OZ 2004/4

178 ORGANIZACIJA ZNANJA 2004, LETN. 9, ZV. 4 svetu v zvezi z Izjavo o mednarodnih katalogizacijskih načelih . IFLA pričakuje, da bo posvetovanja z vse- mi svetovnimi organizacijami, ki pripravljajo pravila, končala po konferenci v Aziji leta 2006. V letu 2007 se namerava sestati in posvetovati z afriškimi strokovnjaki. Načela naj bi bila v končni fazi do 2006, v novembru 2006 pa bomo zaključevali uvode, v katere naj bi vklju- čili tudi ta načela. Oktobra 2004 se je JSC sestal v Cambridgeu, v Angliji, in dogovorili so se o zadnjem ažuriranju AACR2 v letu 2005, s čimer bo zaključen integrirni vir. V času med 2005 in izidom AACR3 bomo še nadalje zbirali predloge za revizijo pravil, te bo pregledala ured- niška skupina in premislila, ali naj jih vključi kot dodatke k AACR3 proti koncu priprave na tisk. Večina dela, ki ga opravlja JSC, bo postavila naše običaj- no delovanje na glavo, saj bo večji del osnutkov revizij pravil pripravila uredniška skupina, nato pa jih bodo uredniki poslali vsem sodelujočim, da podajo svoje pri- pombe, jih potrdijo ali zahtevajo predelavo. Za razliko od AACR2 tokrat ne pričakujemo nobenih večjih sprememb, potrebno ne bo niti usklajevanje starih zapisov z novimi pravili niti pretvarjanje starih zapisov v zapise AACR3. Namesto tega bo uvedba standarda za vsebino, ki ga bomo lahko vsi uporabljali, omogočila še večjo interoperabilnost z drugimi skupnostmi. Sprotne informacije o napredovanju pravil bo JSC ob- javljal na spletni strani: http://www.collectionscanada . ca/jsc/index.html, kjer bo mogoče slediti razpravi in vide- ti pregledane osnutke, ki jih bodo obravnavale sodelujoče organizacije. Do leta 2007 je treba opraviti še veliko dela za pravila AACR3: Opis vira in dostop. Z njimi se bo tradicija pra- vil AACR2 nadaljevala v obliki standarda za vsebino za podatkovne elemente, ki bo zgrajen na ustaljenih načelih in konceptualnem modelu FRBR, vendar bo bolj dosle- den in bolj enostaven za sprejemanje ustreznih odločitev katalogizatorja. Pravila o vsebini in nosilcu bodo jasnejša, katalogizator pa bo usmerjen od splošnih pravil na dopol- nilna pravila za posebne vidike, kot je npr. način izhajanja za vire v nadaljevanjih. Ponovno bodo pregledane zbirke in reprodukcije, dostop- ni elementi, enotni naslovi in normativna kontrola. Rezultat bodo pravila AACR3: Opis vira in dostop, ki bodo poenostavila, razjasnila in ažurirala standard za vse- bino podatkovnih elementov za vir in dostop, ki se naj- bolj uporablja po vsem svetu. Ob priložnosti zaključenega slovenskega prevoda AACR2 bi rada čestitala Izumu in vsem urednikom ter tistim, ki so prispevali k nastanku prevoda, vključno s slovensko Nacionalno in univerzitetno knjižnico. To je veliko delo, v katerega je bilo vloženo veliko truda. Raz- položljivost teh pravil v slovenskem jeziku je prinesla slovenskim katalogizatorjem in drugim strokovnjakom za katalogizacijo priložnost, da pravila bolje razumejo in pomagajo, da jih še izboljšamo, s tem pa razširimo to Regijo priložnosti. Dobrodošli so vsi predlogi in informa- cije o tem, kako razširiti pravila, da bi bolj koristila vašim uporabnikom. Naslednja generacija pravil bo mednarodna, zgrajena na podobnostih. Pravila nas bodo zbližala, hkrati pa bodo kljub ohranitvi mnogih lokalnih posebnosti ostala praktič- na za naše uporabnike. Iz angleščine prevedla Darja Bokša-Faraguna. Barbara Tillett: AACR3: OPIS VIRA IN DOSTOP

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5