Preizkusite novo različico: COBISS+
 Lokalna baza podatkov: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana (Štev. zapisov: 41.422)

Izbrani zapis trajna povezava

 zapis [1/1] 
AvtorŽura, Marijan
Detellbach, Simon
Velkavrh, Jurij
Švigelj, Anton
Naslov Analiza učinka vlaganj in ukrepov na prometno varnost na glavnih in regionalnih državnih cestah v RS / Marijan Žura ... [et al.]
Vrsta/vsebinatype of material prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2012
Fizični opisStr. 125
OpombePovzetek ; Summary
Predmetne oznake (nekontrolirane)prometna varnost / ceste / promet / vlaganje v cestno infrastrukturo / analiza vpliva vlaganj / traffic safety / roads / traffic / investment in road infrastructure / analysis of investment
UDK625.1/.7:656.1
PovzetekStopnja prometne varnosti na cestah se v zadnjih letih izboljšuje predvsem na račun izgradnje novih odsekov avtocest in njihove večje uporabe zaradi uvedbe vinjet. K izboljšanju prometne varnosti so pripomogle tudi strožje kazni za kršitelje. Učinek strožjih kazni je običajno kratkotrajen in zahteva občasne zaostritve, za katere pa po našem mnenju ni več prostora. Zato je potrebno poiskati druge možnosti za dosego ciljev, zastavljenih v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa -zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč v cestnem prometu (smrtne žrtve in hudo telesno poškodovani udeleženci). Ocenjujemo, da je največ priložnosti v izboljšavi cestnega omrežja. Naša hipoteza je, da z vlaganji v novogradnje obvoznic, modernizacije, rekonstrukcije, preplastitve in opremljanje cest lahko bistveno izboljšamo stopnjo prometne varnosti. V članku so predstavljeni rezultati analize vpliva vlaganj v cestno infrastrukturo na prometne nesreče.
The road traffic safety in Slovenia was improved in recent years mainly due tothe construction of new motorway sections and their increased use as a result of the introduction of vignettes. Stricter sanctions for offenders alsoimproved the road safety.The effect of stricter sanctions is usually short-lived and requires periodic tightening, which in our opinion is not reasonable any more. Therefore it is necessary to look for other options to achieve goalsin the National road safety program - road traffic accidents effects reduction (number of killed and seriously injured). We estimate that the opportunity is in improvementof the secondary road network. Our hypothesisis that it is possible to significantly improve the level of trafficsafety with investments in new bypasses, modernization, reconstruction and resurfacing of roads. This paper presents the results of analysis of investment in road infrastructure impact ona road safety.
COBISS.SI-ID6190945
Glej publikacijo TI=Zbornik povzetkov referatov.- Str. 125
 zapis [1/1]