Dobrodošel(la) gost
 Vsi forumi
  Katalogizacija z normativno kontrolo
 
Predmet Tema: Splošno o normativni kontroli
Nov odgovor Nova tema
Sporočilo poslal(a): RoginaA 17.12.2003 ob 14:48 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči WWW Citat
RoginaA
Zlati član
Institut informacijskih znanosti, Maribor
IZUM

08.03.2004
Št. prispevkov: 29

Pozdravljeni v novem e-forumu!

Odpiramo nov forum, namenjen vsem, ki se ukvarjate z normativno kontrolo v sistemu COBISS.SI. Vabimo vas, da sodelujete z vprašanji, pripombami, mnenji in izkušnjami, ki se vam porajajo pri delu z normativno kontrolo imen. Želimo si, da bo forum res "javno mesto, kjer se o čem razpravlja", živahna in iskriva točka, kjer bo mogoče razjasniti dileme, dobiti informacije ter si tako prihraniti čas in olajšati delo.

-----------------
Anka Rogina

Sporočilo poslal(a): RoginaA 13.09.2004 ob 15:53 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči WWW Citat
RoginaA
Zlati član
Institut informacijskih znanosti, Maribor
IZUM

08.03.2004
Št. prispevkov: 29

Spoštovani,

prispevek g. Bernetiča, ki se je nahajal na tem mestu, sem izbrisala na njegovo zahtevo.-----------------
Anka Rogina

Sporočilo poslal(a): BernetičV 23.10.2004 ob 22:09 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči WWW Citat
BernetičV
Zlati član
Inštitut za biologijo in BF-Biol. knjižn., Lj.
BFBNIB
Slovenija
08.03.2004
Št. prispevkov: 4

 

Pozdravljeni vsi,   gospa Anka,

        zanimiv bi bil podatek: koliko je npr. v minulem polletju bilo zavedenih dokaj popolnih normativnih zapisov (z let. rojstva, npr.), koliko je bilo zadostnih zapisov v bazi CONOR.SI (brez letn. rojstva, a s polnim imenom) in koliko je bilo kratkih zapisov s kratico imena (vpis preko KP2 in taki normativni skupaj).

       Rezultati te poizvedbe (analize) bodo pokazali neko realno razmerje v praksi: katalogizacijski napor se verjetno ne bo pokazal, vendar v tem smislu lahko priredimo pogoje dela za bodoče (normativa: osebni podatki, vidnost le-teh, ipd.), (relacija katalogizator-avtor), (WorldCat/LcNames) in tej bazi podatkov povečamo  vrednost.

    Mogoče bi bilo dobro animirati sceno z kakim nagradnim vprašanjem v stilu: kdo je pravi J. Brown, ki je napisal..., kateri Janez  ima v cirilici največ objav....

(zadnjic sem padel na WorldCatu zaradi Brailove, kar pa ni bilo preveč duhovito!)

  Vsekakor pa bi zanimiv za animacijo še kakšen ocvirek z odd. za bibliotekarstvo,   od tam pogrešam kakšen konstruktiven čvek, pardon chat.

                                                                                         Lep pozdrav!-----------------
VladoB.              

Sporočilo poslal(a): RoginaA 04.11.2004 ob 15:11 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči WWW Citat
RoginaA
Zlati član
Institut informacijskih znanosti, Maribor
IZUM

08.03.2004
Št. prispevkov: 29

Pozdravljeni!

malo pozno, zato pa zanesljivo odgovarjam na vašo pobudo. Natančno takih podatkov, kot jih želite, nimam. Posamezna iskanja v bazi tudi ne bi dala natančnih rezultatov za dogodke zadnejga pol leta, saj se zapisi neprestano spreminjajo in so posamezni zapisi lahko redigirani tudi večkrat. Namesto tega pa navajam Statistiko baze ConOR, ki zajema tedenske spremembe vse od vzpostavitve baze lani aprila. 

Če malo pokomentiram podatke: v drugem stolpcu je navedeno skupno število zapisov v bazi ob koncu navedenega tedna v letu.  V naslednjih dveh stolpcih so podatki o tem, koliko značnic je sprejetih (100b=a) oz. koliko je nesprejetih (100b=c). Za 43. teden (18.-24.10.) 2004 velja, da je bilo v bazi 227.659 zapisov, od tega je bila značnica sprejeta v 43.224 zapisih, kar predstavlja malo manj kot 19% vseh zapisov. Vse ostale značnice (81% !) niso bile sprejete, kar pomeni, da se zanje tudi ne izvaja avtomatska sinhronizacija z bibliografskimi zapisi.  

Podatki v naslednjih treh stolpcih govorijo o kreiranih zapisih v navedenem tednu. Za 43. teden 2004 vidimo, da je bilo kreiranih skupaj 2.207 zapisov, od katerih je bilo 1.264 (pribl. 57%) originalno kreiranih, 943 (pribl. 43%) pa prevzetih iz baze LC Names. Če pogledamo podatke za nazaj, vidimo, da se razmerje med prevzetimi in kreiranimi zapisi približno ohranja.

Naslednji podatki govorijo o redakciji zapisov. Vidimo, da se število tedensko redigiranih zapisov občutno ne spreminja in ostaja približno v sorazmerju s številom vseh kreiranih zapisov v tem tednu. Če pa število redigiranih zapisov primerjamo s številom vseh zapisov v bazi, vidimo, da delež precej pada.   

Zadnji sklop podatkov govori o tem, kako spremembe v normativnih zapisih vplivajo na bibliografske zapise. Skupno število je število bibliografskih zapisov, v katerih je vsaj ena značnica že povezana s takim normativnim zapisom, ki se je v zadnjem tednu spremenil. Število spremenjenih bibliografskih zapisov opisuje tiste bibliografske zapise, kjer so se spremembe značnice res izvedle. Pri tem je treba upoštevati, da na dejansko spremembo vpliva le tistih 19% sprejetih značnic!

Na naslednjih listih preglednice so posamezni podatki ponazorjeni še z diagrami.

Upam, da vam bodo navedeni podatki dali realnejši občutek o bazi podatkov CONOR, pa tudi o pomenu in vplivu celotne normativne kontrole na bibliografsko bazo COBIB.SI.

Vsem vam želim uspešno delo!

 -----------------
Anka Rogina

Sporočilo poslal(a): DolencJ 07.04.2006 ob 10:02 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči WWW Citat
DolencJ
Zlati član
EF, Centralna ekonomska knjižnica, Ljubljana
CEKLJ
Slovenija
08.03.2004
Št. prispevkov: 1
V tem forumu bi rad poudaril problem adoptiranih zapisov s strani posameznih knjižnic. Po mojem mnenju naj bi se zapis adoptiral šele, ko bi bila vnesena vsaj najmanjša oznaka za istovetnost avtorja, to je letnica rojstva.

-----------------
Jože Dolenc

Sporočilo poslal(a): IlašG 19.03.2009 ob 14:44 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči Citat
IlašG
Lik
Zlati član
Slovenski etnografski muzej
SEMLJ
Slovenija
08.03.2004
Št. prispevkov: 4
Zanima me kako lahko izbrišem (duplicirani) normativni zapis v Conorju?

Sporočilo poslal(a): KurnjekB 20.03.2009 ob 14:48 - Prijavljen(i) IP
Profil Išči Citat
KurnjekB
Moderator foruma
Moderator foruma
Institut informacijskih znanosti, Maribor
IZUM

08.03.2004
Št. prispevkov: 35
Citat: original prispeval(-a) IlašG dne 19.03.2009
Zanima me kako lahko izbrišem (duplicirani) normativni zapis v Conorju?

Pozdravljeni!

Fizično brisanje normativnih zapisov ni možno. Podvojene zapise lahko s posebno kodo le označimo kot izbrisane, in to samo v normativni bazi podatkov (priročnik COBISS2/Katalogizacija, poglavje 5.5.4 – Brisanje podvojenih normativnih zapisov).

Zapise lahko kot izbrisane označijo le tisti katalogizatorji, ki imajo privilegij za ažuriranje v normativni bazi CONOR.SI (normativnega zapisa pri delu iz bibliografskega zapisa ni mogoče označiti kot izbrisanega).

Normativnega zapisa fizično ni možno izbrisati, ker je lahko normativni zapis, ki bi ga želeli izbrisati, v kateri izmed lokalnih bibliografskih baz, ki nimajo vzpostavljene avtomatske sinhronizacije z normativno bazo, povezan s tem normativnim zapisom. Če bi normativni zapis fizično izbrisali, bi se tako lahko zgodilo, da bi v kakšni lokalni bazi normativni zapis v bibliografskem zapisu "obvisel", ker v normativni bazi ne bi več obstajal.

Lep pozdrav,

Branko Kurnjek


Če želite poslati odgovor, kliknite Prijava
Če še niste registrirani, kliknite Registracija

Hitri skok
Nov odgovor Nova tema
Tiskanju prijazna oblika Tiskanju prijazna oblika