Preizkusite novo različico: COBISS+
 Lokalna baza podatkov: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (Štev. zapisov: 1.362.044) | Domača stran knjižnice

Rezultati ukaznega iskanja

Iskali ste: rs=p and (dm=20170813:20170912 or dr=20170813:20170912) and ug=("34/35") IN Izbor zapisov=vse gradivo (tudi e-viri) Potek iskanja
Število najdenih zapisov: 21
Razvrstitev po:
[ zapisi: 1-10 ]                
  1. 1
  2. 2
  3. 3
naslednja stran zadnja stran
košarica Št. Avtor Naslov Vrsta gradiva Jezik Leto Status v izposoji E-dostop
1. Lajevec, Maja
Levstek, Mateja
Plavšak, Nina
Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) typeknjiga slv 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
2. Jesenski veliki kongres javnega naročanja ; 2017 ; Portorož Zbornik 2017 typezbornik slv 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
3. Plavšak, Nina Komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) typeknjiga slv 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
4. Kongres javnega naročanja ʹ6 ; 2017 ; Portorož Kongres javnega naročanja, Portorož, 13. in 14. september 2017 : [tudi] 6. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja typezbornik slv 2017 availabilityše v tisku Povezave do informacijskih servisov
5. Brezovnik, Boštjan Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) z uvodnimi pojasnili typestrokovna monografija slv 2017 availabilityše v tisku Povezave do informacijskih servisov
6. Slovenija Zakon o pravdnem postopku : z novelo ZPP-E in stvarnim kazalom typezakonodaja slv 2017 availabilityše v tisku Povezave do informacijskih servisov
7. Slovenija Obligacijski zakonik (OZ-UPB1) typezakonodaja slv 2017 availabilityše v tisku Povezave do informacijskih servisov
8. Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov typeknjiga slv 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
9. Vilfan, Sergij, 1919-1996 Uvod v pravno zgodovino typeučbenik slv 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
10. Primeri iz rimskega prava typeučbenik slv; lat 2017 availabilityv pripravi Povezave do informacijskih servisov
Označi vse Zbriši vse oznake
Zapisov na stran:
[ zapisi: 1-10 ]                
  1. 1
  2. 2
  3. 3
naslednja stran zadnja stran