Preizkusite novo različico: COBISS+
 Lokalna baza podatkov: Univerzitetna knjižnica Maribor (Štev. zapisov: 571.888) | Domača stran knjižnice

Izbrani zapis trajna povezava

 zapis [1/1] 
AvtorFidler, Alenka
Naslov Izobraževalne in poklicne možnosti oseb z gibalno oviranostjo na področju športa : magistrsko delo / Alenka Fidler
Vrsta/vsebinatype of material magistrsko delo
Jezikslovenski
Leto2016
Založništvo in izdelavaMaribor : [A. Fidler], 2016
Ostali avtorjiSchmidt, Majda
Vauhnik, Jože, 1932-
Fizični opis236 str., XII str. pril. : ilustr. ; 31 cm
OpombeMentorica Majda Schmidt Krajnc, somentor Jože Vauhnik
Bibliografija: str. 210-236
Povzetek ; Abstract
Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko
Predmetne oznakeŠport - Gibalno ovirani - Poklic - Magistrske naloge
Šport - Gibalno ovirani - Izobraževanje - Magistrske naloge
Predmetne oznake (nekontrolirane)izobraževanje / gibalna oviranost / invalidnost / šport / poklic / magistrska dela / education / physical impairments / disability / sport / profession / master theses
UDK796.071-056.26(043.5)
URLhttps://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58825
PovzetekV magistrskem delu smo ugotavljali, kakšne so izobraževalne možnosti oseb z gibalno oviranostjo na področju športa, kateri so dejavniki poklicne izbire oseb z gibalno oviranostjo in v koliki meri se osebe z gibalno oviranostjo ukvarjajo s športom. V teoretičnem delu smo osvetlili problematiko terminologije s področja oseb z invalidnostjo, ki se pojavlja na slovenskem prostoru, podrobneje prikazali različne klasifikacije in problematiko uveljavljanja pravic oseb z invalidnostjo do enakih možnosti na različnih sferah življenja, teorije poklicne/karierne orientacije ter organiziranost športa invalidov v Sloveniji na sistemski ravni. Podatke za empirični del smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, namenjenega slovenskim fakultetam, ki izobražujejo poklice, povezane s športom (N = 3), in anketnega vprašalnika namenjenega osebam z gibalno oviranostjo, pri čemer smo se omejili na osebe z okvaro hrbtenjače (N = 127). Ugotovili smo, da si osebe z gibalno oviranostjo v Sloveniji lahko pridobijo tako profesionalno kot amatersko izobrazbo s področja športa, vendar je informiranost oseb z okvaro hrbtenjače o teh možnostih majhna. Želeni poklic je zaradi okvare hrbtenjače nedostopen skoraj polovici oseb z okvaro hrbtenjače. Tem osebam je pri odločitvi za poklic pomembno prepričanje, da bodo šolanje zmogli in uspešno zaključili, zelo pomembni pa so tudi dejavniki, povezani z dostopnostjo in prilagojenostjo izobraževalne ustanove in delovnega mesta, kjer se lahko opravlja poklic. Med dejavniki socializacije, ki vplivajo na izbiro vpisa na izobraževalno ustanovo oziroma na izbiro poklica, osebe z okvaro hrbtenjače v največji meri izpostavljajo sprejemanje invalidnosti in spoštovanje potrebnih prilagoditev s strani profesorjev in vrstnikov, podporo družine in zagotovitev asistenta pri premagovanju arhitektonskih ovir. Po okvari hrbtenjače se s športom ukvarja več oseb kot pred okvaro hrbtenjače, vendar z drugimi športnimi panogami. Po okvari hrbtenjače upade rekreativna in naraste tekmovalna raven ukvarjanja s športom. Integracija oseb z okvaro hrbtenjače v športna društva je majhna, njihovi trenerji so večinoma osebe brez invalidnosti, kar ni v skladu z željami oseb z okvaro hrbtenjače in njihovim mnenjem o pomembnosti prenosa znanja med osebami z enako ali podobno invalidnostjo. Dokazani so številni ugodni vplivi plavanja in rekreativnega potapljanja na osebe z okvaro hrbtenjače. Stopnja plavalne pismenosti oseb z okvaro hrbtenjače je visoka, rekreativno potapljanje teh oseb pa v porastu.
In this thesis, we have tried to find out what are the educational possibilities for the people with a physical impairment in the field of sports, which are the factors of their career choices and to what extent are they involved in sport. In the theoretical part, we put a focus on the terminology issues in the field of persons with impairments that occur in the Slovenian area. We further show the different classifications and issues of their rights to equal opportunities in different spheres in life of the persons with impairments. Then we discuss the theory of professional guidance and organization of sport on the system level for the persons with impairments in Slovenia. We acquired the data for the empirical part with the questionnaire which was given to the Slovenian faculties that educate sport professions (N = 3) and the questionnaire that was intended for persons with a physical impairment whereby it was given to the persons with spinal cord injury (N = 127). We have found out that people with physical impairment in Slovenia can acquire both professional and amateur education in the field of sport but the information about such opportunities for the people with spinal cord injury is limited. The desired occupation is inaccessible to half of the people with spinal cord injury. To those people it is of great importance the belief that they will be able to complete the education successfully. Very important are also factors related to accessibility and adjustment of educational institutions and the workplace, where they can pursue the profession. People with spinal cord injury are convinced that the socialization factors affecting the choice of enrolment at an educational institution or on the choice of profession, are largely the acceptance of disability and the respect for the necessary adjustments by teachers and peers, as well as the support of their families and the possibility of an assistant who can help to overcome architectural barriers. After the spinal cord injury more people practice sport than before injury, just they take part in the different sport disciplines. After spinal cord injury the recreational level decreases and the level of competition increases. The integration of the people with the spinal cord injury into the sport societies is small and their trainers are mostly without a disability. This is against their wishes because they believe that it is of great importance that the knowledge is transferred between people with the same or similar disability. It has been proven that there are many good influences, which are the result of people with spinal cord injury being involved in swimming and recreational diving. The level of swimming literacy of the people with spinal cord injury is high and the recreational diving of these persons is rising.
COBISS.SI-ID22279432
 zapis [1/1] 

info Dostopna je elektronska verzija dokumenta ali pa gre za elektronski vir

Statusi v izposoji

Podatki o izvodu (signatura - lokacija, inventarna št. ...) Status izvoda Rezervacija
Skladišče II 91460 001availability  prosto - za čitalnico