OZ 2008/1

20 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 1 Konference OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications) prirejajo po raz- ličnih krajih v Ameriki. Osmo konferenco OOPSLA 1 je gostil Montreal od 21. do 25. oktobra 2007. Do sedaj se te konference Izumovci še nismo udeležili, čeprav velja za eno izmed najzanimivejših s področja objektnega pro- gramiranja. Ključne osebe v tem svetu predstavljajo John McCarthy, Gregor Kiczales, Fred Brooks, David Parnas, Patti Maes in drugi, ki so imeli uvodna predavanja. V izvirniku je možno vsa predavanja poslušati na splet- nem naslovu http://www.oopsla.org/oopsla2007/index. php?page=podcasts/ oziroma http://www.podbean.com/ podcast-detail/24402/oopsla-2007/all (prispevki so v for- matu pdf, objavljenih pa je tudi nekaj video posnetkov). V nadaljevanju predstavljam najzanimivejša predavanja. JOHN MCCARTHY: ELEPHANT 2000 – A PROGRAMMING LANGUAGE BASED ON SPEECH ACTS Dobitnik Turingove nagrade v letu 1971 s področja umet- ne inteligence je leta 1955 prvi uporabil besedno zvezo umetna inteligenca in spodbudil začetek razvoja te vede, leta 1960 pa je definiral in objavil programski jezik lisp. Elephant 2000 je programski jezik za pisanje in preverja- nje programov, ki komunicirajo z uporabnikom (tj. pro- cesiranje transakcij) ali s programi v drugih organizacijah (tj. izmenjava podatkov). Komunikacijski vhodi in izhodi se med seboj sporazumevajo v jeziku, katerega stavki so definirani kot vprašanja, odgovori, ponudbe, sprejetje, zavrnitev, povpraševanje, dovoljenje in obljube. Pravilna sintaksa izhaja iz naravnega jezika. Odgovori morajo biti resnični, saj se le tako izpolnijo obljube. Stavke logičnih izrazov je možno generirati iz diagrama, izvorni programi v elephantu pa ne potrebujejo podatkovnih struktur, ker se prepišejo neposredno iz zgodovine. Sam program je po vsem tem času zašel v slepo ulico, saj se nekaterih nepredvidljivih problemov ne da rešiti (na primer potnik kupi karto in jo stornira, pri tem pa program ne ve, ali je potnik lastnik karte ali ne). PETER TURCHI: 2 IZZIV V PRIPOVE- DOVANJU NASLEDNJE ZGODBE Večina izkušenj, o katerih je avtor govoril na konferenci, je strnjenih v njegovem najbolj znanem delu – knjigi “Maps of the Imagination”. Pisanje programa je kakor pisanje zgodbe. Pisatelj se s primeri iz pisanja in karto- grafije poda na raziskovanje, kako predstaviti odkritje in kako je predstavitev sama ključ k odkritju. Predavatelj je predstavil različne predstavitve in kako te privedejo do popolnoma novih odkritij. Na sliki 1 je predstavil neko poljubno pot po Londonu, kot jo je videl sam in za katero se mu je zdelo, da jo je treba evidentirati (slika 2). KONFERENCA OOPSLA 2007 V MONTREALU Slika 1: Prva stran knjige Maps of the Imagination

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5