OZ 2007/4

M T 273 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 tradicija. Sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo je v ok- viru Avstrijske čitalnice že pred Evropskim letom med- kulturnega dialoga temeljilo na promociji medkulturne raznolikosti in podpori medkulturnega sodelovanja in je težilo k še tesnejšemu sodelovanju med sosednjima dr- žavama. Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Ma- ribor je tako vzorčni primer, da lahko idejo o možnostih, pomembnosti in učinkovitosti medkulturnega dialoga spremenimo v resničnost. Reference [1] Škofljanec, Mateja (ur.) (2004). Sodelovanje slovenskih in av- strijskih knjižnic – mednarodno posvetovanje = Kooperation der österreichischen und slowenischen Bibliotheken – Internationale Tagung. Maribor: Univerzitetna knjižnica. [2] Univerzitetna knjižnica Maribor (2003). 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor: 1903–2003 (jubilejni zbornik). Maribor: Uni- verzitetna knjižnica Maribor. [3] Univerzitetna knjižnica Maribor (2006). Poročilo o delu Univer- zitetne knjižnice Maribor za leto 2005. Maribor: Univerzitetna knjižnica Maribor. Spletne povezave 1 http://www.bmeia.gv.at 2 http://www.oesterreich-bibliotheken.at 3 http://www.ukm.si 4 http://www.ff.uni-mb.si/ 5 http://www.izum.si 6 http://www.cobiss.si 7 http://www.oesterreich-bibliotheken.at 8 http://www.ogl.at 9 http://www.noe-lak.at/index.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5