OZ 2007/3

M 179 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Konferenca IFLA 2007 z naslovom Libraries for the future je potekala v Durbanu v Južni Afriki. Večina pri- spevkov je objavljena na naslovu http://www.ifla.org. Sledijo kratki povzetki ali reference na prispevke, ki sem jih poslušala. Otvoritev Konferenco je odprl Alex Byrne , predsednik Ifle, http:// www.ifla.org/IV/ifla73/papers/069-Byrne-en.pdf. Glavni govor je imel znameniti sodnik Albie Sachs z Ustavnega sodišča Južne Afrike (http://www.concourt. gov.za/text/judges/current/justicealbiesachs/1.html) . Pripovedoval je svojo življenjsko zgodbo, ki je tesno povezana z dolgoletnimi prizadevanji za vzpostavitev demokracije v tej državi. Leta 1988 je v Maputu preživel atentat južnoafriških agentov in pri tem izgubil roko in oko. Po prvih demokratičnih volitvah 1994 ga je Nelson Mandela postavil na čelo Ustavnega sodišča. Sodeloval je pri pripravi ustave in drugih zakonov ter pri načrtovanju zgradbe sodišča v Johannesburgu, ki je zgrajena na mestu nekdanjega zapora Old Fort Prison. V govor je spretno vpletel vlogo knjižničarja tako v času njegovega pre- stajanja zaporne kazni kot tudi v poznejšem obdobju. Na videoposnetku, s katerim je predstavil zgradbo in prostore Ustavnega sodišča, smo lahko videli lepo oblikovane in bogato založene knjižne police. Sekcija Strokovnega odbora o prestrukturira- nju Ifle Sekcija nadaljevala lanskoletneo razpravo o prestruk- turiranju Ifle, katerega cilj je zmanjšanje birokracije in stroškov. Na dokument (http://www.ifla.org/IV/ifla73/ papers/070-PC-hearing.pdf), ki je bil objavljen vnaprej, so lahko udeleženci dali svoje pripombe. K besedi se je prijavilo več kakor 20 udeležencev. Veliko pripomb so imeli predvsem vodje specializiranih in zato manjših sek- cij, ki jim zaradi novih pravil – slednja zahtevajo najmanj 50 članov za ustanovitev sekcije – grozi prenehanje delo- vanja. Nekateri od njih so predlagali, da se meja zniža na 40 članov. Več udeležencev je predlagalo, da naj se šte- vilo sektorjev (angl. divisions ), ki so najvišja raven raz- delitve, poveča od štiri na pet, tako da bi se sektor Knjiž- nično gradivo, funkcije in servisi razdelil na dva sektorja. Nekateri so predloge za prestrukturiranje tudi pohvalili, najbolj kritični pa so predlagatelje sprememb vprašali, ali so analizirali in ocenili, za koliko se bodo s predlaganimi spremembami stroški zmanjšali, in ali so za zmanjšanje stroškov proučili tudi druge možne spremembe glede organiziranosti. Predlagatelji sprememb so obljubili, da bodo pripombe proučili in pripravili dopolnjen dokument za nadaljnjo razpravo v organih Ifle. Sektor IV, Bibliografska kontrola Uvodno besedo je imela Barbara Tillett (Kongresna knjižnica, ZDA), predsednica sektorja. Glenn Patton (OCLC, Dublin, ZDA) je poročal o novostih projekta FRAR – Funkcionalne zahteve za normativne zapise (Functional Requirements for Authority Records). Na osnovi pripomb strokovnjakov, ki so sodelovali pri ve- rifikaciji predloga, je bil projekt preimenovan v FRAD – Funkcionalne zahteve za normativne podatke (Fun- ctional Requirements for Authority Data). Priporočila se tako ne bodo nanašala na normative zapise, temveč na normativne podatke. V letošnji ponovni verifikaciji predloga je 14 institucij, vključno s tremi posamezniki, predložilo za več kakor 100 strani pripomb. Po obravnavi pripomb bo sledila priprava končnega predloga. Gospod Patton je še povedal, da IFLA ne bo podprla izdelave študije izvedljivosti ISADN (International Standard Authority Data Number). Marcia Zeng (Kent State Uni- versity, ZDA) in Maja Žumer (Univerza v Ljubljani) sta predstavili novosti FRSAR. 1 Osnutek poročila o delu pri projektu, ki med drugim obsega obdelavo 800 odgovorov na anketo, bo objavljen v začetku naslednjega leta. Maja Žumer je predstavila uporabo nekaterih novih terminov, npr. “thema” za koncept, področje, predmet. Aktivnosti sekcije za katalogizacijo (Cataloguing Section Activities) je predstavila Judith Kuhagen (Kongresna knjižnica, ZDA). Govorila je predvsem o projektu združitve družine standardov ISBD za različne vrste gradiva v en standard ISBD, ki je objavljen v obliki publikacije z zamenljivimi listi. Ina Fourie (University of Pretoria, Južna Afrika) je predstavila stanje na področju bibliografske kontrole v Južni Afriki, http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/075- KONFERENCA IFLA 2007

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5