OZ 2007/1

20 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 1 Reference [1] AMBROŽIČ, M. (1995). Seminar o knjižničarski zakonodaji (Bu- dimpešta, 28.–30. september 1995). Priloga Knjižničarskih novic, 5 (11), 1–13. [2] AMBROŽIČ, M., KASTELIC, J. (1999). Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke. Knjižnica, 43 (2–3), 267–294. [3] BORGMAN, Ch. L. (1996). Will the Global Information Infra- structure be the Library of the Future? Central and Eastern Europe as a Case Example. IFLA Journal, 22 (2), 121–127. [4] JAKLIČ, T. (2001). (Le) okvir za dobro delovanje knjižnic: kaj prinaša novi zakon o knjižničarstvu? Delo (17. marec 2001) , 43, str. 6. [5] JUŽNIČ, P. (2001). Informacijska pismenost kot pogoj informa- cijske družbe. Digitalna knjižnica: Zbornik referatov ZBDS (str. 27–39). Ljubljana: ZBDS. [6] JUŽNIČ, P. Status knjižničarjev. Pridobljeno 9. 2. 2002 s spletne strani: http://rcun.uni-lj.si/primoz/status [7] KLEMENČIČ, L. (2002,). Knjigarji tečejo zadnji krog ali tistega knjižničarskega dne. Večer (22. november 2002), str. 12. [8] LOR, P. (1998). Legislation for national library services in deve- loping countries. Alexandria, 10 (2), 93–103. [9] MELOT, M. (1996). Libraries and legislation in European Coun- tries . Pridobljeno 30. 7. 2000 s spletne strani: http://culture.coe . fr/clt/eng/eculiv0.10htm. [10] NOVLJAN, S. (2001,). Tako rekoč lahko vpliva: knjižnice kljub težavam uspešno opismenjujejo. Delo 43 (13. junij) , str. 2 (Knji- ževni listi). [11] PINTERIČ, I. (1998). Pregled normativne dejavnosti na področju knjižničarstva od leta 1945 do leta 1990. Knjižnica, 42 (2–3), 11–19. [12] PIVEC, F., ŠERCAR, T. (1998). Primerjalni elementi pristopa k zakonodaji o knjižnicah. Knjižnica, 42 (2–3), 53–66. [13] Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. (1998). Knjižni- čarske novice, 42 (1), 155–175. [14] SUŠEC, Z. (1999). Komunikacija med šolskim knjižničarjem in vodstvom šole s poudarkom na nabavi knjižničnega gradiva. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [15] SVETLIK, I. (1999). Sodobni izzivi profesionalizmu. Knjižnica, 43 (2–3), 7–18. [16] Zakon o društvih, Ur. l. RS, št. 61/2006. [17] (1982). Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. SRS , št. 27/82. [18] (2001). Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. RS, št. 11/87. [19] ZEMLJIČ, P. (2001). Velikim občinam soglasje, malim pa mne- nje: parlamentarci končno sprejeli nov zakon o knjižničarstvu. Večer (30. oktober 2001), str. 12. [20] ŽAUCER, M. (1994). Principi na katerih temelji novi zakon o knjižnični informacijski dejavnosti. Knjižnica, 38 (3–4), 49–53.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5