OZ 2004/4

UVODNIK Z objavo še drugega dela strokovnih prispevkov s konference COBISS 2004 izpolnjujemo obvez- nost do udeležencev konference COBISS 2004 in tudi do tistih, ki niso prišli v Maribor in so na spletni strani Izuma našli samo prosojnice oziroma predstavitve referatov. Konferenco so pospremili trije pomenljivi dogodki: • izid slovenskega prevoda AACR2, za katerega so poleg nosilca dr. T. M. Šercarja zaslužni še mag. Z. Krstulović in mag. J. Kokole ter M. Zalokar, s svojo prisotnostjo in komentarjem pa ga je počastila dr. Barbara Tillett; • začetek delovanja strojne izmenjave bibliografskih zapisov v mreži COBISS.Net, ki jo je ob- javil mag. T. Seljak; • razstava ob dvajseti obletnici delovanja IZUM na področju razvoja avtomatiziranih knjižničnih sistemov in servisov, ki je ponazorila prelomne spremembe v izvajanju knjižničnih funkcij. Brez pretiravanja lahko ocenimo, da se je Maribor utrdil kot točka, kjer knjižničarji iz Srednje in Jugovzhodne Evrope izmenjujejo koncepte in izkušnje o razvoju knjižničnih sistemov. Za ene je konkreten razlog udeležbe uporaba sistema COBISS, drugi pa so zainteresirani za splošna spo- znanja o avtomatizaciji knjižnic. Vsi pa si želijo tesnejšega sodelovanja in povezovanja med knjiž- ničnimi sistemi in knjižničarji, za kar vidijo podlago tako v kulturnih tradicijah kot v razvojnih ambicijah regije. Mednarodni programski odbor pod vodstvom dr. Sigrid Reinitzer je našel uspešno kombinacijo lokalnih in globalnih tem, ki je omogočila tako obravnavo specifičnih vprašanj potekajoče avto- matizacije knjižnic v sodelujočih državah kot tudi izrekanje strokovnih mnenj o svetovnih dilemah glede razvoja knjižničarstva. Z mnogih strani so nas dosegle ocene, da je bilo vredno priti v Mari- bor. Priprave na štirinajsto konferenco že potekajo in kažejo, da bi se nam znala pridružiti kakšna mul- tilateralna organizacija, zainteresirana za pospeševanje sodelovanja v regiji, kar bo dalo dogodku v Habakuku dodatno težo. Programski odbor je nakazal več možnih vsebinskih poudarkov za kon- ferenco COBISS 2005, ki nam bodo olajšali izbiro naslovne teme. Za IZUM bo ta nova investicija idej, organizacijskih naporov in tudi sredstev nedvomno zelo donosna za slovensko knjižničarstvo v celoti. Franci Pivec

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5