Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.105.668)

Rezultati ukaznega iskanja

Iskali ste: su=otrok s posebnimi potrebami /MON IN Izbor zapisov=vse gradivo (tudi e-viri) Potek iskanja
Število najdenih zapisov: 254
Razvrstitev po:
[ zapisi: 1-10 ]                
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10 ... 
naslednja stran zadnja stran
košarica Št. Avtor Naslov Vrsta gradiva Jezik Leto Dostopnost zaloge E-dostop
1. Rovanšek, Metka Socialno vključevanje otrok s posebnimi potrebami iz osnovne šole v družbo : diplomsko delo višjega strokovnega izobraževanja typediplomsko delo slv 2012 availabilityza izposojo - v čitalnico Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
2. Međunarodna konferencija "Aktuelna defektološka praksa" ʹ5 ; 2015 ; Sombor Zbornik sažetaka = Book of abstracts typezbornik srp; eng 2015 availabilityna spletu Dokument Povezave do informacijskih servisov
3. Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja typekonferenčni zbornik srp; eng 2015 availabilityna spletu Dokument Povezave do informacijskih servisov
4. Grubešič, Stanka Posebni program vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] typee-knjiga slv 2014 availabilityna spletu Dokument Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
5. Pretnar, Tatjana, 1967- Medkulturna analiza stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami [Elektronski vir] : doktorska disertacija typedisertacija slv; slo 2012 availabilityza izposojo - v čitalnico Dokument Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
6. Međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas ʹ5 ; 2011 ; Zlatibor Zbornik radova = Proceedings typekonferenčni zbornik scc 2011 availabilityni zaloge Povezave do informacijskih servisov
7. Majcen, Slavica Uporaba didaktične igre pri razvijanju tekočnosti branja otrok v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo typemagistrsko delo slv 2018 availabilityni za izposojo Dokument Povezave do informacijskih servisov
8. Pavlin, Nina, 1992- Pojmovanja motečega vedenja pri specialnih pedagogih = Conception of disruptive behaviour at special education teachers : magistrsko delo typemagistrsko delo slv 2017 availabilityni za izposojo Dokument Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
9. McTear, Michael F.
Conti-Ramsden, Gina
Pragmatic disability in children typepriročnik eng 2002 availabilityza izposojo - na dom Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
10. Babič, Anastazija Podpora ranljivim učencem z ustvarjalnimi pristopi = Creative approaches to support vulnerable pupils : magistrsko delo typemagistrsko delo slv 2017 availabilityni za izposojo Dokument Povezave do informacijskih servisov Pregled zapisa v katalogu WorldCat
Označi vse Zbriši vse oznake
Zapisov na stran:
[ zapisi: 1-10 ]                
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10 ... 
naslednja stran zadnja stran