OZ 2007/2

94 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 Dne 20. aprila 2007 je v Ljubljani, v Grand hotelu Union, potekal seminar pod naslovom COGNOS – Poslovna inteligenca skozi izkušnje najboljših. Seminar sta organi- zirali podjetji Cognos in NPS, d. o. o. Seminar je bil razdeljen na več sklopov, in sicer: • Predstavitev podjetja Cognos in poslovna inteligenca. • Učinkovita uporaba korporacijskih podatkov. • Načrtovanje poslovanja (z orodji Cognos). • Vodenje projektov (z orodji Cognos). • Primeri iz prakse. Vse prisotne je najprej pozdravil Mladen Gvozdenović , direktor NPS, in predstavil podjetji Cognos in NPS ter njihove izdelke in storitve. Cognos je vodilno svetovno podjetje s sedežem v Kanadi (deluje v 135 državah sveta in ima več kot 23.000 strank) na področju poslovne inteligence (Bussiness Inteligence – BI) in na področju upravljanja sistemov vodenja. Zdru- žuje tehnologijo, analitične aplikacije, najboljšo prakso in razvejano mrežo partnerjev, ki imajo za svoje partnerje kompletne (odprte in nadgradljive) rešitve. Orodja Cognos združujejo svojo trdno, tehnološko inte- grirano osnovo za celovito upravljanje poslovanja z vse- obsegajočim pristopom: • Cognos 8 Business Intelligence (Poslovna inteligen- ca) – centraliziran, robusten in zmogljiv spletni portal za analizo podatkov. • Cognos Enterprise planning (Poslovne rešitve za podjetja) – gre za pravilen pristop k planiranju in iz- gradnji različnih planskih modelov za simulacije po- slovanja. • Cognos Controler (Poslovno svetovanje) – orodje za finančno konsolidacijo velikih povezanih družb. Podjetje NPS je zastopnik podjetja Cognos za regijo Adri- atic (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina) in ima več kot 70 izkušenih strokovnjakov z desetletnimi izkušnjami. Ponujajo celovite informacijske rešitve za poslovanje podjetij, kar dokazuje tudi lepo število strank (Telekom Slovenije, Petrol, Raiffeisen Krekova banka, Kapitalska družba, Johnson & Johnson, Perutnina Ptuj, SRC.SI …). Prvi sklop Predstavitev Cognos in poslovna inteligenca je začel Duško Milošević z naslovom Cognos – vodilni v svetu: Business Intelligence platforma in CPM Suite. Poslovna inteligenca, ki temelji na učinkovitem po- slovnem odločanju, sloni na integraciji podatkov ter nemotenem dostopu do njih s poljubne lokacije v svetu. Poslovne odločitve se namreč ne sprejemajo več samo na kvartalnih, mesečnih nivojih, ampak je potreba po analizi informacij prešla na dnevni nivo, tako je treba zagotavlja- ti tudi nemoten dostop do teh informacij. Drugi razlog za vpeljavo poslovne inteligence je tudi skrajšanje porabe časa za izdelavo analiz in za prenos informacij znotraj podjetja. Tretji “razlog”, zakaj sistemi za poslovno odločanje predstavljajo nujo pri poslovanju, so vse obveznosti pod- jetij in ustanov, da periodično poročajo o rezultatih (npr. banke s specifikacijo Basel II, državni organi glede na zakonodajo EU, hčerinska podjetja svojim holdingom, podjetja svojim dobaviteljem ipd.). Predavatelj je predstavil tudi novo verzijo portala Cog- nos 8 Business Intelligence, ki kompleten izbor funkcij poslovne inteligence zagotavlja na ravni arhitekture spletnega servisa (tj. standardizirana ponudba podatkov in izboljšani odločitveni modeli, spletni vmesnik za vse uporabnike …). Glavna prednost pa je enostavnost upora- be ter dostop do vseh podatkovnih virov. Naslednji predavatelj Grega Jerkič , vodja oddelka za poslovno inteligenco pri NPS, je s temo Kopanje zlata iz korporacijskih podatkov predstavil koristi, ki jih lahko imajo podjetja zaradi učinkovitega upravljanja: poveča- nje prometa, povečanje dobička, izboljšanje zadovoljstva kupcev, izboljšanje internih procesov, večanje tržnega deleža. Ključni dejavnik je izboljšanje internih procesov: procesno pojmovanje poslovanja, standardizacija internih procesov, upravljanje tveganja in upoštevanje standardov SEMINAR COGNOS – POSLOVNA INTELIGENCA SKOZI IZKU[NJE NAJBOLJ[IH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5