OZ 2007/4

COBISS OBVESTILA V imenu nagrajencev je spregovoril dr. Franci Demšar. Dr. Franci Dem š ar: Pogled “od zunaj” na vlogo COBISS ob 20-letnici Naprošen sem bil, da spregovorim v imenu prejemnikov priznanj ob 20-letnici COBISS-a. Na- logo sem sprejel z iskrenim veseljem, saj sem že dolgo povezan s COBISS-om in je precej mojega opravljenega dela na področju organizacije raziskovalne dejavnosti zasnovanega na zaupanju v kakovost in koristnost tega informacijskega sistema. Vsi, ki smo danes prejeli častno priznanje ob 20-letnici COBISS-a, smo tega iskreno veseli, toda največje priznanje si zasluži COBISS sam za vse tisto, kar je novega vnesel v našo raziskovalno dejavnost. Ob 10-letnici je bila priložnost, da sem se podrobneje seznanil z zasnovo, delovanjem in potencialom COBISS-a. Takrat je bila sprejeta na prvi pogled rutinska administrativna odločitev, da je za vse, ki s svojimi projekti kandidirajo na javna sredstva za raziskovalno dejavnost, obvezno vodenje oseb- nih bibliografij v COBISS-u. V resnici je bila to prelomna odločitev, ki je močno spremenila razvoj slovenske znanosti. Ne dvomim, da je vplivala tudi na delovanje večine knjižnic, saj je sprotnost in natančnost spremljanja znanstvenih objav zelo pomembno vplivala na proračune raziskovalnih orga- nizacij, kar je zaostrilo kritičen odnos do knjižničarskega dela, toda obenem dvignilo ugled knjižnic. Takrat se je število vnesenih zapisov v bibliografije raziskovalcev podeseterilo, s čimer smo zajeli domala vso sprotno produkcijo in s tem izjemno izboljšali preglednost raziskovalne dejavnosti. Pozitivni učinki tega premika so zelo številni, če začnem pri najbolj elementarnem, da so namreč davkoplačevalci dobili celovit vpogled v rezultate znanosti, ki se napaja iz proračuna. Tudi to je doprineslo k temu, da v Sloveniji ni prišlo do radikalnega osipa sredstev za znanost kot v vseh drugih tranzicijskih državah. Omogočeno je bilo boljše primerjanje med raziskovalnimi organi- zacijami in raziskovalnimi področji, pa tudi v mednarodnih okvirih. Lahko smo dokazali, da naša znanost nekaj pomeni. Če so potencialni uporabniki hoteli, so lahko izkoristili COBISS-ove katalo- ge za pridobivanje informacij o znanju, ki so ga potrebovali za svojo dejavnost in ki je na prostem trgu neznansko drago. Svoj ekspertni potencial smo učinkovito predstavili tudi v EU, kar ni bilo brez pozitivnega vpliva na naše partnersko vključevanje v Eureko in okvirne programe. Posebej zanimiva in pomembna pa je posledica, ki je postala po nekaj letih povsem očitna, da se je več kot podvojilo tudi število objav naših znanstvenikov v najpomembnejših mednarodnih indek- siranih znanstvenih revijah. To pomeni, da večja količina znanstvenih objav prinaša tudi njihovo višjo kakovost, potrjeno z mednarodnimi recenzijami. Pri tem se je izkazalo še to, da je COBISS zelo zmogljiv in fleksibilen program, ki ga je mogoče odlično nadgrajevati in prilagajati za vse bolj kompleksne obdelave in interaktivnost z najpomembnejšimi informacijskimi sistemi na področju znanosti, kakršen je npr. Web of Science. Kjer koli nastopamo s pregledi naše raziskovalne dejavnosti, ki temeljijo na COBISS-u, vzbujamo nedeljeno začudenje in zanimanje, pa tudi zavist, saj praktično ni države, ki bi tako sprotno in celo- vito informacijsko spremljala svojo raziskovalno dejavnost. Posebno pozornost vzbuja racionalnost organizacijskega pristopa, saj dodana vrednost COBISS-a nastaja kot plod redne dejavnosti vseh knjižnic, ki so povezane v enoten sistem. To je dosežek, ki ga resnično lahko priporočamo drugim državam in ne dvomim, da ga bodo znale ceniti. COBISS je izrazit primer interdisciplinarnega pristopa, zato je naletel tudi na nerazumevanje v tipičnih disciplinarnih okoljih. Pred desetletjem sem sam preizkusil, kako težko je bilo ljudi prepri- čati v smotrnost takšnega celovitega informacijskega sistema. Interdisciplinarnost je tudi še danes osovražena, čeprav je popolnoma jasno, da v sodobni znanosti prav ta prinaša uspehe. Zato ima IZUM še zmeraj težave, ker njegova dejavnost sega v več resorjev. S projektom COBISS.Net se zelo uspešno uveljavlja na področju, ki narekuje še dodatno usklajevanje z Ministrstvom za zuna- nje zadeve in z Ministrstvom za obrambo, pri čemer je IZUM več kot uspešen. Menim, da so te nove razsežnosti COBISS-a za Slovenijo zelo pomembne in vredne odločne vladne podpore. Ob izrekanju čestitk in dobrih želja ob 20-letnici COBISS-a me prevevata dve čustvi, ki ju bom odkrito priznal: čustvo velikega in iskrenega občudovanja doseženih uspehov in čustvo male zele- ne zavisti ob očitni odličnosti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5