OZ 2007/3

174 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 informacij povzroča zmanjšanje pozornosti uporabnikov. Iskanje informacij je proces učenja in kot dober primer sistema, pri katerem je uporabljen pristop navigacije, ki dopušča uporabniku, da sam izbira pot, je sistem ENDE- CA. Kot veliko drugih uspešnih sistemov tudi ENDECA vsebuje dobro kombinacijo starih in novih pristopov. Peter Morvill je še dodal, da pri domačih straneh upora- bnost ne zadošča več, morajo biti tudi prijetne, privlačne in zaupne. 12. Program predsednika RUSA: ~asovna odisejada: Vizije o referen~nem in uporabni{kem servisu (RUSA President’s Program: Time Odyssey: Visions of Refe- rence and User Services) Program je obsegal predstavitev vizije o referenčnem in uporabniškem servisu v letu 2017. Genevieve Bell (Intel, direktorica uporabniškega servisa in antropologinja) je predstavila svoje delo in pojasnila, kako zastopa interese uporabnikov v okviru Intela. Sporočilo njenega predavan- ja je bilo, da se bodo knjižnice od hraniteljic informacij spremenile v družbena središča, ki bodo ponujala dostop do kulture, znanja in izobraževanja ob podpori visoke tehnologije. Profesor Allen Renear (Library & Informa- tion Science, University of Illinois) ugotavlja, da študenti ne uporabljajo različnih indeksov in baz podatkov ter drugih orodij zato, da bi pridobili članke in jih brali, temveč zato, da bi se branju izognili. Eksplozija infor- macij in konkurenca namreč silita študente k učinkoviti izrabi informacij, branje člankov pa zahteva čas in zato ni učinkovito. Predavanje je zaključil z mislijo, da se bo v naslednjih 10 letih veliko stvari spremenilo, kljub temu pa bodo osnove ostale iste. Wendy Schultz (WFSF, direktorica Infinite Futures) je pri predstavitvi prihod- nosti knjižnic izhajala iz izobraževalnih, tehnoloških in družbenih sprememb. Po njenem mnenju knjižnice niso samo zbirka publikacij, ampak skupnost, ki promovira in hrani svoje spomine. Knjižnice ne igrajo samo vloge mentorjev pri uporabi hranjenega znanja, temveč tudi same prispevajo h kreiranju novega znanja. Lee Rainie (direktorica projekta Pew Internet & American Life) je v predstavitvi poudarila naraščajoče potrebe po pomoči knjižničarjev, ki naj svojim uporabnikom svetujejo pri učenju. 13. Zaklju~ek konference Ob zaključku konference ALA je nastopil tudi pisatelj Garrison Keillor , avtor številnih knjig, član Ameriške akademije umetnosti in književnosti ter dobitnik številnih nagrad. Z zelo zanimivim nastopom je spodbudil navdu- šenje in aplavze knjižničarjev, ki so do zadnjega mesta napolnili dvorano. 14. Dan knjižni~arjev na Kapitolu Zadnji dan konference smo imeli priložnost obiskati člane Kongresa v njihovih delovnih prostorih. Namen obiska je bil kongresnikom predstaviti poslanstvo in naloge, ki jih opravljajo knjižničarji. Vsi udeleženci so prejeli posebne rdeče majice z napisom “Za podporo knjižnicam”. Priložnost sva želela s kolegom izkoristiti za obisk kon- gresnikov slovenskega porekla: republikanca Georga Voinovicha , ki zastopa državo Ohio, in demokratko Amy Klobuchar , ki zastopa državo Minnesota. Žal sta bila oba na seji Kongresa, tako da sva pozdrave predala nju- nima tajnicama. Ob tej priliki sem se udeležila tudi orga- niziranega ogleda Kongresne knjižnice. Reference 1 ALA [ALCTS] (2007). Comprehensive Series Training. Predsta- vitveno gradivo s predkonference ALCTS v Washingtonu, Thurs- day, June 21 - Friday, June, 22, 2007. Washington, DC, Trainnee Manual. 2 Lagace, N. (2007). Making the E-Resource Infrastructure Work: Effective Metadata Exchange & Exposure . Predstavitveno gradivo s konference ALA v Washingtonu, 21.–27. junij 2007. 3 Attig, J. (2007). RDA: Resource Description and Access. A new Cataloging Standard for a Digital Future. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Washingtonu, 21.–27. junij 2007. 4 JCR (2007). RDA: Resource Description and Access. Gradivo s konference ALA v Washingtonu, 21.–27. junij 2007. 5 Pennell, C. (2007). Forward to the past: resurrecting faceted search @ NCSU libraries. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Washingtonu, 21.–27. junij 2007. 6 Lasater, C. M. (2007). Authority Control meets Faceted Browse: Vanderbilt and Primo. Predstavitveno gradivo s konference ALA v Washingtonu, 21.–27. junij 2007. Marta Seljak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5