Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.103.634)

Moja knjižnica

Prijava v servis Moja knjižnica je zaščitena pred zlorabo osebnih podatkov (SSL – Secure Sockets Layer). Za nemoteno uporabo brskalnika je treba namestiti potrdilo izdajatelja certifikata (SIGEN-CA). Navodila za namestitev najdemo na naslovu http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.


Izposoja, rezervacije in podaljšanje

Po prijavi v servis Moja knjižnica je prikazano vse evidentirano gradivo v knjižnici, katere član smo in v katero smo se prijavili. Razporejeno je v štiri sezname:

 • izposojeno gradivo (gradivo, ki smo si ga izposodili na dom)
 • izposojene e-knjige (e-knjige, ki smo si jih izposodili na portalu za izposojo e-knjig)
 • rezervirano gradivo (gradivo, ki smo ga rezervirali, rezervirano gradivo, ki nas že čaka v knjižnici, ipd.)
 • preostalo gradivo (gradivo, ki smo si ga izposodili v čitalnico, izgubljeno gradivo ipd.)

Glede na storitve, ki jih knjižnica omogoča svojim članom, lahko pri izposojenem gradivu podaljšamo rok izposoje, pri rezerviranem gradivu pa prekličemo rezervacijo.

Rezervacija gradiva

Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v servis Moja knjižnica se izvede rezervacija (če ne velja nobena omejitev). Če smo se pred iskanjem gradiva za rezervacijo že prijavili v Mojo knjižnico in ob tem označili potrditveno polje za trajanje prijave znotraj trenutne seje v COBISS/OPAC-u, moramo samo potrditi to prijavo. Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno sporočilo:

 • pri rezervaciji prostega izvoda se izpiše: "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po e-pošti." ali "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do dd.mm.llll."
 • pri rezervaciji neprostega izvoda se izpiše: "Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do dd.mm.llll." ali "Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do dd.mm.llll."

Rezervirano gradivo se doda v seznam rezerviranega gradiva, ki si ga lahko ogledamo s klikom na gumb V REDU.

Rezervacija ni bila uspešna

Če je izvod možno rezervirati, vendar je rezervacija neuspešna, se po kliku na gumb REZERVIRAJ in prijavi v servis Moja knjižnica izpišejo podatki o izbranem izvodu in ustrezno sporočilo:

Sporočilo Pojasnilo
Rezervacija ni možna, ker imate v knjižnici prepoved izposoje.Knjižnica nam je postavila omejitev – Dolgovi in omejitve.
Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja knjižnice za rezervacijo gradiva preko COBISS/OPAC-a.Knjižnica nam je postavila omejitev – Dolgovi in omejitve.
Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imamo neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...) – Dolgovi in omejitve.
Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: n.Knjižnica je določila omejitev števila rezervacij – Dolgovi in omejitve.
Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, nam je poteklo.
Rezervacija ni možna, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu.Knjižnica ne dovoli rezervacij gradiva, če nismo pravočasno vrnili izposojenega gradiva.
Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov.Knjižnica je postavila omejitev števila članov, ki lahko rezervirajo isto gradivo (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej).
Gradivo ste si že izposodili dne dd.mm.llll.Gradivo že imamo izposojeno.
Gradivo ste že rezervirali dne dd.mm.llll.Gradivo že imamo rezervirano.
Gradiva ne morete rezervirati v oddelku: št. oddelka.Gradivo si lahko izposojamo in rezerviramo samo v oddelku, kjer smo se vpisali.
Napaka pri rezervaciji gradiva: opis napake.Tehnična napaka pri izvedbi rezervacije.

Za prikaz vsega evidentiranega gradiva kliknemo gumb V REDU.

Opozorilo: Če smo gradivo že dobili, rezervacijo čim prej prekličemo preko COBISS/OPAC-a ali sporočimo knjižnici, da lahko izbriše neaktualne rezervacije.

Preklic rezervacij

Preklic rezervacij preko COBISS/OPAC-a je možen samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev.

Prekličemo lahko rezervacijo gradiva:

 • ki je trenutno izposojeno pri drugem članu (smo v čakalni vrsti)
 • ki je v obdelavi
 • ki že čaka na nas v knjižnici

Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva v stolpcu "Rezervacija" kliknemo potrditveno polje ob gradivu in nato gumb ŽELIM PREKLICATI. Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, kliknemo gumb in nato gumb ŽELIM PREKLICATI.

Po kliku na gumb ŽELIM PREKLICATI se izpišejo podatki o izvodu, za katerega smo preklicali rezervacijo in sporočilo: "Rezervacija je preklicana". Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

Če je v seznamu rezerviranega gradiva v stolpcu "Rezervacija" znak ?(vprašaj), rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

Za ponoven prikaz seznama evidentiranega gradiva kliknemo gumb V REDU.

Podaljšanje roka izposoje

Podaljšanje roka izposoje preko COBISS/OPAC-a je možno samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev. Poleg tega morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

 • imeti moramo dovoljenje knjižnice za podaljševanje roka izposoje
 • poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini ...)
 • pri gradivu ne sme biti omejitev, ki onemogočajo podaljšanje roka izposoje

Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" kliknemo potrditveno polje ob izvodu in nato gumb ŽELIM PODALJŠATI. Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, kliknemo gumb in nato gumb ŽELIM PODALJŠATI.

Po kliku na gumb ŽELIM PODALJŠATI se izpišejo podatki o izbranem izvodu in ustrezno sporočilo:

 • "Rok izposoje je podaljšan. Novi rok vrnitve: dd.mm.llll."
 • če v knjižnici ne moremo podaljšati roka izposoje za celo obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno: "Rok izposoje je podaljšan. Podaljšano samo do: dd.mm.llll." (

Za ponoven prikaz vsega evidentiranega gradiva kliknemo gumb V REDU.

Roka izposoje ni možno podaljšati ali podaljšanje ni bilo uspešno

Če je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" pred izvodom znak ? (vprašaj), roka izposoje ni možno podaljšati. Po pomiku z miško na vprašaj se v zaslonskem namigu izpiše pojasnilo, zakaj podaljšanje roka izposoje ni možno.

Sporočilo Pojasnilo
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker knjižnica te storitve ne omogoča.Knjižnica svojim članom ne omogoča storitve podaljšanja roka izposoje preko COBISS/OPAC-a.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker imate v knjižnici prepoved izposoje.Knjižnica nam je postavila omejitev – Dolgovi in omejitve.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker nimate dovoljenja knjižnice za podaljševanje.Knjižnica nam je postavila omejitev – Dolgovi in omejitve.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imamo neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...) – Dolgovi in omejitve.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je število možnih podaljšanj že doseženo.Knjižnica je določila omejitev podaljševanja – Dolgovi in omejitve.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, nam je poteklo.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu.Knjižnica v primeru nepravočasnega vračanja ne dovoli podaljšanja roka izposoje pri nobenem od izposojenih izvodov.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že potekel. Prosimo, da gradivo čim prej vrnete.Rok izposoje, ki ga želimo podaljšati pri izvodu, je že potekel.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je za izvod določena omejitev izposoje.Knjižnica je za izvod določila omejitev izposoje (npr. čitalniški izvod, arhivski izvod).
Roka izposoje za to vrsto gradiva ni možno podaljšati.Knjižnica ne dovoljuje podaljševanja roka izposoje za določene vrste gradiva (npr. videokasete).
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že določen novejši datum vrnitve.Pri izvodu je že določen novejši datum vrnitve, kot bi bil, če bi podaljšali rok izposoje.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je izvod že izposojen za nedoločen čas.Izvod je že izposojen za nedoločen čas (datum vrnitve je 31. 12. 9999).
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je gradivo že rezervirano.Gradivo je rezerviral drug član.
Roka izposoje ni možno podaljšati, ker ste za gradivo že prejeli opomin z dne dd.mm.llll.Za izvod smo že prejeli opomin, ki v knjižnici ob podaljšanju roka izposoje ni bil brisan.

Če v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" lahko označimo potrditveno polje ob izvodu, vendar je podaljšanje neuspešno, se po kliku na gumb ŽELIM PODALJŠATI izpišejo podatki o izbranem izvodu in ustrezno sporočilo:

Sporočilo Pojasnilo
Napaka pri podaljšanju roka izposoje: opis napake.Tehnična napaka pri izvedbi podaljšanja.

Za ponoven prikaz vsega evidentiranega gradiva kliknemo gumb V REDU.

Zgodovina izposojenega gradiva

V knjižnici, v katero smo se prijavili, lahko dobimo vpogled v zgodovino izposojenega gradiva po kliku na povezavo Zgodovina izposojenega gradiva. Izpiše se seznam gradiva, ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico ali v kroženje, ter izposojenih e-knjig v tekočem letu. Iz spustnega seznama lahko izberemo leto, za katero se bo izpisal seznam izposojenega gradiva.

Seznam lahko s klikom na gumb Excel shranimo v excelovo datoteko v formatu csv.

Medknjižnična izposoja

Knjižnici, v katero smo se prijavili, lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo. Pregledamo lahko tudi odprta naročila (naročeno in izposojeno gradivo) in zaključena naročila (nerealizirana in realizirana naročila). Pri odprtih naročilih je možen preklic naročil in podaljšanje roka izposoje.

Stroški medknjižnične izposoje so v skladu z veljavnim cenikom knjižnice in jih prevzame član, ki posreduje naročilo za medknjižnično izposojo. S klikom na povezavo Pogoji naročanja si lahko ogledamo pogoje za medknjižnično izposojo v knjižnici, v katero smo se prijavili.

Naročanje gradiva

Preko COBISS/OPAC-a lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo, če imamo ustrezno dovoljenje knjižnice in če nimamo neporavnanih terjatev do knjižnice.

Najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Iščemo lahko v vzajemni bibliografski bazi podatkov ali lokalni bazi podatkov, v bazi podatkov SwetScan, v OCLC-jevih bazah podatkov WorldCat, ArticleFirst ali ERIC ali v izbranih katalogih drugih tujih knjižnic. Ko zapis najdemo, lahko takoj posredujemo naročilo. Kliknemo gumb MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA pod izbranim zapisom, da se odpre okno za prijavo v servis Moja knjižnica. Vnesemo naziv knjižnice/oddelka knjižnice, kraj, akronim ali siglo knjižnice, v katero smo včlanjeni. Če iskalnemu pojmu ustreza več knjižnic, se odpre seznam s katerega izberemo svojo knjižnico. Vnesemo še številko članske izkaznice in geslo ter se prijavimo. Če pred prijavo v servis Moja knjižnica označimo še potrditveno polje, bomo ostali prijavljeni tako dolgo, dokler ne bomo zaključili trenutne seje ali se odjavili iz COBISS/OPAC-a. Po uspešni prijavi v servis Moja knjižnica izberemo obrazec za naročilo, v katerega se iz izbranega zapisa prenesejo podatki o gradivu.

Če zapisa za gradivo nismo našli, se prijavimo v servis Moja knjižnica, kliknemo povezavo Naročanje gradiva, izberemo enega od naslednjih obrazcev in vanj vpišemo čim več podatkov o gradivu:

Izposoja

 • monografska publikacija (npr. knjiga, zbornik, CD, DVD ...)
 • serijska publikacija (npr. revija, časnik ...)

Nakup kopije

 • sestavek v monografski publikaciji
 • članek v serijski publikaciji
 • standard
 • patent

Če naročilo oblikujemo na osnovi najdenega zapisa, lahko izbiramo samo med obrazci, ki ustrezajo izbrani vrsti gradiva (monografska ali serijska publikacija oz. sestavni del v monografski ali serijski publikaciji; če je gradivo npr. videoposnetek, možnosti nakupa kopije ni; itd.). V tabeli možnosti naročanja v medknjižnični izposoji je za vsako vrsto gradiva navedeno, ali je možno poslati naročilo za izposojo ali nakup kopije.

Če naročanje gradiva ni možno (zaradi neporavnanih terjatev ali zaradi doseženega limita za naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a), se po izbiri obrazca za naročilo izpiše ustrezno sporočilo.

Po izbiri ustreznega obrazca vnesemo:

 • podatke o gradivu
 • splošne podatke o naročilu
 • podatke za obveščanje

Podatki o gradivu

Pri monografskih publikacijah moramo obvezno vnesti naslov, pri serijskih publikacijah pa naslov ter leto ali letnik.

Pri sestavkih in člankih je treba poleg podatkov za serijsko publikacijo obvezno vnesti še naslov ali avtorja ali obseg strani (od do). Pri standardih in patentih pa je obvezen vnos naslova ali oznake standarda oz. naslova ali številke objave patenta.

Če naročilo oblikujemo na osnovi najdenega zapisa, so podatki o gradivu že vneseni (prenesejo se iz zapisa) in jih po potrebi samo dopolnimo.

Splošni podatki o naročilu

Vnesemo lahko datum, do katerega želimo prejeti gradivo, in znesek, ki smo ga pripravljeni plačati za stroške dobave gradiva (če dovoljujemo naročanje gradiva iz tujine; dobava gradiva iz slovenskih knjižnic se obračuna po veljavnem ceniku). Označimo lahko, ali dovolimo, da naša knjižnica naroči gradivo izven Slovenije, in na kakšen način bomo prevzeli gradivo.

Podatki za obveščanje

Določimo lahko, ali naj nas knjižnica obvesti o našem naročilu po pošti, po telefonu (stacionarnem ali mobilnem) ali po e-pošti. Dodatno lahko določimo, ali želimo prejeti SMS-obvestilo o tem, da je gradivo prispelo ali da ga ni možno dobaviti. Vpišemo lahko tudi splošno opombo o naročilu.

Kliknemo gumb POTRDI NAROČILO, da se izpiše izpolnjen obrazec in da lahko še enkrat pregledamo podatke, ki smo jih vnesli. Če želimo kaj spremeniti, kliknemo gumb SPREMENI PODATKE, v nasprotnem primeru pa gumb POŠLJI NAROČILO. Izpiše se številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

Preden naročilo potrdimo ali odpošljemo, ga lahko prekličemo s klikom na gumb PREKLIČI NAROČILO.

Status poslanega naročila si lahko ogledamo v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

Opozorilo: Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva, tako da določi število odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo, da lahko še posredujemo naročila za medknjižnično izposojo preko COBISS/OPAC-a. Ko je to število doseženo, lahko še vedno naročamo gradivo v knjižnici, vendar bo knjižničar presodil, ali bo novo naročilo za medknjižnično izposojo sprejeto ali zavrnjeno.

Odprta naročila

Odprta naročila vključujejo naročeno in izposojeno gradivo.

V seznamu naročenega gradiva so naročila, za katera še nismo prejeli gradiva. Posamezno naročilo v seznamu lahko prekličemo. V stolpcu "Naročanje" označimo potrditveno polje ob naročilu in kliknemo gumb ŽELIM PREKLICATI (označimo lahko več naročil hkrati; vsa naročila hkrati označimo s klikom na gumb ; s klikom na gumb odznačimo vsa naročila). Prekličemo lahko samo naročila, ki imajo v postopku medknjižnične izposoje enega od naslednjih statusov:

 • naročilo prejeto (preklic se izvede takoj, če je bilo naročilo posredovano preko COBISS/OPAC-a, sicer ga mora odobriti knjižnica)
 • naročilo odobreno (preklic mora odobriti knjižnica)
 • naročeno pri dobavitelju (preklic mora odobriti knjižnica)

Po kliku na gumb ŽELIM PREKLICATI se izpišejo podatki o izbranem naročilu in ustrezno sporočilo:

 • če je bilo naročilo posredovano preko COBISS/OPAC-a in se je preklic izvedel takoj: "Naročilo je preklicano."
 • če mora preklic odobriti knjižnica: "Zahteva za preklic čaka na odobritev."

Za ponoven prikaz odprtih naročil kliknemo gumb V REDU.

Dokler naša zahteva za preklic ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu naročenega gradiva pri naročilu v stolpcu "Naročanje" izpisano sporočilo "čaka na odobritev". Ko je preklic odobren, se naročilo prenese v seznam nerealiziranih naročil pri zaključenih naročilih. Če preklic ni odobren, se v stolpcu "Naročanje" izpiše sporočilo "zahteva je zavrnjena", naročilo pa ostane v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

V seznamu izposojenega gradiva so naročila, ki se nanašajo na trenutno medknjižnično izposojeno gradivo. Pri posameznem izvodu, ki mu rok izposoje še ni potekel, lahko zaprosimo za podaljšanje roka izposoje. V stolpcu "Podaljšanje" označimo potrditveno polje ob izvodu in kliknemo gumb ŽELIM PODALJŠATI (označimo lahko več izvodov hkrati; vse izvode hkrati označimo s klikom na gumb ; s klikom na gumb odznačimo vse izvode).

Po kliku na gumb ŽELIM PODALJŠATI se izpišejo podatki o izposojenem izvodu, ki mu želimo podaljšati rok izposoje, in sporočilo "Zahteva za podaljšanje roka izposoje čaka na odobritev". Za ponoven prikaz odprtih naročil kliknemo gumb V REDU.

Dokler naša zahteva za podaljšanje roka izposoje ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu "Podaljšanje" pri izvodu izpisano sporočilo "čaka na odobritev". Če podaljšanje roka izposoje ni odobreno, se izpiše sporočilo "zahteva je zavrnjena". Če je podaljšanje roka izposoje odobreno, se rok vrnitve spremeni.

Zaključena naročila

Zaključena naročila vključujejo nerealizirana in realizirana naročila.

V seznamu nerealiziranih naročil so naročila, ki smo jih preklicali, naročila, ki jih je knjižničar zavrnil, in naročila, ki iz kakršnega koli razloga niso bila realizirana. Razlog za zavrnitev ali nerealizacijo lahko razberemo iz opomb.

V seznamu realiziranih naročil so naročila, za katera smo prejeli gradivo in ga v primeru izposoje tudi vrnili.

Dolgovi in omejitve

Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledamo po kliku na povezavo Dolgovi in omejitve:

 • Seznam neporavnanih obveznosti

  Neporavnane obveznosti do knjižnice so naše denarne obveznosti, ki jih še nismo poravnali. Če knjižnica omogoča poravnavo terjatev z Moneto, je pod seznamom neporavnanih obveznosti gumb PORAVNAJ Z MONETO. Če so bile neporavnane obveznosti edini razlog, da nismo mogli podaljšati roka izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično izposojo, lahko te storitve v Moji knjižnici po uspešnem plačilu z Moneto spet uporabljamo.

 • Trenutna zamudnina

  Če imamo izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili).

 • Posebne omejitve

  To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica. Iz različnih razlogov so nam določene storitve, ki jih omogoča knjižnica v spletnem COBISS/OPAC-u, nedostopne. Npr.: zaradi omejitve "onemogočena izposoja" ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva. Omejitev "izgubljena izkaznica" pa je informativnega značaja in ne vpliva na možnost uporabe spletnih storitev knjižnice.

 • Splošne omejitve

  To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja:

  • maksimalno število izposojenih izvodov na dom
  • maksimalno število izposojenih izvodov v čitalnico
  • maksimalno število rezervacij
  • število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu (če je število možnih podaljšanj npr. 2, rok izposoje in rok podaljšanja pa 1 mesec, to pomeni, da je zadnji rok vrnitve 3 mesece od datuma izposoje, če seveda rok izposoje podaljšujemo in ni kakšnih drugih omejitev)
 • Omejitve za medknjižnično izposojo

  Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva, tako da določi število odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo, da lahko še posredujemo naročila za medknjižnično izposojo preko COBISS/OPAC-a. Ko je to število doseženo, lahko še vedno naročamo gradivo v knjižnici, vendar bo knjižničar presodil, ali bo novo naročilo za medknjižnično izposojo sprejeto ali zavrnjeno.

Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se moramo obrniti na knjižnico.

E-obveščanje

Pogoji

Knjižnica ponuja svojim članom možnost e-obveščanja. Izbiramo lahko samo med tistimi vrstami obvestil, ki jih knjižnica omogoča, pod pogojem, da smo knjižnici že posredovali svoj e-naslov ali številko svojega mobilnega telefona.

Vnos/sprememba e-naslova

Če knjižnica še nima shranjenega našega e-naslova, na katerega želimo prejemati obvestila, ga moramo vpisati pred prijavo na e-obveščanje. Vpišemo ga lahko po kliku na povezavo Vnos/sprememba e-naslova in tam ga lahko tudi spremenimo. V sporočilu, ki ga prejmemo na naš e-naslov, kliknemo povezavo za registracijo e-naslova za obveščanje. Odpre se okno za prijavo, v katerem vpišemo podatke za identifikacijo (številko izkaznice in geslo).

Opozorilo: Povezava je veljavna samo en dan! Če povezava v sporočilu ne deluje, jo kopiramo v naslovno vrstico brskalnika. V primeru problemov pri ažuriranju e-naslova poiščemo pomoč v svoji knjižnici.

Vnos/sprememba številke za SMS

Če knjižnica še nima shranjene številke našega mobilnega telefona, na katerega želimo prejemati SMS-obvestila, jo moramo pred prijavo na e-obveščanje. Številko mobilnega telefona lahko vpišemo po kliku na povezavo Vnos/sprememba številke za SMS in tam jo lahko tudi spremenimo.

Opozorilo: Izbrana SMS-obvestila bomo prejeli po mobilnem telefonu le, če smo uporabnik mobilnega operaterja, ki omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil, in če pri njem nismo preklicali pošiljanja takšnih sporočil.

Nastavitve

Izbiramo lahko samo med obvestili, ki jih knjižnica omogoča.

Obvestilo Pojasnilo
Obvestilo o poteku rezervacijeKnjižnica nas obvesti, da je izbrisala rezervacijo, ki ji je potekel rok veljavnosti.
Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivuKnjižnica nas obvesti, da je prispelo gradivo, ki je bilo ob naši rezervaciji izposojeno.
Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposojeKnjižnica nas obvesti, da se gradivu, ki ga imamo izposojenega, izteka rok izposoje. Koliko dni pred potekom roka izposoje bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice. Rok izposoje lahko podaljšujemo preko COBISS/OPAC-a, dokler ne poteče.
Obvestilo o skorajšnjem opominuKnjižnica nas obvesti, da je rok izposoje potekel in da bomo v naslednjih dneh prejeli opomin, če gradiva prej ne vrnemo. Koliko dni pred prejemom opomina bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
Obvestilo o poteku članstvaKnjižnica nas obvesti, da nam bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom članstva bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
Splošna obvestila knjižniceKnjižnica nam lahko pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr. razstave).

Sprememba gesla

Geslo, ki so nam ga dodelili v knjižnici, lahko spremenimo. Paziti moramo, da geslo ni prekratko in da ne vsebuje šumnikov ali drugih posebnih znakov. Če smo geslo pozabili, lahko pošljemo zahtevo za dodelitev novega gesla s klikom na povezavo Pozabljeno geslo v prijavnem oknu Moja knjižnica.

Kazalo pomoči