OZ 2008/2

60 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 2 odnosno 6.80 m x 8.06 m, a veličina čitaonice 6.80 m x 8.06 m. Usp. Gareis, Anton, n. dj., prilog 2. (nacrt zgrade). Za vrijeme anglo-američkih zračnih napada na Pulu 1944/45. zgrada je teško oštećena, pa danas postoji još samo dio njenog desnog krila s okretnom kupolom nekadašnje Zvjezdarnice. 16 Wagner, Walter, n. dj., str. 108. 17 Usp. Dobrić, Bruno (2003). Kultura čitanja i nacionalni pokreti. Pula: C.A.S.H. 18 Jahrbuch der kais. kön. Kriegsmarine, n. dj., str. 85. Primjerak takvog priručnog kataloga još uvijek se koristi u knjižnici Ratnog arhiva Austrijskog državnog arhiva u Beču. U njega su upisana i djela koja su objavljena nakon 1918. 19 Jahresbericht der K. u. K. KriegsMarine pro 1906., Wien 1907., str. 53. 20 KW, Marinearchiv, MM 1804. Nr. 860: dopis Ministarstva morna- rice Zapovjedništvu mornarice, 26. 5. 1804. 21 Wagner, Walter, n. dj., str. 30. 22 N. dj., 34. 23 KW, Marinearchiv, 1833. M/c: Catalogo dei libri, manoscritti e carte geografice lasciate da... M. Bos. 24 Statut und Dienstes-Vorschriften, n. dj., § 45. 25 N. dj., § 56. 26 N. dj., § 57. 27 Nav. prema: Wagner, Walter, n. dj., str. 103. 28 Wagner, Walter, n. dj., str. 112. 29 KW, Marinearchiv, PK, 1866 IV-3/1.; Wagner, Walter, n. dj., str. 98. 30 Katalog der K. u. K. MarineBibliothek, 2. Fortsetzung, Pola 1896., str. V. 31 N. dj., str. VIII. 32 Isto. 33 Jahrbuch der kais. kön. Kriegsmarine, Wien 1873., str. 86. 34 Isto. 35 Wagner, Walter, n. dj., str. 108. 36 N. dj., 124. 37 Prvi svezak objavljen je 1886., njegov dodatak je objavljen 1900., a dva dodatna sveska 1905. i 1910. 38 Među ovima je i hrvatski prijevod: Spomenica junačkih djela c. i kr. ratne mornarice (1898–1901, 4 sveska). 39 Jahresbericht der K. u. K. KriegsMarine pro 1900, Wien, 1901., 52. Broj svezaka ustanovili smo na osnovi statističkog pregleda prinova, oduzimanjem prosječnog godišnjeg priliva tih godina (500–1.000 svezaka) od ukupnog priliva 1874. godine (2.095). 40 Jahrbuch der kais. kön. Kriegsmarine, n. dj., str. 87. 41 KW, OK 1900 XIV-4/2, Nr. 2611. 42 Jahresbericht der K. u. K. KriegsMarine pro 1895. Wien 1896., str. 78. 43 Wagner, Walter, n. dj., str. 110–112, 122. 44 Veći broj publikacija pulskog Hidrografskog zavoda tiskan je u ljubljanskoj tiskari Kleinmayr & Bamberg i u pulskoj tiskari Josipa Krmpotića. 45 Verona, Eva, n. dj., str. 104.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5