OZ 2007/3

UVODNIK IZUM je že šestnajstič gostitelj velike družine knjižničarjev in z njimi povezanih informatikov iz držav Jugovzhodne Evrope. Čeprav je mariborski Habakuk največji kongresni center v tem delu Slovenije, je za vse udeležence že skoraj pretesen, kar pa je za nas organizatorje “sladek” problem. Letošnji naslov konference “COBISS – Podpora medkulturnemu dialogu” je po- vezan z Evropskim letom medkulturnega dialoga, ki sta ga razglasila Evropski parlament in Svet Evropske unije v letu 2008. Tema je za nas priložnost, da lahko potegnemo črto pod vse dosedanje konference COBISS, saj je bil njihov skupni cilj prav sodelovanje in po- vezovanje med knjižničnimi sistemi v kulturno raznoliki regiji. Niti za trenutek nismo nikoli pozabili, da je treba spoštovati in tvorno upoštevati kulturne posebnosti, ker je prav v njih “čar” dela Evrope, kjer se uve- ljavlja naš COBISS. Močno smo si prizadevali za to in veliko tudi dosegli, zato lahko upravičeno prvi spre- govorimo o medkulturnem dialogu, o katerem bodo v naslednjih mesecih govorili mnogi in na široko, pa če so storili kaj v njegov prid ali ne. Ni nam treba več veliko razlagati, da je COBISS drugačen od običajnih “proizvodov” v knjižnični informa- tiki, ker njegova večkulturnost ni zgolj “ovitek”, s katerim bi hoteli navzven ugajati potencialnim kupcem, ampak je vgrajena v njegovo jedro. Implementacija sistema COBISS je vedno plod “kooperativnosti”, zato ni odločilna plačilna sposobnost “kupca”, pač pa volja in pripravljenost, da skupaj ustvarimo informacijsko mrežo, ki je konkurenčna najrazvitejšim. To je nedosegljivo brez medkulturnega dialoga in lahko rečem, da je COBISS simbol medsebojnega spoštovanja in povezovanja v regiji, ki so jo žal doletele hude preizkušnje, a je tudi sposobna zbrati moči za nov razvojni zalet. Konference COBISS so bile vedno pogovor o primerih dobre prakse in želimo si, da bilo tako tudi na kon- ferenci COBISS 2007. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije nam ponujajo odlične možnosti ustvarjalnega povezovanja, kakršnih v zgodovini še ni bilo in kdor to zanemarja, je skregan s pametjo. Tehno- logija pa je le en del nove paradigme, drugega pa predstavlja organizacijska sposobnost, pri kateri je odločilen medkulturni dialog. Prepričan sem, da bodo razprave med udeleženci konference COBISS 2007 to potrdile in dale nov zagon razvoju mreže COBISS.Net , da bo postala za Evropo vzor regionalnega sodelovanja knjižnic. Pozdravljeni v Mariboru! Tomaž Seljak DOBRODO[LICA NA COBISS 2007 IZUM je već šesnaesti put domaćin velike porodice bibliotekara i informatičara koji s njima sarađuju, iz država Jugoistočne Evrope. Premda je mariborski Habakuk najveći kongresni centar u ovom dijelu Slovenije, danas je za nas skoro pretijesan, što je za organizatore “prijatan” problem. Ovogodišnji naslov konferencije “COBISS – Podrška multikulturalnom dijalogu” povezan je sa Evropskom godinom multikulturalnog dijaloga (2008), koju su proglasili Evropski parlament i Vijeće Evropske unije. Ova tema je za nas prilika da povučemo crtu ispod svih dosadašnjih konferencija COBISS, jer je njihov za- jednički cilj upravo i bila saradnja i povezivanje bibliotečkih sistema u regiji, koju karakteriše velika kulturna raznolikost. Ni na trenutak nismo zaboravili da treba poštivati i istinski uvažavati kulturne posebnosti, jer su upravo one “šarm” dijela Evrope, gdje se afirmiše naš COBISS. Budući da smo u tom pravcu ulagali velike napore i zahvaljujući tome postigli također i velike rezultate, imamo puno pravo da prvi progovorimo o mul- tikulturalnom dijalogu, o kojem će u mjesecima koji slijede govoriti mnogi, bez obzira na to da li su tome nešto doprinijeli ili ne. Više nije potrebno na široko objašnjavati da je COBISS drugačiji od uobičajenih “proizvoda” u bibliotečkoj informatici, jer njegova multikulturalnost nije samo “celofan” koji upotrebljavamo u želji da se svidimo po- DOBRODO[LICA NA COBISS 2007

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5