OZ 2005/4

200 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 Izvle~ek Poročilo o avtomatizaciji avstrijskih knjižnic zajema povezovanje v okviru OBV.SG , konzorcij za nabavo e-gradiva, digitalizacijo knjižničnega gradiva, trajno arhiviranje, povezovanje institucij KAM (knjižnice, arhivi, muzeji). Klju~ne besede servisi OBV.SG , Cooperation e-Media Austria, digitalizacija, delovna skupina KAM Abstract The Report on the automation of Austrian libraries comprises library integration within OBV.SG , Consortium for purchasing e-materials, library material digitisation, long-term archiving, and co- operation of LAM (Libraries, Archives and Museums) institutions. Keywords OBV.SG services, Cooperation e-Media Austria, digitisation, LAM working group Aleph 500, V16.2 (EXLIBRIS) Gostitelj je avstrijska družba Österreichische Bibliot- hekenverbund und Service GesmbH (Oesterreichische BibliothekenVerbund.Service Gesellschaft – OBV.SG ) z Dunaja, Avstrija. VAvstriji je več kot 50 raziskovalnih knjižnic in institucij naročenih na storitve, ki jih ponuja OBV.SG : Nacionalna knjižnica z vsemi njenimi oddelki, 20 univerzitetnih knjiž- nic z njihovimi fakultetnimi in oddelčnimi knjižnicami, nekaj državnih knjižnic, knjižnice akademij in univerz uporabnih znanosti, specialne knjižnice raziskovalnih od- delkov. Doslej med njimi ni bilo nobene splošne ali šolske knjižnice. Online centralni katalog vsebuje skoraj 3 mili- jone zapisov za knjige in serijske publikacije ter 100.000 naslovov časopisov. OBV.SG ponuja naslednje storitve: • online katalogizacijo na osnovi pravil RAK, RSWK, (DDC), vzpostavljeno in v uporabi v sodelovanju z Nemško knjižnico v Frankfurtu, • bazo podatkov časopisov ZDB (Zeitschriften Daten- Bank) v sodelovanju z Nemško knjižnico v Berlinu, • nabavo, • izposojo na osnovi nalepk s črtno kodo, s katerimi so opremljene knjige, in izkaznic uporabnikov. AVSTRIJSKO PORO^ILO Sigrid Reinitzer Univerzitetna knjižnica, Gradec, Avstrija Kontaktni naslov: sigrid.reinitzer €uni-graz.si Storitve, ki doslej še niso v celoti vključene: • medknjižnična izposoja, • SAP-ov posredniški informacijski sistem, • baza podatkov o doktorskih disertacijah in magistr- skih delih. Manjkajoče storitve: • statistika. To so majhne knjižnice z največ petimi zaposlenimi. Ta skupina ljudi je odgovorna za sodelovanje z osrednjo skupino na Dunaju in za vse aktivnosti v zvezi z lokalno avtomatizacijo. Skrbnik lokalnega sistema je odgovoren za celotno skupino. Lokalni računalniki so postavljeni v raču- nalniških centrih sodelujočih institucij in ne v knjižnicah. E-GRADIVO, DOSTOPNO NA PODLAGI KONZORCIALNIH LICEN^NIH POGODB Trinajst univerzitetnih knjižnic je podpisalo pogodbo o sodelovanju in s tem postavilo osnovo za pravni okvir, znotraj katerega potekajo nabava, administracija in faktu- riranje virov, kot so baze podatkov, e-časopisi in e-knjige. Pogodba Cooperation e-Media Austria je začela veljati 1. julija 2005. Svoje uradne prostore imajo v knjižnici graške univerze, koordinator je Helmut Hartmann.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5