OZ 2007/3

M T 149 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 (ISPI)” v “Information and documentation – International Standard Name Identifier (ISNI)”. Gre sicer za pripravo novega mednarodnega sistema za identifikacijo osebnih in korporativnih imen. 25 ISO CD10957 Information and documentation – Interna- tional Standard Music Number (ISMN) gre v distribucijo in glasovanje za DIS v juniju 2007. Če bo glasovanje o predlogu projekta 27730 uspešno, se usta- novi nova delovna skupina za projekt 27730, Information and documentation – International Standard Collection Identifier (ISCI). Vodja delovne skupine bo Juha Hakala (Finska). Ustanovi se delovna skupina za projekt 25964 Inormation and documentation – Guidelines for the establishment and development of thesauri. Vodja delovne skupine bo Stella Dextre Clarke (British Standards). Za projekt 21047 Information and documentation – Inter- national Standard Text Code (ISTC) se podaljša časovni okvir s 36 na 48 mesecev. Novi vodja projekta je Julian Sowa, Nielsen Book Services. 26 Ustanovi se delovna skupina za revizijo ISO 3901 Infor- mation and documentation – International Standard Re- cording Code (ISRC). Vodja skupine bo Paul Jessop. Drugo ISAN (International Standard Audiovisual Number). Tre- nutno je podeljenih več kot 450.000 identifikacij za raz- lične tipe, kot so filmi, serije, dokumentarni filmi, športni dogodki, TV programi in video igrice. Registracijske agencije so trenutno v 13 državah. 27 ISMN (International Standard Music Number). ISO 10- 957 je trenutno v reviziji. V reviziji se bo po vzoru ISBN prešlo na 13 mestno številko. Registracijske agencije so trenutno v 50 državah, med njimi tudi v Sloveniji (NU- K). 28 DOI Standardizacija DOI (angl. digital object identifier ) na nivoju ISO se je začela leta 2004. Prvi plan je bil, da se DOI standardizira v celoti, da bi se utrdilo zaupanje uporabnikov v DOI, tako da bi lahko postal tudi ISO standard. DOI ne tekmuje z drugimi identifikatorji v SC9, ampak jih nadgrajuje. Tako so lahko v DOI vgrajeni ISBN, ISSN in drugi. Februarja 2006 je bil predstavljen predlog za NWI. Avgusta 2006 je bil predlog sprejet kot WD 26324. Septembra 2006 je bila ustanovljena delovna skupina, vodja je Norman Paskin. Osnutek standarda je bil napovedan za avgust 2007. Glavne aktivnosti: • izboljšati terminologijo, • izločiti tehnološke specifikacije, • dodati stališče glede načina interakcije z drugimi identifikatorji ISO, • revidirati definicije z vidika njihove razumljivosti. Marca 2007 so se v Kanadi (Library and Archives Canada in Standards Council of Canada – LAC) odločili, da bodo prosili za razrešitev vodenja sekretariata SC9. Začelo se je iskanje institucije, ki bi to prevzela. Do prevzema bo LAC še naprej opravljal to delo, vendar največ do febru- arja 2008. PLENARNO ZASEDANJE ISO TC46 Poleg sprejetih resolucij (ki še niso objavljene), so de- legati izpostavili problem distribucije dokumentov za standarde, ki so v razvoju (predlogi, zapisniki delovnih skupin ipd.). Problem je ta, da ni enotnega dostopa do vseh dokumentov. Tako obstajajo spletne strani, 29 ki so dostopne preko gesla. Vendar pa na teh straneh niso na voljo vsi dokumenti, nekateri pododbori (npr. SC9) imajo svoje spletne strani. Poleg tega obstajajo še spletne strani na AFNOR (sekretariat ISO TC46), ki so dostopne z ges- lom (drugačno kot je geslo na spletnih straneh ISO). De- legati imamo tako težave pri spremljanju dela ISO TC46 in pripravi na delo v delovnih skupinah in drugih sestan- kih. Geslo za dostop podeljuje nacionalna organizacija (v Sloveniji je to SIST). Spletne povezave 1 http://www.fesabid.org/santiago2007/english/index.php 2 TC46/SC4 • Seznam izdanih standardov: http://www.iso.org/iso/en/Cata logueListPage.CatalogueList?COMMID=1778&scopelist=P ROGRAMME • Seznam standardov v razvoju: http://www.iso.org/iso/iso_ catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=4 8798&published=true TC46/SC8 • Seznam izdanih standardov: http://www.iso.org/iso/en/Cata logueListPage.CatalogueList?COMMID=1792&scopelist=P ROGRAMME • Seznam standardov v razvoju: http://www.iso.org/iso/iso_ catalogue/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=4 8826&development=true TC46/SC9 • Seznam izdanih standardov: http://www.iso.org/iso/en/Cata logueListPage.CatalogueList?COMMID=1797&scopelist=P

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5