OZ 2007/1

42 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 1 1. AMBROŽIČ, Vojko. 4. NT konferenca v Portorožu. COBISS obv. (Tisk) . 1999, let. 4, zv. 2, str. 23-26. 2. AMBROŽIČ, Vojko. Tretja konferenca Windows NT v Portorožu. COBISS obv. (Tisk) . 1998, let. 3, št. 1-2, str. 17-19. 3. AMBROŽIČ, Vojko. Windows 2000 - prvi vtisi. CO- BISS obv. (Tisk) . 1999, let. 4, zv. 4, str. 27-31. 4. ANDROVIČ, Alojz. Avtomatizacija knjižnic na Slova- škem - pet let po prelomu tisočletja. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2005, letn. 10, zv. 4, str. 202-209. 5. APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana. Mobilnost študentov knjižnične in informacijske znanosti. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2004, letn. 9, zv. 3, str. 130-135. 6. BAKAN TOPLAK, Metka, URBAJS, Alojz. Kakovost po ISO 9001:2000. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2003, let. 8, zv. 3, str. 122-127. 7. BAKAN TOPLAK, Metka. Konferenca Data manage- ment and information quality. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2004, letn. 9, zv. 4, str. 205-208. 8. BAKAN TOPLAK, Metka. Poročilo z delavnice Sodo- bni kadrovski procesi. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2006, letn. 11, zv. 3, str. 98-100. 9. BARTŮŇKOVÁ, Eva, PILAŘ, Jindřich. Tematski portal za področje knjižničarstva in informatike. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2005, letn. 10, zv. 4, str. 276-280. 10. BAŠ, Igor. Projekt “Cataloguing of Materials by the “Austrian libraries” Located in the South Eastern Europe”. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2002, let. 7, zv. 1/2, str. 53-54. 11. BENČEC, Srečko. Srečanje TechNet ESS. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2006, letn. 11, zv. 1/2, str. 49-52. 12. BERLEUR, Jacques. Poklicna deontologija, samoure- janje in etika v informacijski družbi. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2003, let. 8, zv. 4, str. 166-174. 13. BERLEUR, Jacques, GALAND, Jean-Marc. Usme- ritve Evropske unije glede IKT: od informacijske družbe do eEvrope : trendi in vizije. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2005, letn. 10, zv. 3, str. 132-147. 14. BLAŽEVIĆ, Dorica, WILLER, Mirna. Katalogizacij- ska pravila na Hrvaškem : stanje in možne smeri razvoja. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2004, letn. 9, zv. 3, str. 97-99. 15. BOKŠA-FARAGUNA, Darja. Dr. O’Neill v IZUM-u. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2002, let. 7, zv. 1/2, str. [62]. 16. BOŠNJAK, Aleš. Sestanek delovne skupine ERA IST : 6.12.2002, Bruselj. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2003, letn. 8, zv. 1, str. 53-54. 17. BOŠNJAK, Aleš. Srečanje avstrijskih uporabnikov online storitev in dokumentalistov : (Gradec, 24.-27. 4. 2001). COBISS obv. (Tisk) . 2001, let. 6, zv. 2, str. 44- 45. 18. BOŠNJAK, Aleš. Srečanje delovne skupine European Serials Catalogue (Dunaj, 21.-23. april 1999). COBISS obv. (Tisk) . 1999, let. 4, zv. 3, str. 55-58. 19. BOŠNJAK, Aleš. Vtisi s simpozija “Pogled v prihod- nost knjižnic”. COBISS obv. (Tisk) . 1997, let. 2, št. 3, str. 20-21. 20. BREŠAR, Tadeja. Poročilo s 64. konference IFLE = (64th IFLA Council and General Conference). COBISS obv. (Tisk) . 1998, let. 3, zv. 3, str. 48-55. 21. BREŠAR, Tadeja. Poročilo s konference 65th IFLA Council and General Conference. COBISS obv. (Tisk) . 1999, let. 4, zv. 4, str. 40-45. 22. BREŠAR, Tadeja, CURK, Lidija. Poročilo s kon- ference ALA 2003 Toronto. Organ. znanja (Tisk. izd.) . 2003, let. 8, zv. 3, str. 140-147. 23. BREŠAR, Tadeja. Posvet v IZUM-u. COBISS obv. (Tisk) . 2000, let. 5, zv. 2, str. 40. COBISS OBVESTILA IN ORGANIZACIJA ZNANJA Bibliografija za obdobje 1996–2006

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5