OZ 2007/3

182 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Library – a resource discovery strategy for libraries, mu- seums and archives ) z zelo ambicioznimi cilji in zahtevno organizacijsko in upravno strukturo. Sekcijo je popestril Patrick Danowski (Staatsbibliothek zu Berlin, Nemčija), ko je govoril o možnostih, ki jih knjižničarjem ponujajo tehnologije Web 2.0 ( Library 2.0 and User-Generated Content; What can the users do for us? , http://www.ifla. org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-en.pdf). Tehnologije Web 2.0, kot so Weblogs, Wikis in Social Tagging, ne po- menijo samo povezovanja informacij, temveč tudi pove- zovanje ljudi. S pojavom interneta namreč lahko objavlja kdor koli. Predstavil je praktični primer primerjave zapisa za osebno ime iz normativne datoteke nacionalne knjižni- ce in metapodatkov iz Wikipedie ter povezavo med članki v Wikipedii in OPAC-u. Kritičen je bil do klasifikacijskih shem, ki niso brezplačne. Knjižni~ne storitve za prebivalstvo razli~nih kultur, knjižnice za otroke in mladostnike: Ve~jezi~ne storitve knjižnic za ve~jezi~ne dru- žine Kathleen Heugh (Human Science Research Council, Južna Afrika) je predstavila rezultate raziskave o pomenu branja v maternem jeziku za kognitivni razvoj in dosega- nje učnih uspehov otrok ( Reading for cognitive develop- ment and successful learning: the importance of the mot- her tongue/s ). Raziskave kažejo, da je branje v maternem jeziku v prvih letih izobraževanja odločilno za uspeh pri nadaljnjem šolanju. Otrok iz bogate družine, ki v otroštvu ni bral, dosega pri učenju slabše rezultate kot otrok iz rev- ne družine, ki je v otroštvu bral. V Južni Afriki je veliko otrok prikrajšanih, ker morajo že na začetku šolanja upo- rabljati angleščino, ki je njihov drugi jezik. Odgovorni v državi se tega zavedajo, vendar se na praktični ravni nič ne spremeni. Knjižnice lahko odigrajo pomembno vlogo pri ozaveščanju staršev o pomembnosti branja otrokom v maternem jeziku in s ponujanjem primerne literature. Kristen L. Nielsen (Oslo Public Library, Norveška) je predstavila projekt Babelbarn o storitvah za dvojezične družine ( Loads of books in mother tongue make the child a happy one! Babelbarn – a library project on books and services to dual language families , http://www.ifla.org/ IV/ifla73/papers/121-Nielsen_Stenbro-en.pdf). Florence Mdluli (Alexandra 3rd Avenue Children’s Library, Južna Afrika) je opisala prizadevanja knjižnice za pospeševanje bralne kulture otrok in njihovih staršev, še posebej mater (Rendering a children’s library services in a multicultu- ral – multilingual community), Kazuko Yoda (Japanese Library Association, Japonska) pa večjezične knjižnične storitve na Japonskem ( Facilitating Multilingual Library Services in Japan , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/ 121-Yoda-en.pdf). Upravljanje znanja: Uporaba upravljanja zna- nja za lažji prenos informacij v ve~kulturnem svetu Predavanje Stephna Abrama (SirsiDynix, ZDA) je bilo posvečeno upravljanju znanja v smislu novih tehnologij Web 2.0, ki vključuje sodelovanje, izmenjavo, pripovedovanje zgodb in omreženje ( The Social Library: The 2.0 Phenome- non and KM – Collaboration, Cooperation, Sharing, Story- telling, Networking ). Kot običajno je navdušil občinstvo. Nabava in razvoj zbirk: Modeli za opis zbirk – iniciative prihodnje generacije Prispevek Esa-Pekka Keskitaloja (National Library of Finland) o opisu zbirk v teoriji in praksi je bil bolj teoretično obarvan ( Description of Collection in Theory and Practice , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/125- Hakala_Keskitalo-en.pdf), prav tako tudi prispevek Gordona Dunsira (Centre for Digital Library Research, Velika Britanija), ki je govoril o prihodnosti upravljanja zbirk ( Landscaping the future for collaborative collection management , http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/125- Dunsire-en.pdf). Družbena vklju~enost: Kako se lahko splo{ne knjižnice lotijo izziva, da svoje storitve ponudi- jo vsem ljudem v svoji skupnosti? Udeležila sem se otvoritvenega predavanja Alexa Byr- na z naslovom Mi in oni: knjižnice v skupnosti (Us and Them: libraries in the community, http://www.ifla.org/IV/ ifla73/papers/128-Byrne-en.pdf). Vloge knjižnic pri zago- tavljanju temeljnih človeških pravic je ilustriral s primeri afer, med katerimi je navedel odzive na danske karika- ture, odzive na objavo članka v Human Immunology o izsledkih raziskav o genetskih posebnostih ljudi iz držav vzhodnega Sredozemlja, odzive na objavo otroške knjige And Tango makes Three itd. Posodobitve v stroki Jay Jordan , predsednik OCLC, je kot običajno predsta- vil širjenje globalne knjižnične mreže. S faktografskimi podatki po posameznih predstavništvih OCLC v svetu je ponazoril hitro rast knjižnične mreže. Na kratko je pred- stavil številne proizvode in storitve, ki jih ponujajo, zlasti tiste, ki so bili razviti v zadnjem času. Zelo so ponosni na rezultate dela raziskovalnega inštituta, ki šteje že 35 do 40 raziskovalcev. Med projekti je posebej izpostavil pro- jekte vključevanja velikih centralnih katalogov v World- Cat. V letu 2006 je bilo v WorldCat vpisanih 6 milijonov novih zapisov, v letu 2007 pa že 15 milijonov. Najavil je nekatere nove aplikacije Web 2.0 ter poudaril dobro so- delovanje z Googlom in Microsoftom.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5