OZ 2007/4

UVODNIK Konferenca COBISS 2007 je bila 28. in 29. novembra v Kongresnem centru Habakuk v Mariboru. Rdečo nit konference je označeval naslov: “COBISS – PODPORAMEDKULTURNEMU DIA- LOGU (Na pragu Evropskega leta medkulturnega dialoga)”. Organizator je izbral tudi naslednji moto srečanja “Po zaslugi informacijske in komunikacijske tehnologije je svet postal manjši, a ljudje v njem so bolj vsaksebi in osamljeni, ker se med seboj ne razumejo in se drug drugega boji- jo!” S takšnim vsebinskim pristopom in s poudarjeno strpnostjo v razpravah je konferenca opravila pomembno in od vseh udeležencev priznano poslanstvo krepitve medsebojnega razumevanja in sodelovanja v regiji, ki to še posebej potrebuje. Uvodno predavanje na konferenci je imela pomočnica kanadskega ministra za kulturno dediščino Ingrid Parent, ki je govorila o digitalnih pobudah ter partnerstvih knjižnic in arhivov za svet brez meja. Sodelovanje te izjemne strokovnjakinje in visoke funkcionarke Ifle je bilo še dodatno za- nimivo zaradi njenega slovenskega porekla. Tematski okvir so z uvodnimi prispevki zaokrožili še Mirjam Milharčič Hladnik, Franci Pivec in Tvrtko M. Šercar, Tadeja Brešar, Marta Seljak ter Andreja Krajnc Vobovnik in Matjaž Zalokar. Na štirih okroglih mizah je sodelovalo doslej naj- večje število referentov iz knjižnic v mreži COBISS.Net, ki so naslovno problematiko vsake od okroglih miz osvetlili skozi izkušnje držav, od koder prihajajo. Program konference je sklenil pa- nel o zasnovi in organizaciji posebnega programa študija informacijskih znanosti in knjižničarstva (2. bolonjska stopnja – magister, na Univerzi v Zadru, ki ga je vzpodbudil IZUM, namenjen pa je knjižničarjem iz držav Zahodnega Balkana, ki doma nimajo možnosti takega izobraževanja. V zborniku so objavljena vsa uvodna predavanja ter tisti prispevki z okroglih miz, ki smo jih od avtorjev prejeli v pisni obliki. Ob konferenci COBISS 2007 je bila slovesno obeležena tudi 20-letnica sistema COBISS, kar smo dokumentirali v prilogi COBISS Obvestila. 16. konference COBISS se je udeležilo 414 udeležencev, od tega iz Albanije 42, iz Bosne in Her- cegovine 36, iz Bolgarije 51, iz Črne gore 24, iz Hrvaške 10, s Kosova 25, iz Makedonije 45, iz Srbije 59 ter 119 iz Slovenije in drugih držav. S svojo prisotnostjo so jo počastili pomembni gostje, med katerimi posebej omenjamo slovensko ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojco Kucler Dolinar. Družabni del konference so gostili sponzorji Sinfonika, HP in ProQuest. Izkazalo se je, da so konference COBISS segle v tolikšno širino, da je IZUM kot organizator pri- siljen razmišljati o racionalizaciji virov, ki jih takšen dogodek angažira. Zelo verjetno se bo letni ritem dosedanjih šestnajstih letnih konferenc spremenil v dvoletnega in bo 17. konferenca COBISS leta 2009. Franci Pivec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5