OZ 2007/4

240 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 UVOD Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakul- tete Univerze v Ljubljani (IBMI) že od leta 1976 gradi specializirano bibliografsko zbirko Biomedicina Slo- venica (BS) za področje medicine. Majhen inštitut ima že več kot tridesetletno tradicijo. Zbirka BS se je med svojim odraščanjem precej spreminjala, ves čas pa nam je bila vzor zbirka podatkov MEDLINE, predvsem na- čela gradnje, vsebinski kriteriji in selekcija gradiva. Leta 1997 smo se vključili v sistem COBISS in prilagodili kriterije za vnos v zbirko. Prioritete so postale predvsem potrebe raziskovalcev na biomedicinskem področju po vodenju osebnih bibliografij. V desetih letih smo s svojim delom prispevali pomemben del mozaika pri rasti sistema COBISS, naš prispevek v vzajemni katalog je 3,4 odstot- ka vseh zapisov. IBMI opravlja tudi naloge osrednjega specializiranega centra za medicino, sodeluje pri projektu gradnje splošnega geslovnika COBISS.SI ter pri verifika- ciji tipologije dokumentov za potrebe vrednotenja znan- stvenoraziskovalnega dela. BIOMEDICINA SLOVENICA SKOZI ^AS Spremljanje sodobnih trendov gradnje zbirk podatkov in pravočasen razvoj novih orodij sta pomembni aktiv- nosti, s katerima mora skrbnik dolgoročno zagotavljati stabilno delovanje in uporabnost svoje zbirke podatkov. Programska in strojna oprema, ki smo jo v preteklih dese- tletjih uporabljali pri gradnji zbirke BS, je zanimiv prikaz razvoja računalništva in tekstovnih zbirk pri nas. Konec sedemdesetih let je vnos potekal z luknjači, verificirnimi Izvleček V prispevku je prikazana gradnja bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica (BS) in njena povezanost s sistemom COBISS. BS je specializirana bibliografska zbirka za področje biomedicine, ki jo Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani gradi že od leta 1976. V BS je bilo konec leta 2007 vključenih skoraj 130.000 bibliografskih zapisov, od tega jih je bilo 91.955 vključenih tudi v COBISS. Že deset let imamo razvit avtomatiziran prenos zapisov iz zbirke BS v COBISS in 97 odstot- kov zapisov, ki jih je kreiral IBMI, smo v sistem COBISS dodali na ta način. V zadnjem času razvijamo orodja za avtomatsko prevzemanje zapisov iz sistema COBISS.SI ter PubMed, a to trenutno predstavlja le 0,5 odstotka vseh zapisov, vnesenih v BS. V sistem COBISS smo prispevali 3,4 odstotka zapisov. Ključne besede Biomedicina Slovenica, COBISS, gradnja zbirk, prevzemanje bibliografskih zapisov Abstract The paper describes the creation of the bibliographical collection called Biomedicina Slovenica (BS) and its connection to the COBISS system. BS is a specialised bibliographical collection for the area of biomedicine in the process of development by the Institute of Biomedical Informatics of the Faculty of Medicine in Ljubljana since 1976. At the end of 2007, the BS contained nearly 130,000 bibliographic records, of which 91,955 were also integrated into COBISS. An automatic transfer of records from the BS collection to COBISS has been available for ten years and 97 percent of the records created by IBMI have been added to the COBISS system this way. In the recent period, we have developed tools for automatic downloading of records from the COBISS.SI system and PubMed, yet this currently constitutes only 0.5 percent of all the records entered in the BS. We have contributed 3.4 percent of records to the COBISS system. Keywords Biomedicina Slovenica, COBISS, collection building, downloading of bibliographic records Ema Dornik Jure Dimec Univerza v Ljubljani, MF, In{titut za biomedicinsko informatiko Kontaktni naslov: ema.dornik @ mf.uni-lj.si jure.dimec @ mf.uni-lj.si BIOMEDICINA SLOVENICA IN COBISS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5