OZ 2007/3

184 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 vila izobraževanje knjižničnega osebja in študentov za uporabo IKT ( Information literacy skills training of staff and students in the Unisa Library: challenges and oppor- tunities , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/151-Brown_ Mokgele-en.pdf) in poudarila, da imajo veliko težav zaradi pomanjkanja računalniške opreme. Heather Todd (University of Queensland Library, Avstralija) je govorila o Knjižnici 3.0 ( Library 3.0; Where art our skills? , http:// www.ifla.org/IV/ifla73/papers/151-Saw_Todd-en.pdf) , ki naj bi bila realizirana v bližnji prihodnosti. Nekateri ude- leženci so s precejšnjo ostrino komentirali in ugotavljali, da “ni časa niti za prvo življenje , kaj šele za drugo , ter se spraševali “ali sploh kdo razmišlja o produktivnosti knjiž- ničarjev …”. Klasifikacija in indeksiranje: Partnerstvo za dostop do vsebin, ki bo združilo knjižnice in uporabnike James M. Turner (Université de Montréal, Kanada) je predstavil način indeksiranja filmov ( Audio description text for indexing films , http://www.ifla.org/IV/ifla73/ papers/157-Turner_Mathieu-en.pdf), ki so ga doslej upo- rabili že pri 200 filmih. Jonathan Furner (University of California, ZDA) pa je predstavil, kakšne naj bi bile upo- rabniške označbe (angl. user tagging ) knjižničnih virov, da bi bil možen kasnejši dostop ( User tagging of library resources: Toward a framework for system evaluation , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-en.pdf) . Sarah Hayman (education.au , Avstralija) je govorila o možnostih, da se za potrebe izobraževalnih mrež v Av- straliji uporabniške označbe povežejo s kontroliranimi slovarji ( Taxonomy Directed Folksonomy: integrating user tagging and controlled vocabularies for Australian education networks , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/ 157-Hayman_Lothian-en.pdf). L. Sulistyo-Basuki (Uni- versitas Indonesia) je predstavil uporabo Deweyjeve deci- malne klasifikacije v Indoneziji ( Greater subject access to Dewey Decimal Classification’s notation, with special reference to Indonesia’s geography, period and language notations , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Su- listyo-Basuki-en.pdf). Bil je zelo kritičen do uredniške politike DDC-ja, saj, kljub temu da klasifikacijo uporab- ljajo že od leta 1952, še vedno ni prilagojena potrebam Indonezije, predvsem v zvezi z geografskimi področji, zgodovinskimi obdobji in jeziki. Zaklju~na slovesnost in seja Sveta Med zaključno slovesnostjo smo po uvodnih formalnostih poslušali poročilo predsednika Ifle, predstavitev letnega poročila, letnega finančnega poročila ter nastop nove pred- sednice Claudie Lux iz Nemčije. Razglasili so tudi najboljši plakat z naslovom A Streetcar named Book , ki sta ga prdsta- vila Predrag Đukić in Marjan Marinković iz Beograda. Opombe 1 Funkcionalne zahteve za normativne zapise za predmetne oznake (Functional Requirements for Subject Authority Records) 2 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Marta Seljak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5