Na ENEM MESTU dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah (100.000 povezav do e-virov, 2 milijona knjig, 1.3 milijona člankov, 90.000 revij, 75.000 CD-jev/DVD-jev ...)