OZ 2007/2

96 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 Doseženi so bili naslednji zastavljeni cilji: • izgradnja podatkovnega skladišča, • integracija transakcijskih aplikacij, • izbira prezentacijskega orodja, ki pokriva vse potrebe poslovnih uporabnikov, • prenos znanja na zaposlene. Andrej Trstenjak , Raiffeisen Krekova banka, je v pri- spevku Predstavitev implementacije Cognos 8 v Raiffe- isen Krekovi banki opisal potrebne vire (to so ljudje in oprema), ki so jih aktivirali za izvedbo projekta, in zakaj so se odločili za Cognos (povezljivost s preostalimi pod- ružnicami Raiffeisen Bank v Evropi). Uporabljajo nasled- nja orodja Cognos: Cognos 8, verzija 8.1.2 MR2, Cognos Power Play, Cognos Contributer. Projekt je še vedno v teku, do sedaj so uspeli pripraviti razna poročila o ko- mitentih (fizičnih in pravnih osebah) in njihovem stanju na TRR, poročila za vodstvo banke, poročila za izvedbo kontrole, v načrtu pa imajo še optimizacijo poročil, baze itd. Seminar COGNOS – Poslovna inteligenca skozi izkušnje najboljših je bil zelo dobro obiskan, saj je bila dvorana, kjer je potekal dogodek, nabito polna. Poleg udeležencev iz gospodarstva, jih je bilo mnogo tudi iz negospodarstva. Videti je, da si vse organizacije, tako s področja gospo- darstva kot negospodarstva, prizadevajo za optimizacijo stroškov, ažurno spremljanje poslovanja ter na podlagi tekočih kazalcev poslovanja za pravilne poslovne odlo- čitve. Metka Bakan Toplak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5