OZ 2007/4

200 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 institucionalne, strokovne in nacionalne strategije glede razvoja naše spletne prisotnosti, po katerih se ravnajo naše knjižnice, arhivi, muzeji in podobne institucije? Vse to so mesta spomina v okoljih, v katerih je vse manj meja. Hranimo avtentične dokumente, ki v stiku z uporabniki prikličejo njihov spomin, kar je pot do novega znanja. Naše institucije, natančneje naše zbirke in naše strokov- no znanje, so življenjskega pomena za komunikacijo v družbi znanja. Tukaj smo zaradi komunikacije v četrti dimenziji – komunikaciji onkraj časa. Vsaka družba in vsaka generacija se mora angažirati v dialogu z njeno podedovano preteklostjo. Vsaka generacija postavlja nova vprašanja o preteklosti, ker potrebuje izkušnjo in modrost za izzive njene sedanjosti in prihodnosti. Dramatiki, pesniki, romanopisci, filmski in televizijski režiserji, pravljičarji, pisatelji, zgodovinarji, učitelji in mnogi drugi – vsi uporabljajo nakopičeno znanje in izkušnje civilizirane družbe za ustvarjanje svežih vpo- gledov in interpretacij. Skozi njihove besede, slike in glasove živijo dalje, navdihujejo in izzivajo upanje in razočaranje prejšnjih generacij. Vse bolj povezana in vse pomembnejša prisotnost knjižničnih in arhivskih zbirk na spletu omogoča državljanom aktivno in odločujočo vlogo pri preoblikovanju dosedanjega in opredeljevanju prihod- njega življenja. S tem v mislih bi vas rada na koncu spomnila na pri- hajajočo konferenco IFLA 2008 v Quebec Cityju. Njena tema “Knjižnice brez meja – krmarjenje h globalnemu razumevanju” se zelo lepo povezuje s temo vaše konfe- rence. Upam, da bom avgusta mnoge od vas videla na konferenci v Kanadi. Kakšnih 4.500 delegatov bo odkri- valo tudi nekatere od tem o različnosti in globalizaciji v spletnem okolju, ki sem jih skušala predstaviti v svojem predavanju. Reference [1] Barksdale, Jim (2007). Library in the News. Digital Preservati- on, 5/16. Dostopno na: http://www.loc.gov/blog. (ogled 30. nov. 2007). [2] Blake, William (1917). Auguries of Innocence. The Oxford Book of Mystical verse. [3] Brindley, L. J. (2002). The role of national libraries in twenty-first century. Bodleian Library Records, 17(6), 464–481. [4] EKOS (2007). Omnibus Survey (September 28). [5] IDC (2007). The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth through 2010. White paper, Inter- national Data Group (March 2007). [6] Laurier, Wilfrid (1905). Citirano v pismu uredniku, The Toronto Globe (September 2). [7] MacKenzie, William Lyon King (1938). Govor v House of Com- mons. [8] Statistics Canada (2001). Census. [9] Statistics Canada (2003). Etnic Diversity Study. Iz angleščine prevedel Franci Pivec.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5