universal declaration on cultural diversity, 2001), ki zagovarja večjezikovnost, je bila prevedena v 328 jezikov. 17 Na svetu se govori še 6–7.000 jezikov, vsakih 14 dni pa za zmeraj “utihne” eden od njih in do leta 2050 naj bi jih “umrla” več kot polovica. 18 Skandinavci se že soočajo s posledicami zanemarjanja materinšči- ne na področju znanosti. 19 Podatek je leta 1999 navedel Edward O’Neil (OCLC), čeprav ga je dobil na zelo majhnem vzorcu spletnih strani (samo 2029 od 2 milijard). Podatek je bil velikokrat citiran. Njegovo metodologijo je izpopolnil Daniel Pimenta. 20 Izobraževanje je obsežno, tudi drago, vendar po njegovem mnenju neučinkovito. Ker ne doseže večine, bodo potrebne spremembe v šolstvu, javni upravi, knjižnicah, nevladnih organizacijah … 21 Trenutno se o inovacijah in teoriji sistemov ne sme predavati. Nekaj vsebin poslušajo le na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, nekaj na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in na Fakulteti za menedžment v Kopru. Renata Zadravec Pešec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5