OZ 2005/4

M 299 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 4 SKLEP Novodobne knjižnice so na križišču tradicionalnega in modernega načina poslovanja. S postopnim spreminja- njem v hibridne, nato pa še v virtualne knjižnice bodo kot vir informacij in neizogiben komunikacijski kanal temelj preobrazbe sodobne družbe. Uporabnikove po- trebe po pravočasni informaciji, kasneje tudi po komu- nikaciji, bodo postopoma izoblikovale profil knjižnice, ki je potrebna lokalni skupnosti in regiji. Digitalizacija knjižnega gradiva je tudi osnovni pogoj za razvoj upo- rabniških servisov, primernih informacijski družbi in novemu trendu vseživljenjskega izobraževanja. Opombe 1 Narodne knjižnice, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga, HKD, Zagreb, 2003. Literatura [1] Biblioteka, materijali za rabotna grupa, (UNDP-programa za raz- voj na Obedineti nacii), LAP-Lokalna agencija za razvoj Berovo. [2] Edukacija korisnika i knjižnicarskoga osoblja, zbornik radova, 5. dani specijalnoga knjižnicarstva Hrvatske, HKD, 2004. [3] Library Strategy 2010, Ministry of Education, Media, Helsinki, 2003 Division, Helsinki, Finland, 2003. [4] Knjižnice, politika, javnost – hrvatske knjižnice u svjetlu europ- skih integracija, radni materijali 34. skupstine hrvatskog knjižni- carskog drustva, HKD, 2004. [5] Narodna knjiznica, IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj sluzbi i usluga, HKD, 2003 Nacionalna programa za kulturata za periodot od 2004 do 2008 godina, Ministerstvo za kultura na RM, Skopje, 2004. [6] Nacionalna programa za razvoj na obrazovanieto vo Republika Makedonija 2005–2015. Ministerstvo za obrazovanie i nauka na RM, Skopje, 2004. [7] 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, zbornik radova, HKD, 2002. [8] Petrovski Dobri, Transformacija na bibliotekite vo Makedonija, DNU, Bitola, 1996. [9] Petrovski Dobri, Menadžment na bibliotečnite promeni i profesio- nalen razvoj na kadrite, DNU, Bitola, 1999. [10] Smilevski Cvetko: Predizvikot i majstorstvoto na organizaciskite promeni, DETRA Centar, Skopje, 2000. [11] Stokić-Simočić Gordana, Vučković Željko, Menadžment u biblio- tekama, Beograd, 2003. Iz hrvaščine prevedla Gordana Popović Bošković.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5