OZ 2007/2

74 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 2 SKLEP Eugen Garfield je nedvomno ena najpomembnejših in najzanimivejših osebnosti informacijske znanosti in in- formacijske industrije zadnjega pol stoletja. Ne glede na različne starejše poizkuse, je prav njegova iznajdba SCI sprožila dejanski začetek scientometrije. Na tej podlagi so se razvile številne nove teorije o razvoju znanosti in me- todologije za spremljanje rezultatov in vplivov znanosti. Izhodišče za SCI in scientometrijo je znanstveni članek in glede tega je mogoče predvideti zanimive premike. Znan- stveno komuniciranje se vse bolj seli na svetovni splet in vprašanje je, ali se bo ohranila dosedanja oblika znanstve- nega članka kot osnovne enote, saj že kar nekaj časa ob- stajajo podatkovne baze, ki zajemajo drugače oblikovane znanstvene informacije. Spreminja se ekosistem znanosti in vse pomembnejša postaja autopoiesis, o kateri je Tvrt- ko Šercar pisal že pred dvajsetimi leti. (Šercar, 1988) Bo s tem odpadlo citiranje kot oblika verifikacije znanstvenih spoznanj? “Svetovni um” še nikoli ni imel tako vernega približka, kot ga danes predstavlja svetovni splet. Povezave (angl. hyper- links ) nas peljejo iz enega v drugo spoznanje in obdaja nas mreža vesoljnega znanja. SCI je metabaza tega univerzuma in odgovornost njenih kreatorjev za njeno celovitost je iz ure v uro večja. Avtorji imajo neposreden dostop do spleta in mnoge “publikacije” ne gredo več skozi sita ocenjeval- cev in urednikov časopisov, ki pazijo na svojo znanstveno raven. So te objave zato “odpisane” za SCI? Odpirajo se doslej neznana vprašanja znanstvenega ko- municiranja ter publiciranja in prihaja čas novih Garfiel- dov, ki jih bodo morali rešiti. Reference [1] Aborn, Peter (1979). How ISI designed its new workspace: an inside story. Bulletin of the ASIS, 5(6), 14–17. [2] ATA (2007). About Us: ATA Past Presidents. Dosegljivo na: http:// www.atanet.org/aboutus/past_presidents.php. [3] Bazerman, C. (1988). Shaping written knowledge: The genre and activity of the experimental article in science. Madison: Univ. of Wisconsin Press. [4] Bradford, C. Samuel (1950). Documentation. Washington: Public Affairs Press. [5] Brookes, B. C. (1988). Biblio-, sciento-, inform-metrics??? What are we talking about? V: Informetrics 89/90: 31–43, Amsterdam: Elsevier. [6] Cawkell, Tony in Eugene Garfield (2001). Institute for Scientific Information. V: E.H. Fredriksson: A Century of Science Publis- hing: A collection of essays. Washington: IOS Press. [7] Garfield, Eugene (1955). Citation Indexes for Science. Science 122: 108–111. [8] Garfield, Eugene (1955a). The preparation of printed indexes by automatic punched-card techniques. American Documentation 6(2): 459–467. [9] Garfield, Eugen (1976). The Permuterm Subject Index: An autobi- ographical review. JASIS, 27: 288–291. [10] Garfield, Eugene (1979). Current Contents: Its Impact on Scien- tific Communications. Interdisciplinary Science Reviews, 4(4): 318–323. [11] Garfield, Eugene (1982). J. D. Bernal – the sage of Cambridge. 4S Award memorializes his contributions to the social studies of science. Current Contents, May 10: 5–17. [12] Garfield Eugene (1997). A tribute to Calvin N. Mooers, a pioneer of information retrival. The Scientist, 11(6): 9. [13] Garfield, Eugene (1998). On the Shoudelrs of Giants. Doseglji- vo na: http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/history/ heritage1998.html. [14] Larkey, V. Sanford (1953). The Welch Medical Library Indexing Project. Bulletin of the Medical Library Association, 41(January 1953): 32–40. [15] Leydesdorff, L. (1995). The Challenge of Scientometrics. Leiden: DSWO Press. [16] Martyn, J. (1965). An examination of citation indexes. Aslib Pro- ceedings 17(6): 184–196. [17] Merton, R. K. (1977). The sociology of science: An episodic memoir. V: Merton and Gaston (ur.) The sociology of science in Europe. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press. [18] NLM (1964). Annual Report Fiscal Year 1964. Dosegljivo na: http://www.nlm.nih.gov/ocpl/anreports/nlmarchives/annualreport/ 1964.pdf. [19] Price D. J. de Solla (1965). Networks of Scientific Papers. Science 149: 510. [20] Sher, I. H. in Garfield, E. (1966). New tools for improving and evaluating the effectiveness of research. V: M. C. Yovits et al. (ur. Research program effectiveness, proceedings of the confe- rence. Office of Naval Research, Washington, 27–29 July, 1966, 135–146. [21] Šercar, Tvrtko (1988). Komunikacijska filozofija znanstvenih časopisa. Zagreb: Globus. [22] Wells, H. G. (1938). World Brain. Garden City: Doubleday. [23] Williams, V. Robert (1997). Eugene Garfield – Transcript of an Interview, 29. July 1, 997, Philadelphia. Dosegljivo na: http:// www.garfield.library.upann.edu/papers/oralhistorybywilliams.pdf. [24] Wouters, Paul (1999). The Citation Culture. (Doctoral Thesis), University of Amsterdam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5