OZ 2007/3

M 151 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 V San Franciscu je od 8. do 11. maja potekala konferenca JavaOne. To je bila že 12. konferenca pod okriljem pod- jetja Sun. Glavno sporočilo letošnje konference je bilo: “Odprimo vrata novim možnostim” in res se je veliko govorilo o odprtokodnih rešitvah pri razvoju javinega okolja, ki skupaj s skriptnimi jeziki, odprtokodnimi pro- gramskimi rešitvami ter drugimi orodji Web 2.0 prevze- ma vodilno vlogo pri razvoju nove generacije aplikacij. Konferenca je impresivna zaradi števila ljudi, ki se zbere- jo na enem mestu (več kot 15.000) in so tako ali drugače povezani z javino in drugimi spletnimi tehnologijami. Ob taki množici ljudi je seveda organizacija zelo zapletena, ki pa jo številno osebje izvaja zelo profesionalno, tako da se tudi novinec na konferenci počuti zelo domače. Podobno kot že prejšnje leto se je bilo treba tudi letos predhodno prijaviti na posamezna predavanja, s čimer so si organizatorji vsaj malo olajšali delo pri rezervaciji pre- davalnic. Številne dogodke na konferenci lahko v splošnem raz- delimo na: generalne dogodke, tehnične dogodke, labora- torije ter spremljajoči program (angl. births-of-feather ), v katerega sodijo razne demonstracije, neformalni dogod- ki, razprave, okrogle mize ipd. Ob tem poteka še sejem, na katerem se predstavljajo številni ponudniki aplikacijskih rešitev, orodij in drugih tehnologij, ki uporabljajo javino razvojno okolje. Dan pred uradno konferenco je letos prvič potekal t. i. dan skupnosti (CommunityOne), kjer se je zbralo več kot 2500 razvijalcev, IT inženirjev in podjetnikov, ki so iz- menjevali tehnične informacije o odprtokodnih projektih. Predstavili so naslednje projekte: GlassFish, NetBeans, Linux vs. Solaris, OpenJDK/Mobile & Embedded, Web 2.0 in OpenSolaris. PROJEKT GLASSFISH Projekt GlassFish, ki je začel delovati pod okriljem pod- jetja Sun in katerega glavni namen je razvoj aplikacijske- ga strežnika v skladu s standardom Java EE, je v tem letu dobro zaživel. V tednu konference je bila predstavljena verzija beta (V2) in nekaj novosti, kot je izboljšanje tehnologije gruč, podpora tehnologiji JBI (Java Business Interface), povezljivost s tehnologijo WBIT (Web Servi- ces Interoperability technology). Poleg teh so opazne še nekatere izboljšave: možnost uporabe različnih uporab- niških profilov, varnost (tehnologija ECC in format JKS), spletni vsebnik je podprt s protokolom Apache, nov upo- rabniški vmesnik, podprt s tehnologijo AJAX, novosti pri specifikacijah (JSR 196, JSR 208, JSP, JAX-WS, JAXB …). Za GlassFish, V3, se napoveduje, da ne bo več izključno vezan na tehnologijo Java EE. OPENJDK/MOBILE&EMBEDDED Pred dobrega pol leta sta pod okriljem podjetja Sun začeli delovati spletni skupnosti OpenJDK in Mobile&Embed- ded. V teh skupnostih je mogoče sodelovati pri izpeljavi in vključevanju novih idej v javino razvojno okolje. Pri skupnosti OpenJDK gre za ideje v Java SE, medtem ko skupnost Mobile&Embedded temelji na Java ME. Upo- raba te kode je omogočena z uporabo licence GPL, V2 (General public license). Sun je v tem času skupnosti omogočil dostop do treh po- membnih programskih komponent (Java HotSpot techno- logy, Java Programming Language Compiler in JavaHelp Software). Preko projekta OpenJDK je tako razvijalcem omogočen dostop do prevajalnika, spoznavanje novih značilnosti jezika, spoznavanje izgradnje JVM (Virtual Machine), posredovanje idej za izboljšano arhitekturo JVM, iskanje napak … S temi odprtokodnimi projekti je tako omogočen vpliv na bodočo izvedbo JDK in s tem pomoč Sunu pri iskanju novih možnosti za razvoj jave. Na uvodnem generalnem predavanju, kjer vodilni Sunovi ljudje predstavljajo smernice razvoja javinega okolja, je Rich Green poudaril vlogo komunikacije kot gonila celo- tne človeške skupnosti. V zadnjem letu je bilo prodanih več kot pol milijona mobilnih telefonov, da je razmerje v odnosu do osebnih računalnikov že 20 : 1. KONFERENCA JAVAONE 2007

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5