OZ 2005/1

18 ORGANIZACIJA ZNANJA 2005, LETN. 10, ZV. 1 Izvle~ek Čeprav je zaznamovala informacijsko dobo in družbo, informacijske znanosti ni niti v šifrantu raz- iskovalnih ved, področij in podpodročij Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) niti Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Prav tako ni ustreznega naziva za po- klicno skupino, ki se ukvarja z informacijsko znanostjo v veljavnem šifrantu poklicev in standardni klasifikaciji poklicev v Sloveniji. Informacijska znanost ima 100-letno zgodovino: od konca 19. stoletja do polovice 20. stoletja se je razvijala pod imenom dokumentacija ; od polovice 20. stoletja se kontinuirano razvija pod imenom informacijska znanost ; od devetdesetih let 20. stoletja se intenzivno razvija tudi zgodovinopisje informacijske znanosti. Danes je informacijska znanost univerzalna (uveljavljena povsod po razvi- tem svetu), kumulativna (razvijajoča se) znanost z organiziranimi poklicnimi skupinami v številnih državah. Informacijsko znanost je treba čimprej uvrstiti v šifrant raziskovalnih ved, področij in podpodročij ARRS in SURS, slovenski šifrant poklicev in standardno klasifikacijo poklicev pa dopolniti s po- klicnim nazivom informatolog . Klju~ne besede informacijska znanost; informatolog; šifrant za vede; šifrant za poklice; Slovenija Abstract Although the information age and information society have been marked by it, information science has not been added to the research classification scheme of the Slovenian Research Agency (Agen- cija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) and of the Statistical Office of the Re- public of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije, SURS). Similarly, no suitable title for the professional group dealing with information science can be found in the valid index of occupational titles and in the standard classification of occupations in Slovenia. The history of information science started 100 years ago. From the end of the 19 th century to the end of the first half of the 20 th century, it developed under the name documentation , and from then on it has been continuously developing under the name information science . Since the 1990s, the historiography of information science has been rapidly developing as well. In a large number of countries nowadays, information science is a universal (implemented everywhere in the developed world), cumulative (developing) science with organised professional groups. Information science should therefore be added to the research classification scheme of the Sloveni- an Research Agency and of the Statistical Office of the Republic of Slovenia, and the title of infor- matologist should be included in the index of occupational titles and in the standard classification of occupations as soon as possible. Keywords information science; informatologist; research classification scheme; index of occupational titles; Slovenia ALI SLOVENIJA NO^E INFORMACIJSKE ZNANOSTI? Tvrtko-Matija Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar €izum.si

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5